"И Ар Джи Капитал - 3" продаде имот в Стара Загора за 5.4 млн. евро

Купувач е "Ем Ди Иммобилиен", собственост на австрийско дружество

Основни наематели на търговския център са мебелните магазини АИКО и Mobbo, които имат общ собственик - Мариан Душков.
Основни наематели на търговския център са мебелните магазини АИКО и Mobbo, които имат общ собственик - Мариан Душков.    ©  ЦВЕТЕЛИНА БЕЛУТОВА
Основни наематели на търговския център са мебелните магазини АИКО и Mobbo, които имат общ собственик - Мариан Душков.
Основни наематели на търговския център са мебелните магазини АИКО и Mobbo, които имат общ собственик - Мариан Душков.    ©  ЦВЕТЕЛИНА БЕЛУТОВА

Фондът за имоти "И Ар Джи Капитал - 3" продаде търговска сграда в Стара Загора за 5.4 млн. евро. Сделката е вписана в Имотния регистър на 28 юли, а купувач е компанията "Ем Ди Иммобилиен", която е собственост на австрийско дружество. От самото му построяване през 2009 г. досега наематели на обекта, намиращ се в Южната индустриална зона на областния град, са мебелните къщи АИКО и "Моббо" на бизнесмена Мариан Душков, а за кратко там бе отворила магазин и веригата за търговия с хранителни стоки "Меркатор". С постъпленията от продажбата на сградата "И Ар Джи - Капитал - 3" ще погаси заем към Райфайзенбанк България, в чиято полза е била учредена договорна ипотека за имота, става ясно от съобщение фонда за имоти до фондовата борса, където се търгуват негови акции.

В нови ръце

Сградата, намираща се на ул. "Патриарх Евтимий" в Стара Загора, бе основният източник на приходи за "И Ар Джи Капитал - 3" през първото полугодие на тази година. Според последния финансов отчет към 30 юни тя е донесла 644 хил. лв. от наеми. С дългосрочни договори нейни обитатели от 2009 година насам са мебелните къщи "Аико" и "Моббо". Със смяната на собствеността върху имота договорите им се прекратяват, пише в съобщение на "И Ар Джи Капитал - 3".  Собственикът на двете дружества Мариан Душков не вдигаше мобилния си телефон, за да отговори на въпроса дали има договорни отношения за наем и с новия собственик на старозагорския обект и дали има връзка с него.

Според данните от вписването на сделката в Имотния регистър купувач на сградата е "Ем Ди Иммобилиен". Компанията е основана от Мариан Душков, но е прехвърлена на австрийската компания ХЛСЕЕ Холдинг ГмбХ, която е едноличен собственик на капитала от 2011 г. Дружеството е с предмет на дейност производство и търговия със стоки за бита. В одитирания му отчет за 2013 г. "Ем Ди Иммобилиен" декларира земи, сгради и съоръжения за 7.7 млн. лв. и приход в размер на 2 млн. лв. Печалбата от дейността възлиза на 909 хил. лв. Дружеството има натрупана печалба от 4 млн. лв., а собственият му капитал е 5 хил. лв. Сред имотите, които притежава "Ем Ди Иммобилиен", е сграда на ул. "Сливница" 441, където се намира фирменият офис на АИКО в София.

Мебелните къщи АИКО и "Моббо" са едни от големите в сектора с магазини в София, Стара Загора и Бургас. За миналата година "АИКО Мулти консепт" е реализирала 43.329 млн. лв. приходи и нетна печалба от дейността в размер на 229 хил. лв. Отчетът на "Моббо" показва 8.178 млн. лв. приходи и нетна печалба от 22 хил. лв.

Фондът продължава с инвестициите

Имотът в Стара Загора е с обща отдаваема площ 18 350 кв.м. Сградата бе построена през 2009 г. от "И Ар Джи Капитал - 3", който в съобщението за сделката информира, че ще използва финансовия ресурс за погасяване на заем към Райфайзенбанк. В отчета за полугодието инвестиционната компания декларира задължение към банката в размер на 5.961 млн. евро, което ще може да бъде погасено с прихода от 5.4 млн. евро от продажбата. В мениджърския доклад, придружаващ отчета за полугодието, се заявява намерение за инвестиции, като се посочва, че "дружеството ще прави значителни капиталови разходи за строителство, които планира да финансира с банкови заеми". Уточнява се и че то разполага със значителен собствен капитал. От дружеството не пожелаха да коментират сделката и бъдещите си намерения пред "Капитал Daily".

След раздялата с проекта в Стара Загора дружеството остава с проекта "София Ринг" на околовръстния път до разклона при "Ботевградско шосе" в столицата, проект "Явор" във Варна и проект "Бургас Ритейл", намиращ се на входа на пристанище Бургас-запад. Основни акционери в "И Ар Джи Капитал - 3" към 30 юни са Българо-американски инвестиционен фонд (БАИФ), който държи 46.67% от капитала, Франк Луис Бауър със 7.88% от акциите, "Бългериън-америкън пропърти мениджмънт" с дял от 6.70% и Майкъл Хъмсбъркър -  пакет от 5.93%.