Съдът окончателно спря концесия за добив на злато край Перник

Инвеститорът се е опитал да заобиколи процедурата по екологична оценка

Районът на Диканите
Районът на Диканите    ©  Румен Кирилов
Районът на Диканите
Районът на Диканите    ©  Румен Кирилов
Това щеше да е третата концесия за добив на злато в България след тези за находищата в Челопеч и Крумовград.

Концесия за добив на злато и сребро край Перник е отменена окончателно от Върховния административен съд. Петчленен състав потвърди, че решението на Министерския съвет (МС) от 2011 г. да допусне добив на ценни метали без екологична оценка на проекта е незаконно. Концесията е за находище "Диканите", участък "Вакарелец" и е предоставена на компанията "Голдън бийч прима БГ" за 35-годишен срок.

Това щеше да е третата концесия за добив на злато в България след тези за находищата в Челопеч и Крумовград (и двете на Dundee Precious Metals). Според решението на правителството запасите в мината край Диканите са общо 771 кг злато и 4521 кг сребро. "Голдън бийч прима БГ" планираше годишен добив от 35 000 т златно-сребърна руда годишно. Очакваните приходи бяха 50 – 60 млн. лв. за целия период, което е сравнително малка сума за инвестиция в сектора.

Съпротива от местните

Решението за концесията на Диканите беше атакувано от местен инициативен комитет, подкрепен от кмета на Радомир, заради съмнения за манипулация на документацията и опасения, че природата в района ще бъде увредена. Оценката за въздействие върху околната среда и оценката за съвместимост с "Натура 2000" са задължителни за открити рудници над 250 дка. В случая с Диканите заявената концесионна площ е 392.8 дка (находище от 209.2 дка плюс площта за инфраструктура), т.е. прагът от 250 дка е надвишен. Това е отбелязано в становище на екоминистерството, обсъдено и отразено в документацията по време на заседание на Министерския съвет през октомври 2011 г. Въпреки това в бр. 81 от 2011 г. на Държавен вестник се публикува вариант на решение, според който проектът не подлежи на задължителен ОВОС.

"Промените в текста на официално публикуваното решение в Държавен вестник водят до премахване на задължителното извършване на ОВОС и оценка за съвместимост, каквито императивно са били предвидени в проекта на решението, обсъден и приет на заседанието на МС. Допуснатото разминаване представлява съществено нарушение на административно -производствените правила", гласи окончателното решение на Върховния административен съд.

Инвеститорът

"Голдън бийч прима" е малка българска геологопроучвателна компания. До пролетта на 2011 г. фирмата е собственост на инж. Георги Лесидренски, който я прехвърля на регистрираната във Великобритания London Energy Capital, представлявана от Тодор Иванов. Ако се съди по обявените в Търговския регистър документи за залог и заличаване на залога в месеците около продажбата, сделката е била на стойност 980 хил. евро.

Само няколко месеца по-късно фирмата отново сменя номиналния си собственик, като е прехвърлена на "Геостар майнинг България", в която собствеността е поравно разделена между Тодор Иванов и Марио Георгиев. Последният е свързан с Църквата на Исус Христос на Светиите от последните дни, по-известни като мормоните. "Геостар майнинг" притежава също "Геотехникс инженеринг", която през 2012 г. получава разрешение да проучва за полезни изкопаеми площта Добри дол – отново в землищата на Долна и Горна Диканя. Разрешението е блокирано от жалба в съда, подадена от кмета на Радомир и членове на инициативния комитет, т.е. същите хора, блокирали концесията за находище "Диканите".

Целта на гражданското сдружение е землищата на с. Горна Диканя и с. Долна Диканя да бъдат обявени за екологично чист регион, а местността Вакарелец – за екопарк. Комитетът дори инициира процедура по обявяване на малък участък от района в защитена територия, тъй като в него виреят няколко редки растителни видове. Решението за защитената местност досега беше блокирано от съдебния спор за концесията.

Още от Капитал