Най-големите обществени поръчки през седмицата
Абонирайте се за Капитал

Всеки петък икономически анализ и коментар на текущите събития от седмицата.
Съдържанието е организирано в три области, за които Капитал е полезен:

K1 Средата (политическа, макроикономическа регулаторна правна)
K2 Бизнесът (пазари, продукти, конкуренция, мениджмънт)
K3 Моят капитал (лични финанси, свободно време, образование, извън бизнеса).

Абонирайте се за Капитал

Най-големите обществени поръчки през седмицата

Регионалната инспекция по околната среда и водите – Бургас, търси изпълнител за изработване на планове за управление на резерватите "Силкосия", "Узунбуджак", "Витаново", "Средока", "Тисовица", "Ропотамо", "Орлицата" , "Пясъчната лилия" и "Водните лилии".

Най-големите обществени поръчки през седмицата

Кристина Климентиевна
3202 прочитания

Регионалната инспекция по околната среда и водите – Бургас, търси изпълнител за изработване на планове за управление на резерватите "Силкосия", "Узунбуджак", "Витаново", "Средока", "Тисовица", "Ропотамо", "Орлицата" , "Пясъчната лилия" и "Водните лилии".

© Юлия Лазарова


Възстановяване на пристанищно съоръжение при нос Шабла за 7.4 млн. лв.

Държавно предприятие "Пристанищна инфраструктура" търси строителна компания, която да възстанови водната естакада с островна площадка при нос Шабла. Пристанищното съоръжение е в лошо техническо състояние и се нуждае от спешен ремонт, за който е необходимо да бъдат направени - подробен анализ на повредите и обследване на прилежащата акватория и брегова ивица. Водният обект трябва да бъде въведен в експлоатация  до 14 месеца след началото на ремонтните дейности. Според минималните икономически изисквания всеки участник трябва да докаже реализиран оборот за последните три години в размер на 14.4 млн. лв. и поне един изпълнен договор, сходен с предмета на поръчката през последните пет години. Всеки желаещ може да подава документи за участие до 24 април, които ще бъдат оценявани според техническо предложение с тежест 60% и цена – 40%.

http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=590667&newver=2

Обновяване на уличната мрежа в община Враца за 6.9 млн. лв.

Обществената поръчка е разделена на две обособени позиции, които включват обновяване на пътната настилка и маркировката на редица улици и булеварди в града. Според условията кандидатите могат да подават оферти само за една част от търга. За да участват в процедурата, дружествата трябва да притежават застраховка за професионална отговорност с общ лимит, покриващ минималната застрахователна сума за вида строеж в поръчката. Крайният срок за изпълнение на строителните дейности изтича на 30 ноември тази година, като средствата ще бъдат осигурени от общинския бюджет. Местната власт ще приема оферти до 24 април, след което ще избере икономически най-изгодното предложение.

http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=590836&newver=2

Реконструкция на пътната инфраструктура в Ардино за 6.7млн. лв.

До 15 юли 2015 г. община Ардино трябва да бъде с обновена улична мрежа. Тогава изтича крайният срок за изпълнение на поръчката, която се финансира с европейски средства по Програмата за развитие на селските райони. Минималните финансови изисквания към кандидатите включват общ оборот за 6.6 млн. лв. и изпълнени договори, сходни с поръчката, за 6 млн. лв. през последните три години. Офертите ще се оценяват според ценово предложение с тежест 50% и техническо изпълнение и срок с общо 50%, като документи могат да се изпращат до 24 април.

http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=590903&newver=2

Рехабилитация на пътна и водопроводна мрежа в Рудозем за 6.6 млн. лв.

Отново с краен срок до 15 юли 2015 г. трябва да бъде изпълнен и общинският проект на Рудозем  по Програмата за развитие на селските райони – за реконструкция на водопроводната и уличнаа мрежа в с. Бяла река. Право на участие имат компании и обединения с реализиран общ оборот от минимум 15 млн. лв. и изпълнени договори за строителни дейности за най-малко 10 млн. лв. за последните три приключили финансови години. До 22 април всеки кандидат може да участва в търга, като предложенията ще бъдат оценявани с 50 точки за цена и още толкова за техническо изпълнение и срок.

http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=590868&newver=2

Изграждане на общинска пътна връзка на Момчилград за 6.3 млн. лв.

Програмата за развитие на селските райони финансира и проект за изграждане на пътна връзка между Момчилград – Кърджали – Подкова, като строителните работи включват и изграждане на мост над река Върбица. Крайният срок за изпълнение на проекта отново е до 15 юли догодина. Минималните икономически изисквания към кандидатите са общ оборот за 6.6 млн. лв. и изпълнени договори, сходни с поръчката, за 6 млн. лв. през последните три години. Срокът за кандидатстване на компаниите изтича на 24 април, а офертите ще бъдат оценявани отново с тежест 50% за цена и 50% за техническо изпълнение и срок.

http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=590866&newver=2

Възстановяване на зелените площи в Гоце Делчев за 5.7 млн. лв.

