Банките в САЩ все още нямат готови кризисни планове

Регулаторите не успяват да дадат точни насоки на финансовите институции

Почти шест години след срива на Lehman Brothers щатските регулатори все още не са дали индивидуални препоръки на банките от Wall Street как да подобрят плановете си за действие в случай на криза, съобщава Reuters. Така наречените "завещания" на големите банки трябва да съдържат подробни планове в случай на банкрут, чрез които да се предотврати пазарна паника и използването на публични средства.

Трети вариант

Банките вече са представили по два варианта на документите, които обаче бяха отхвърлени като неотговарящи на стандартите на Федералния резерв и Федералния депозитен застраховател (FDIC). Финансовите институции имат срок до юли, за да представят третия вариант. Банките обаче се оплакват, че не могат да внесат достатъчно подобрения в плановете, тъй като нямат ясни инструкции от правителството.

Според регулаторите досега представяните планове на банките не биха имали особена полза при избухване на нова финансова криза. "Изобщо не смятам, че ще функционират добре. Каква е разликата между 2008 г. и сега? Все още имаме големи експозиции с потенциално систематични последици. Няма да сме си свършили работата, ако не го признаем", заявява зам.-председателят на FDIC Томас Хонинг. Друг представител на регулатора – Артър Мъртън, обаче отбелязва, че има придвижване в правилната посока и през идната година се очаква значително подобрение на позициите. По думите му регулаторите може да дадат по-ясни насоки на банките в скоро време, но не е сигурно, че това може да стане преди крайния срок.

Ежегодното представяне на "завещанията" бе наложено на банките с активи за над 50 млрд. долара от приетия през 2010 г. закон "Дод - Франк". Според него регулаторите могат да наложат на банките свиване или отделяне на части от бизнеса им, ако представените кризисни планове не са достатъчно убедителни. Според властите в първите планове, представени през 2012 г., е липсвала критично важна информация, като например как ще се действа с глобалните им операции. Въпреки направените подобрения в плановете за 2013 г. те също бяха критикувани като недостатъчни. Според източници на Reuters и самите регулатори не успяват да се разберат помежду си как да дадат на банките систематични и пълни насоки, което е причина за забавянето.

Твърде големи за контрол

Друг фактор е, че някои от държавните институции нямат опит с контрола над толкова големи институции като Bank of America или Citigroup, чиято структура включва хиляди юридически лица в цял свят, а балансите им са пълни със сложни финансови инструменти. Индивидуалните планове включват огромно количество информация – от това как да бъдат поддържани компютърните системи до това как да бъдат намирани ключови служители в случай на криза.