ББР: Възнагражденията на мениджмънта не са променяни от назначаването му

Според годишния отчет на кредитната институция за 2013 г. средната заплата в Банката за развитие е била 2840 лв.

Димо Спасов, главен изпълнителен директор на ББР
Димо Спасов, главен изпълнителен директор на ББР    ©  КРАСИМИР ЮСКЕСЕЛИЕВ
Димо Спасов, главен изпълнителен директор на ББР
Димо Спасов, главен изпълнителен директор на ББР    ©  КРАСИМИР ЮСКЕСЕЛИЕВ

Възнагражденията на висшия мениджмънт в Българска банка за развитие (ББР) не са променяни от септември 2013 г., откогато са и назначенията на тримата нови шефове в банката. Това посочват от ББР в отговор на въпроси на "Капитал Daily".

Информация за промяна в договори, увеличения на заплати, подсигуряване с неустойки при предсрочно прекратяване на договори и мениджърски заплати от 20 000 - 30 000 лв. се появи във в. "Банкер". По отношение на служителите в банката се казва, че увеличение на заплати са получили 41 служители. Не се посочва какво е увеличението. Казва се само, че представителите на секретариата в банката, които имат право на достъп до класифицирана информация, получават възнаграждение, в пъти по-ниско от 3000 лв. (заплата на секретарки, посочена от в. "Банкер" - бел. ред.).

Според данните в годишния отчет на банката за 2013 г. средната заплата в ББР е била 2840 лв. (според разходи за персонал, без осигуровки и придобивки). За сравнение, в едни от най-големите банки в сектора според отчетите им средно заплащането на служителите през миналата година е било между 1500 лв. и 2000 лв., а за банки около калибъра на ББР по размер на активи ножицата е малко по-голяма - има и около 1600 лв., и до около 2400 лв.

Заплати

В годишния отчет на ББР за миналата година е посочено, че към края на 2013 г. в банката работят 125 служители. Разходите за заплати са били в размер на 4 261 000 лв., като е отчетен ръст от 5.8% спрямо 2012 г. От банката за развитие заявиха: "Справката за разходите за трудови възнаграждения сочи, че за периода януари - септември 2014 г. спрямо същия период на миналата година те нарастват с 5%." Не са дадени точни цифри за обема за двата периода. Според ББР това нарастване "е заложено в бюджета за годината и отразява увеличаването на персонала на банката. Към края на деветмесечието разходите за труд са с 24% по-ниски спрямо заложените в бюджета".

Отново в годишния отчет за 2013 г. има посочена сума за възнаграждения на членове на управителния и на надзорния съвет – общият им размер за миналата година е 2 503 000 лв., като ръстът спрямо предходната година е с 64.5%. През 2013 г. надзорният и управителният съвет на банката претърпяха неколкократни рокади, като сегашният оперативен мениджмънт беше окончателно стикован през септември.

В отговорите си ББР посочва, че договорите за управление на мениджърите "са идентични като параметри с договорите на предишния управителен съвет. Решение за изменение на възнагражденията може да вземе само принципалът - министърът на финансите. Решение в тази посока не е вземано, нито е внасяно предложение за изменения".

Трудовите договори

От ББР посочват още, че 25 от получилите увеличение на заплатите 41 служители са с дългогодишен трудов стаж в банката. От останалите 16 души 8 са били на изпитателен срок, като договорите им са променени в безсрочни. Практика било от самото начало на банката при преминаване на постоянен трудов договор всеки новопостъпил служител да получава увеличение на възнаграждението си. От банката уточняват, че промените в трудовите договори засягат представители на средния мениджмънт и експертния персонал.

Банката е въвела и "нов подход за задържане на ключови служители" - тримесечно предизвестие и от двете страни при напускане/уволнение, като посочват, че това е обичайна банкова практика. Във връзка с това към трудовите договори на 27 служители, от които 14 дългогодишни, е включена тази клауза.