Нова полупродажба на "Булгартабак"

В опит да спаси правото си на глас в предстоящото общо събрание офшорният собственик раздроби дяловете с помощта на светкавично одобрение на антимонополния регулатор

В разгара на раздора Пеевски - Василев "Булгартабак холдинг" отново е препродаден. Стъпката е превантивна само и само собственикът да запази правото си на глас в общото събрание, след като Комисията за финансов надзор вече два месеца търси отговори на редица въпроси около холдинга.

Бързата продажба

Справка в австрийския търговски регистър показва, че от 26 юни 2014 г. мажоритарният пакет в компанията вече е поделен поравно между две офшорни дружества - Livero Establishment е прехвърлило половината от BT Invest на Woodford Establishment. И двете са регистрирани в Лихтенщайн.

BT Invest притежава 79.83% от "Булгартабак холдинг", които придоби при приватизацията на холдинга през 2011 г. Така двете офшорки си поделят всяка по малко под 40% контрол над холдинга. Сделката е техническа и едва ли променя нещо в ноторно известния факт (по думите на директор в КТБ), че контролът е при депутата от ДПС и неуспял председател на ДАНС Делян Пеевски.

Сделката е станала светкавично - още на същия ден, когато Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) я разрешава и едва девет, след като бе представено искане за одобрението й. То бе подадено на 17 юни.

Причините за прехвърлянето

Скоростната реакция на КЗК има едно обяснение и то е предстоящото общо събрание на "Булгартабак ходлинг", насрочено за 30 юни, понеделник. Причината според източници от пазара, които са и акционери в "Булгартабак", е, че има принудителна административна мярка на Комисията за финансов надзор (КФН) срещу мажоритарния собственик. Причината е, че не е отправено задължителното по закон търгово предложение към останалите акционери на ходлинга след промяната в собствеността на BT Invest на 19 март. Мярката не е публикувана на интернет страницата на регулатора, но според източниците на "Капитал" е отнемала правото на глас на мажоритарния собственик, ако не предприеме действия да отговори на законовите изисквания - т.е. или да отправи търгово, или да намали участието си под прага, изиксван за търгово предложение.

Казусът е юридически сложен, защото след промянатата в собствеността на BT Invest (когато VTB Capital продаде дружеството на Livero Establishment през март), новият собственик е в нарушение на изискванията за търгово предложение още от началото на април 2014 г. Той има 14 дни от промяната в контрола, за да регистрира в КФН търгово предложение. Такова няма и до днес. Ако не го направи, трябва да намали участието си под прага за търгово, иначе губи правото си на глас. Според запознати регулаторът няколко седмици е изследвал дали е имало нужда от търгово или не и в средата на юни е наложил аминистративна мярка, с която е поставил правото на глас на BT Invest под въпрос.

По тази причина е направена промяната в собствеността на австрийското дружество и 50% от капитала му светкавично са прехвърлени от Livero на Woodford. Въпреки това обаче двете пак контролират повече, отколкото по закон се изисква, за да избегнат търгово предложение, и би следвало отново да попаднат под хипотезата, че трябва да отправят такова (прагът е 33%). Още повече че според източник, запознат с прехвърлянето, то е само административна стъпка и не променя цялостно картината около собствеността на холдинга.

Въпреки това тази стъпка дава възможност на мажоритаря да упражни правото си на глас, защото след нея отново тече законовоустановеният 14-дневен срок, в който новите-стари акционери да отговорят на изискванията на закона. Така те на практика тупат топката и ще могат да вземат важни решения на предстоящото събрание.

Одобрете продажбата на Lafкa тихомълком и постфактум

На това събрание собственикът на "Булгартабак холдинг" ще се опита да реализира две ключови задачи.

Първо, да одобри вече сключени договори за кредити на компании от групата за около 40 млн. лв. с Юробанк България, с които да рефинансира задължения към вече "неприятелската" Корпоративна търговска банка (КТБ). Договорите са били сключени в средата на февруари 2014 г. Преди това основната банка, с която работи "Булгартабак", бе КТБ.

Второ, ще се опита постфактум да одобри вече сключена сделка за продажбата на "Табак маркет" - компанията, която развива веригата Lafka.

И двете действия по закон не би следвало да са възможни, защото всички важни за едно публично дружество големи сделки се одобряват предварително от общото събрание на акционерите, а не постфактум след сключването им. Такива са разпоредбите в чл. 114 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), а "Булгартабак" допреди няколко дни бе най-голямата публична компания в България.

И ако кредитите все още може да не са усвоени, защото се изисква "Булгартабак" да стане поръчител по тях, за което реално се иска гласът на акционерите в понеделник, то сделката за "Табак маркет" е факт от края на март 2014 г. Още тогава, както самият "Булгартабак" съобщи, компанията е била продадена на неназовано лице извън групата. Цялата сделката е станала, без акционерите предварително да са овластили за това ръководството. Няма подобно решение на общите събрания досега. По тази причина през май, когато стана ясно, че "Табак маркет" е било продадено, КФН е изискала от холдинга цялата документация по сделката - включително договори и споразумения за продажбата. Холдингът е отказал да ги предостави и в началото на юни регулаторът е наложил принудителна мярка за предоставянето им, както е видно от документите на сайта на КФН.

В същото време обаче "Булгартабак" тихомълком предлага на предстоящото събрание на 30 юни акционерите да одобрят продажбата на акциите, които той притежава в "Табак маркет" (около 32%), на дъщерното дружество "Благоеград БТ".

Предложението е вмъкнато в т. 12 от дневния ред, с която се изиксва да се одобрят няколко по-големи сделки по чл. 114 от ЗППЦК. Както изисква законът, предоставя и мотивиран доклад за тези сделки. Той е дълъг 10 страници и от тях 10 са посветени на договорите за кредити с Юробанк България. Последното изречение на 10-а страница обаче кани акционерите да одобрят и сделката за "Табак маркет". Тя нито е обоснована, нито са дадени детайли, нито е предоставена някаква мотивация защо се налага. Няма дори информация, че вече е сключена, както холдингът твърди във финансовия отчет за първото тримесечие. "Договорените условия за осъщестяване на продажбата са възникнали през месец март 2014 г. и към 27 март 2014 г. 100% от акциите на "Табак маркет" АД са прехвърлени на купувачите", пише в отчета и се уточнява, че новите собственици са извън групата на "Булгартабак".

Заради пропуските и липсата на изискуемата мотивация за тези сделки миналата седмица заместник-председателят на КФН, отговарящ за надзора на инвестиционна дейност, Николай Попов е наложил още една принудителна административна мярка на "Булгартабак". Той  е задължил акционерите да не подлагат на гласуване въпросната т. 12 от дневния ред на събранието.

Така държавната машина изглежда не само не спира, но и почти винаги помага на офшорния собственик на "Булгартабак". Първо, един и същ съдия (напук на правилото за случайно разпределение) спря опита на лагера на Цветан Василев (който контролира с Едоардо Миролио около 14% от холдинга) за намеса в управлението на дружеството. После КЗК показа рекордна бързина, като два пъти поред все с "Булгартабак" успя да разреши препродажби за под 10 дни, при това с неясна мотивиравка. Когато се налага, регулаторът пък е пасивен - не се самосезира по липсата на уведомление по сделката за Lafka, която за 2013 г. има приходи от 43 млн. лв. Сега КФН опитва да се намеси и да приложи закона, така че поне дребните инвеститори да са защитени. Но към момента ефект няма и офшорният собственик постига всичко, което е пожелал.