Канадската Mundoro ще търси руди и в Северозападна България

Компанията придоби правата за проучване от Caracal Gold за 100 хил. долара

Площта "Чупрене" е слабо проучена, но потенциално в нея има залежи на златни и медно-златни руди
Площта "Чупрене" е слабо проучена, но потенциално в нея има залежи на златни и медно-златни руди    ©  НАДЕЖДА ЧИПЕВА
Площта "Чупрене" е слабо проучена, но потенциално в нея има залежи на златни и медно-златни руди
Площта "Чупрене" е слабо проучена, но потенциално в нея има залежи на златни и медно-златни руди    ©  НАДЕЖДА ЧИПЕВА
Чрез местното си дружество "България алфа" Mundoro притежава разрешителни за още две площи в Югоизточните Родопи.

Канадската компания Mundoro Capital ще разшири дейността си в България, след като придоби правата за търсене на руди на още едно място страната. В средата на юли дружеството купи разрешителното за проучване в площ "Чупрене" от американската Caracal Gold за сумата от 110 хил. канадски долара (100 хил. щатски долара), платима в акции, съобщиха от Mundoro. Това е третата площ в страната, която компанията има право да проучва. Чрез местното си дружество "България алфа" Mundoro притежава разрешителни и за площите "Бяло" и "Звезда" в Югоизточните Родопи.

Сделката за "Чупрене"

"Чупрене" се намира в Северозападна България и е с площ 199.2 кв. км. По информация на Mundoro самата площ е слабо проучена (последните изследвания там са правени в края на 40-те години на миналия век), но потенциално в нея има залежи на златни и медно-златни руди. На 65 км на северозапад се намира минният комплекс "Бор" в Сърбия, където Mundoro също прави проучвания. Компанията очаква да започне проучванията в "Чупрене" през третото тримесечие на 2014 г.

Сделката с Caracal Gold, която получи правата за "Чупрене" чрез българското си дружество "Каракал Кеймбридж България" през 2012 г., беше обявена в началото на май. Преди да бъде финализирана, тя мина през одобрение от борсата в Торонто, където се търгуват акциите на канадската компания. Съгласно условията й Mundoro Capital е направила авансово плащане към компанията, като е издала 350 хил. акции на стойност 0.3 канадски долара (0.28 щатски долара) всяка. В случай че в площта бъдат открити поне 1 млн. унции злато (или еквивалентът му в други метали), Mundoro ще трябва или да издаде още 3.5 млн. обикновени акции на Caracal Gold или да й заплати останалите 1 млн. канадски долара от стойността на сделката, уточняват от Mundoro.

Собственост и проекти

Mundoro Capital работи основно в района на Югоизточна Европа (България и Сърбия), но има проекти също в Мексико, както и миноритарен дял в златното находище Maoling в Китай. Канадската компания притежава "България алфа" чрез регистрираното на Вирджинските острови Mundoro Mining Corporation. Според информация в Търговския регистър, публикувана във връзка с новите изисквания за разкриване на собствеността в офшорни дружества в определени сектори, крайните собственици на компанията са пет физически лица. Сред тях са управителят на "България алфа" Теодора Дечев, която е канадска гражданка, други двама канадци и двама американци.

Българското дружество е създадено през 2011 г. с предмет на дейност търсене, проучване и добив на метални полезни изкопаеми. Регистрирано е в София с капитал от 50 хил. лв. Миналата година компанията получи разрешения за търсене и проучване на метални полезни изкопаеми и в други две площи. Едната от тях - "Звезда", е с площ 161 кв. км и е разположена на територията на четири общини (Хасково, Минерални бани, Черноочене и Първомай). При проведения търг тогава дружеството предложи 400 хил. лв. Другото разрешение е за площ "Бяло" (191 кв. км), която се намира в общините Димитровград, Минерални бани, Хасково и Първомай, където компанията се ангажира да инвестира близо 2 млн. лв. И двете разрешения са за срок от три години, като законът позволява те да бъдат удължени още два път с по две години. В случай че компанията регистрира търговски откритие, тя ще има право да получи концесия.