"Българска роза - Севтополис" се влива в "Софарма"

Срещу всяка акция на "Българска роза - Севтополис" ще се получава по 0.4194 акции от капитала на "Софарма".
Срещу всяка акция на "Българска роза - Севтополис" ще се получава по 0.4194 акции от капитала на "Софарма".    ©  Надежда Чипева
Срещу всяка акция на "Българска роза - Севтополис" ще се получава по 0.4194 акции от капитала на "Софарма".
Срещу всяка акция на "Българска роза - Севтополис" ще се получава по 0.4194 акции от капитала на "Софарма".    ©  Надежда Чипева

Производителят на лекарства и фармацевтични субстанции "Българска роза - Севтополис" ще се влее в "Софарма", с което ще прекрати съществуването си като самостоятелно дружество. Двете компании са сключили договор за преобразуване на 19 юни, стана ясно от съобщение до инвеститорите на Българската фондова борса. След финализиране на сделката притежателите на акции в казанлъшкото дружество ще станат собственици на акции от "Софарма", като срещу всяка акция на "Българска роза - Севтополис" ще получат по 0.4194 акции от капитала на "Софарма". За целта фармацевтичният гигант ще издаде нови 2.5 млн. акции, с които капиталът му ще се увеличи от 132 млн. лв. на 134 млн. лв., става ясно от предоставената информация.

Към 31 март най-големият акционер в "Българска роза - Севтополис" е "Софарма", която държи дял от 49.99%. По-големи пакети притежават още "Телсо" (9.99%), УПФ "Доверие" (6.58%) и "Ромфарм компани" (5.62%). В "Софарма" основни акционери са "Донев инвестмънтс холдинг" с 25.20%, "Телекоплект инвест" с 20.42% и "Ромфарм компани" с 18.17%, по данни от последния консолидиран тримесечен отчет.

Към настоящия момент "Софарма" е основен клиент на "Българска роза - Севтополис". За първото тримесечие на годината казанлъшкото дружество отчете 580 хил. лв. нетна печалба, а "Софарма" завърши с 12.5 млн. консолидирана нетна печалба в края на март.

На провелото се в петък общо събрание на акционерите на "Софарма" е гласувано за разпределение на 9.2 млн. лв. дивидент от печалбата за миналата година и от натрупани неразпределени печалби от предишни периоди.

Още от Капитал

Радиопазарът в България

Радиопазарът в България

Минало, настояще, бъдеще

Минало, настояще, бъдеще