Още свързани с Ковачки фирми сменят офшорния си собственик

"Топлофикация - Перник" и "Мина Чукурово" ще бъдат придобити от британски компании

Продажбите най-вероятно са формални и дружествата ще останат свързани с Христо Ковачки
Продажбите най-вероятно са формални и дружествата ще останат свързани с Христо Ковачки    ©  ГЕОРГИ КОЖУХАРОВ
Продажбите най-вероятно са формални и дружествата ще останат свързани с Христо Ковачки
Продажбите най-вероятно са формални и дружествата ще останат свързани с Христо Ковачки    ©  ГЕОРГИ КОЖУХАРОВ

Още две компании, свързани с Христо Ковачки, но официално притежавани от сейшелски фирми, ще бъдат прехвърлени на нови собственици. Това става ясно от съобщенията за предстояща концентрация, подадени в Комисията за защита на конкуренцията (КЗК). В края на миналата година друго сейшелско дружество на Ковачки - "Атоменергоремонт", също беше прехвърлено, но на българска компания. В случай че антимонополният орган разреши сегашните сделки, нови собственици ще имат "Топлофикация - Перник" и "Мина Чукурово". Първото ще премине към британските Bingham Management Ltd. и Antartio Commerce Ltd., а второто ще стане собственост на Stockett Ltd. Причината за сделките най-вероятно е влезлият в началото на годината закон, който забранява на офшорни фирми да развиват определени дейности в страната - например да имат концесии за добив или енергийни лицензи.

Кой кой е

Основните дялове в "Топлофикация - Перник" се държат от "Бови тур" (71%) и "Стийм трейдинг" (24%). И двете компании са с еднолични собственици, регистрирани на Сейшелите - съответно Priam Consult Corp. и Worthford Ltd. През 2013 г. топлинното дружество увеличи общите си приходи с 6% до 60 млн. лв. благодарение най-вече на отписани задължения, показват данните, подадени в Държавната комисия за енергийно и водно регулиране. Печалбата е нараснала над два пъти и половина до 12 млн. лв., с което дружеството се нарежда на първо място в сектора.

Мажоритарен акционер със 75% в "Мина Чукурово" е Shalott Corporation (също регистрирана на Сейшелите). Компанията добива лигнитни въглища от едноименното находище в община Елин Пелин, за което има 20-годишна концесия от 2002 г. Последният отчет в Търговския регистър е за 2012 г. и показва спад на приходите с две трети спрямо предходната година и рязко увеличаване на загубата.

Кандидат купувачите от своя страна са британски дружества с ограничена отговорност и за тях няма публична информация. Така макар и с неизвестен собственик те не попадат в ограниченията на закона за офшорките, тъй като са регистрирани в страна от Европейския съюз. Затова и предстоящите продажби най-вероятно са формална смяна на собствеността и дружествата ще останат свързани с Ковачки.

Преодоляване на ограниченията

Законът за офшорките (Закон за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици), който влезе в сила от 1 януари 2014 г., но имаше половин година гратисен период, ограничи достъпа на такива дружества и свързаните с тях лица до общо 28 дейности. Сред тях са дейности, за които се изисква лиценз по Закона за енергетиката (което засяга "Топлофикация - Перник"), както и такива, свързани с концесии ("Мина Чукурово"), както и участие в обществени поръчки ("Атоменергоремонт"). Преходните и заключителните разпоредби на закона задължават лицата, за които се прилагат забраните, да приведат дейността си в съответствие с изискванията на закона в шестмесечен срок, т.е. до края на юни. Най-вероятно КЗК няма основание да спре двете сделки, тъй като операциите не се очаква да окажат въздействие върху съответния пазар. Това обаче показва, че ограниченията в закона, който беше предложен от председателя на бюджетната комисия Йордан Цонев и съпартиеца му от ДПС Делян Пеевски, лесно могат да бъдат преодолени.

Пак заради новия закон, който забранява достъпа на офшорки до обществени поръчки, в края на миналата година беше сменен номиналният собственик и на "Атоменергоремонт" (отново свързана с Ковачки). Дружеството беше прехвърлено на българската "Бултрейд корпорейшън", която е собственост на 60-годишния Борис Методиев, но е регистрирана на адрес в индустриална зона "Орион", на който са регистрирани повечето дружества, контролирани от Ковачки. "Атоменергоремонт" се занимава с ремонт и поддръжка на ядрено оборудване и често печели поръчки на АЕЦ "Козлодуй".

Още от Капитал