Най-големите обществени поръчки през седмицата
Абонирайте се за Капитал

Всеки петък икономически анализ и коментар на текущите събития от седмицата.
Съдържанието е организирано в три области, за които Капитал е полезен:

K1 Средата (политическа, макроикономическа регулаторна правна)
K2 Бизнесът (пазари, продукти, конкуренция, мениджмънт)
K3 Моят капитал (лични финанси, свободно време, образование, извън бизнеса).

Абонирайте се за Капитал

Най-големите обществени поръчки през седмицата

Най-големите обществени поръчки през седмицата

Десислава Лещарска
3467 прочитания

© Юлия Лазарова


Пречиствателна станция Шумен

http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=607499&newver=2 19 млн. лв.

Община Шумен обяви обществена поръчка за изграждане на пречиствателна станция за питейни води (ПСПВ) за Шумен и населените места в общината. Договорът за проектиране и строителство включва проектиране и изграждане на ПСПВ по общите договорни условия на ФИДИК, наричано за кратко "Жълта книга".  За изпълнението на поръчката е изготвен индикативен идеен проект, достъпен и в интернет страницата на община Шумен www.shumen.bg. Срокът за изпълнение е 26 месеца за проектиране, извършване на строителните работи и приемане на строежа и 6 месеца за отстраняване на дефекти и въвеждане в експлоатация. Участникът трябва има минимален оборот за последните три години от 60 млн. лв. Участникът трябва да е реализирал нетни приходи от продажби на услуги в сферата на строителството на ПСПВ и/или ПСОВ, и/или ВиК мрежи и съоръжения не по-малко от 20 млн. лв. и да разполага с ликвиден работен капитал поне 2 млн. лв. Цената има тежест 30% при избора на изпълнител. Поръчката се финансира от публичната инвестиционна програма на правителството. Срокът за набиране на оферти е намален и изтича на 16 юли.

Укрепване на свлачища в Шумен

http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=607028&newver=2

3 млн. лв.

Община Шумен обяви обществена поръчка за укрепване на свлачища по трасето на бул. "Велики Преслав" в града в местността 5-и км – Шумен – Дивдядово между км 6+550 и км 7+900. Бул. "Велики Преслав" е главна пътна артерия на Шумен и е единствената улична връзка на кв. Дивдядово с града. Поради различни по вид деформации на пътя отделни части от него са неизползваеми, а за движението има въведена временна организация. Локализирани са два свлачищни участъка в зоната на пътя и други зони с развитие на свлачищни процеси. Поръчката предвижда деретата да бъдат премостени с подходящи мостови съоръжения. Предмет на обществената поръчка са и мероприятия за подобряване отводняването на пътя както от повърхностни, така и от подпочвени води, мероприятия за възстановяване на тръбна канална мрежа, улично осветление и др. Изискванията към кандидатите са да имат оборот за последните три години не по-малко от 6.04 млн. лв., като поне половината от тях трябва да са от строителство на мостове. Участникът трябва да разполага с ликвиден капитал от поне 302 хил. лв. Цената има 45% тежест при избора на изпълнител. Срокът за получаване на оферти е съкратен и е до 14 юли.

Електронна платформа за вътрешен контрол на Агенция "Митници"

http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=606639&newver=2

2.630 млн. лв.

Агенция "Митници" обяви обществена поръчка с предмет "Разработване и въвеждане на архитектура на информационни и технологични услуги, процеси и инфраструктура (Корпоративна архитектура)". Изграждането на електронната система е разделено на фази - планиране и управление на изискванията. За изпълнение на фаза 2 е необходима доставката на ARIS бизнес дизайн платформа и на принтери, разработване и внедряване на системата. Целта е дигитализиране на голяма част от дейността на агенцията. Поръчката се финансира от оперативна програма "Административен капацитет". Максималната стойност е 2.630 млн. лв. без ДДС, като по дейности стойностите са: 2.392 млн. лв. - за корпоративна архитектура на

агенцията и за разработване и внедряване на системата; 217 хил. лв. - за доставка, инсталиране и настройка на ARIS бизнес дизайн платформа, включително лицензи за ползване на продукти; 12 458 лв. - за доставка, инсталиране и настройка на три мастиленоструйни принтери/плотери; 8430 лева - за обучение на потребители и администратори. Участниците трябва да имат изпълнени между 1 и 2 договора по отделните дейности, сходни с предмета на поръчката. Цената има тежест 30% при избора на изпълнител. Крайният срок за набиране на оферти е намален на 29 дни и е до 3 юли.

Ремонт на пътища в община Генерал Тошево

http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=607017&newver=2

1.9 млн. лв.