Поръчката включва реконструкция и озеленяване на парк, междублокови пространства и уличната мрежа в града. Финансирането на проекта е по оперативна програма "Регионално развитие", като крайният срок за неговото осъществяване е 210 дни след сключване на споразумението с избрания изпълнител. От кандидатите се изисква реализиран оборот от строително-монтажни дейности за минимум 4.8 млн. лв. за последните три години. При оценяването на офертите превес в общата оценка ще бъде техническото изпълнение, което по различни компоненти съставлява общо 65%, а цената – 35%. До 24 април компаниите и обединенията могат да подават заявления за участие.

http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=591084&newver=2

Ремонт на улици и междублокови пространства в Никопол за 2.6 млн. лв.

Финансиран със средства от публичната програма "Растеж и устойчиво развитие на регионите", проектът на община Никопол включва реконструкция на няколко улици и междублокови пространства в града. Заложеният срок за извършване на ремонтните дейности е до 6 месеца след подписване на договора. В търга могат да участват компании с реализиран общ оборот за последните три години за минимум 6 млн. лв. и изпълнени строителни договори за поне 4.5 млн. лв. за същия период от време. Заявления за участие могат да се подават до 7 април, а при оценяване на офертите предложената цена е с тежест 50%.

http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=590644&newver=2

Реконструкция на сгради със социално и културно значение в Приморско за 1.1 млн. лв.

Търгът обхваща рехабилитация на две общински сгради със социално и културно значение на територията на града. Проектът ще бъде изпълняван с евросредства от Програмата за развитие на селските райони и трябва да бъде изпълнен до 15 юни 2015 г., за да получи нужното финансиране. Право на участие в поръчката имат фирми и обединения, чийто общ оборот за последните три години е минимум 2.8 млн. лв. Ценовите предложения ще се оценяват с 50%, като ще бъде избрана икономически най-изгодната оферта. Срокът за получаване на документи изтича на 7 април. 

http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=590783&newver=2 

Рехабилитация на транспортната инфраструктура в Мездра за 739 хил. лв.

До края на тази година община Мездра трябва да освежи градската си инфраструктура, като ремонтира редица улици в града. Финансирането на поръчката е със средства от общинския бюджет. Право на кандидатстване за изпълнители на поръчката имат фирми и техни обединения с реализиран общ оборот от най-малко 1.5 млн. лв. и изпълнени строителни договори за минимум 1 млн. лв. за последните три приключили финансови години. Въпреки че в документацията на поръчката има изискване за техническото изпълнение, според критериите за оценяване ще бъдат давани 70 точки за предлагана цена и 30 точки за срок за ремонтните дейности. Търгът е разделен на две обособени позиции, като компаниите трябва да подават оферти за всички части от поръчката. До 24 април общината ще приема оферти.

http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=590672&newver=2

Изработване на планове за управление на резервати за 725 хил. лв.

Регионалната инспекция по околната среда и водите – Бургас, търси изпълнител за изработване на планове за управление на резерватите "Силкосия", "Узунбуджак", "Витаново", "Средока", "Тисовица", "Ропотамо", "Орлицата" , "Пясъчната лилия", "Водните лилии" ("Вельов вир"), включително актуализиране на плановете за управление на резервати "Атанасовско езеро". Поръчката е разделена на девет обособени позиции, като важно условие в търга е, че кандидатите могат да подават оферти за една или повече части от процедурата. За да кандидатства, всеки участник трябва да е реализирал общ оборот за последните три години, равен минимум на двукратния размер от прогнозната сума по позицията, за която кандидатства. В случай че кандидатът подаде оферта за повече позиции, сумата се увеличава. Същевременно компаниите трябва да предоставят и списък на изпълнените договори за изработване и актуализация на планове за управление на защитени територии през последните три години. Срокът за изпълнение е до 180 дни след сключване на договора, като според условията критерият за възлагане е най-ниската предложена цена. Документи ще се приемат до 24 април.

http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=590651&newver=2

Възстановяване на пристанищно съоръжение при нос Шабла за 7.4 млн. лв.

Държавно предприятие "Пристанищна инфраструктура" търси строителна компания, която да възстанови водната естакада с островна площадка при нос Шабла. Пристанищното съоръжение е в лошо техническо състояние и се нуждае от спешен ремонт, за който е необходимо да бъдат направени - подробен анализ на повредите и обследване на прилежащата акватория и брегова ивица. Водният обект трябва да бъде въведен в експлоатация  до 14 месеца след началото на ремонтните дейности. Според минималните икономически изисквания всеки участник трябва да докаже реализиран оборот за последните три години в размер на 14.4 млн. лв. и поне един изпълнен договор, сходен с предмета на поръчката през последните пет години. Всеки желаещ може да подава документи за участие до 24 април, които ще бъдат оценявани според техническо предложение с тежест 60% и цена – 40%.

Благодарим ви, че четете Капитал!

Вие използвате поверителен режим на интернет браузъра си. За да прочетете статията, трябва да влезете в профила си.
Влезте в профила си
Всеки потребител може да чете до 10 статии месечно без да има абонамент за Капитал.
Вижте абонаментните планове

0 коментара

Нов коментар

За да публикувате коментари,
трябва да сте регистриран потребител.


Вход

С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност.