По-малкото сделки със земя се отразиха върху резултатите на "Адванс терафонд"

Дружеството завършва 2013 г. с 34.7 млн. лв. печалба и 225 хил. дка земеделска земя

Според мениджърите на фонда през тази година пазарът на земя ще е по-активен от миналата година
Според мениджърите на фонда през тази година пазарът на земя ще е по-активен от миналата година    ©  НАДЕЖДА ЧИПЕВА
Според мениджърите на фонда през тази година пазарът на земя ще е по-активен от миналата година
Според мениджърите на фонда през тази година пазарът на земя ще е по-активен от миналата година    ©  НАДЕЖДА ЧИПЕВА

Печалба от 34.7 млн. лв. отчете за 2013 г. дружеството, специализирано в сделките със земеделска земя, "Адванс терафонд". Резултатът е с 29% по-слаб спрямо предходната година и ще повлияе върху размера на дивидента, на който разчитат акционерите му. В отчета на компанията се вижда, че причина за това са по-малкото продажби на земя, както и по-малките приходи от преоценки на инвестиционни имоти, което е следствие на пазарните тенденции. В същото време доходите от рента и от лихви се запазват стабилни, а перспективите са за покачване на арендните приходи. Към края на февруари "Адванс терафонд" притежава 225 хил. дка земеделски площи, като средната цена на продадените земи достигна до 1155 лв. на декар, което е рекорд в 9-годишната му история. Водено от прогноза за динамичен пазар през настоящата година, от дружеството възнамеряват да са по-активни в сключването на сделки, става ясно от доклада на мениджърския му екип.

Прогноза за по-активна година

Средно 1155 лв./дка е цената на последно продадените земи.

През изминалата година дружеството е продало 46 069 дка при средна цена 1072 лв. на декар, като едновременно с това е извършвало активно и покупки на парцели. Печалбата от тези сделки е 22 млн. лв., показва отчетът. Те обаче не променят картата на владенията на "Адванс терафонд", според която най-компактни са притежанията в Североизточен и Северен централен район, където категорията на имотите е предимно трета и четвърта. Освен от продажби на земя дружеството е реализирало и 5.7 млн. лв. приход от отдадените под наем 163 хил. дка ниви. През настоящата година се очаква да бъдат отдадени под аренда 165 хил. дка земи, като средното ниво на рентите по новите договори е достигнало до 45 лв. на декар. В очакванията си за 2014 г. мениджърите на дружеството прогнозират тенденция към динамика в цените на земята заради засилен интерес за покупки от страна на земеделските производители. Първите два месеца на годината обаче не са показателни за подобно развитие на пазара, като според статистиката за периода "Адванс терафонд" е реализирал 737 дка. Приходите от продажби към края на февруари възлизат на 851 хил. лв.

Земеделското дружество е едно от най-големите в този бизнес, представено на Българската фондова борса. Големи акционери в него са финансистът Станимир Каролев, който притежава 20.67% от акциите към края на декември, "Карол финанс" (контролирано от Каролев), който държи дял от 18.60%, и  американската International Finance Corporation със 17.70% от капитала. От създаването си през 2005 г. досега "Адванс терафонд" на пет пъти увеличава капитала си и към края на 2013 г. той възлиза на 85.1 млн. лв.

Финансови резултати
Година2013 г. 2012 г. Изменение
Общо приходи72037100465 -28.29%
Нетна печалба3474049199 -29.38%
* Източник: Неконсолидиран отчет на дружеството