Община Генерал Тошево обяви обществена поръчка за ремонт на отсечките Дъбовик - Пчеларово и Равнец - Дъбовик и на водопроводи в селата Пчеларово и Равнец. Поръчката се финансира от Програмата за развитие на селските райони. Разделена е на две обособени позиции. Проектът включва рехабилитация на път DOB3032 Дъбовик - Пчеларово от км 3+320 до км 7+989,48; рехабилитация на път DOB3034 Равнец - Дъбовик от км 0+000 до км 0+299,64 от км 1+160 до км 2+827,01; ремонт на водопровод по ул. 18-а от ОК 33 до ОК 34 на с. Равнец - 200,50 m; ремонт на водопровод по ул. 17-а на с. Пчеларово, от ок 61 до ок 103 и от ок 64 до ок 104 -1766 м. Участниците трябва да имат оборот за последните три години от поне 2 млн. лв. за първата позиция и 200 хил. лв. за втората. Критерият за избор на изпълнител е най-ниска цена.

Пречиствателна станция в с. Глогово

http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=607356&newver=2
1.9 млн. лв.

Община Тетевен обяви обществена поръчка за изграждане на пречиствателно съоръжение за отпадни води и външни комуникации в с. Глогово. Срокът на изпълнение е 6 месеца, а прогнозната стойност - близо 1.9 млн. лв. без ДДС. Поръчката се финансира от Програмата за развитие на селските райони. В случай че участникът е обединение, фирмите в него не могат да се променят в хода на изпълнение. Фирмите в обединението трябва да посочат в офертата ясно и конкретно какви дейности ще изпълняват. Изискванията са оборот от последните три години не по-малко от 5.6 млн. лв. и поне два изпълнени договора, сходни с предмета на поръчката. Изпълнителят ще бъде избран на база икономически най-изгодна оферта, като цената има тежест 40% и техническа оферта - 60%.

Ремонт на спортни площадки 10-и транш

http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=606958&newver=2

0.9 млн. лв.

Министерство на младежта и спорта обяви обществена поръчка за изграждане и ремонт на многофункционални спортни площадки в общинските центрове и покрити плувни басейни в тях - десети транш. Обектите, включени в предмета на обществената поръчка, са на територията на с. Полена, гр. Симитли, общ. Симитли; с. Ракево, общ. Криводол; с. Хайредин, с. Манастирище, общ. Хайредин; с. Костино, с. Звиница, с. Миладиново, с. Рани лист, с. Енчец, общ. Кърджали; с. Калугерене, с. Листец, общ. Главиница; с. Войняговци, район Нови Искър, общ. Войняговци; гр. Ихтиман, общ. Ихтиман. Проектът е част от публичната инвестиционна програма "Растеж и устойчиво развитие на регионите". Срокът за изпълнение е 5 месеца. Поръчката е разделена на обособени позиции, като изискванията за оборот и достъп до собствена кредитна линия са различни за отделните позиции. Цената има тежест 50% при избора на изпълнител.

Ремонт на паркове, сгради и улици в Павликени

http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=607273&newver=2

0.77 млн. лв.

Община Павликени обяви обществена поръчка за строителни работи по инвестиционни проекти, финансирана от публичната инвестиционна програма на правителството "Растеж и устойчиво развитие на регионите". Поръчката е разделена на обособени позиции - "Реконструкция на летен театър за развитие и популяризиране на Национален конкурс за млади изпълнители на популярната песен "Нека да е лято!"; "Реконструкция на търговска сграда за постоянна изложбена зала и галерия на местни творци"; "Външен асансьор в Дом за стари хора – с. Карайсен; "Реконструкция на кръстовища в гр. Павликени". Изискванията към кандидатите са различни за отделните обособени позиции. Цената има 50% тежест при избора на изпълнител. Оферти се набират до 21 юли.

Изграждане на улици в Перник

http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=607353&newver=2

0.67 млн. лв.

Община Перник обяви обществена поръчка за изграждане на улици на територията на общината по пет обособени позиции. Първата е изграждане на улица "Панега" в кв. "Калкас" е с прогнозна стойност 55 370 лв. без ДДС; втората - изграждане на улица "Златоград", кв. "Изток" - 159 280 лв; третата - изграждане на улица "38" по плана на с. Люлин - 115 584 лв.; четвъртата - за изграждане на улица "Физкултурна" в гр. Батановци - 160 800 лв.; петата - за изграждане на улица "Брезовица", с. Кладница - 180 500 лв. Участник, предложил по-висока от прогнозната стойност по съответната обособена позиция, ще бъде отстранен от процедурата. Кандидатите трябва да имат поне един изпълнен договор, сходен с предмета на поръчката за последните 5 години. Критерият за избор на изпълнители е най-ниска цена.

Пречиствателна станция Шумен

http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=607499&newver=2

Благодарим ви, че четете Капитал!

Вие използвате поверителен режим на интернет браузъра си. За да прочетете статията, трябва да влезете в профила си.
Влезте в профила си
Всеки потребител може да чете до 10 статии месечно без да има абонамент за Капитал.
Вижте абонаментните планове

0 коментара

Нов коментар

За да публикувате коментари,
трябва да сте регистриран потребител.


Вход

С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. OK