КТБ: Борсовият ъгъл

Поставянето под специален надзор на Корпоративна търговска банка се отрази негативно върху търговията с банкови акции на Българската фондова борса

Поставянето под специален надзор на Корпоративна търговска банка (КТБ) се отрази негативно върху търговията с банкови акции на Българската фондова борса (БФБ), което доведе до чувствителен спад на водещия индекс SOFIX. Петъчното събитие наложи спиране на сделките с книжа на КТБ, а оттам и до невъзможност на договорни фондове да изчисляват стойността на дяловете си и да извършват обратно изкупуване. Пазарните участници реагираха с притеснение и заради факта, че изключването на КТБ от платежната система на страната блокира парите на редица дружества, чиито оборотни средства се намират в трезорите й.

В петък водещият индекс на БФБ SOFIX завърши с понижение от 3.77% до 538.90 пункта, а на моменти спадът достигаше 6.5%. Оборотът от търговията бе висок - над 4.4 млн. лв. Сред причините за пропадането бяха разпродажбите на акции от банките, участващи в индекса. Книжата на Първа инвестиционна банка изгубиха 6.60% от стойността си до 3.99 лв. средно за лот при търговия по позицията за 260 хил. лв., а на Централна кооперативна банка  - 3.39% до 1.084 лв. средно за лот при оборот по позицията от 259 хил. лв. За спада на SOFIX допринесе и понижението от 4.49% до 67.727 лв. на акциите на "Булгартабак холдинг".

В ранните часове на деня без изменение в цената бяха изтъргувани 435 акции на КТБ, а след новината за поставянето й под специален надзор БФБ преустанови търговията по позицията. Тридневна забрана за сключване на сделки с книжа на банката разпореди и Комисията за финансов надзор (КФН), като ограничението е до 25 юни включително.

Невъзможността да се сключват сделки с акции на банката на борсата и неясната доходност на депозитите в КТБ (за паричните фондове) се отразяват негативно и върху договорните фондове, чиито инвестиции са свързани с нея. Така например един от фондовете на "Алфа асет мениджмънт" - "Алфа ликвидни средства", обяви, че спира продажбата и обратното изкупуване на свои дялове за периода от 20 юни до изваждане на банката от процедурата по специален надзор - 21 юли. Причината е, че настъпилото събитие не позволява да бъдат оценявани правилно активите на фонда. В подобна ситуация най-вероятно са и други взаимни фондове, имайки предвид инвестиционните възможности, които КТБ предлага като публична компания и банка с относително високи лихви по депозитите. Към април миналата година експозиции към нея са имали "Ти Би Ай динамик", "Компас стратегия", "Компас прогрес", "ЦКБ актив" и "Златен лев индекс 30" (този фонд вече няма акции в КТБ), които са притежавали дялове в КТБ. Възможно е към настоящия момент изброените фондове да са ликвидирали инвестициите си в банката, но това няма как да се види нито от портфейлите им, нито от акционерната книга на КТБ.

Още от Капитал