"Албена" отчете 30% спад в печалбата и 10% по-малко нощувки

Положителният финансов резултат за деветмесечието е намалял до 15.4 млн. лв.

Групата притежава 43 хотела, 3 вилни селища и 2 апартаментни комплекса с над 25 хил. легла
Групата притежава 43 хотела, 3 вилни селища и 2 апартаментни комплекса с над 25 хил. легла    ©  Спас Спасов
Групата притежава 43 хотела, 3 вилни селища и 2 апартаментни комплекса с над 25 хил. легла
Групата притежава 43 хотела, 3 вилни селища и 2 апартаментни комплекса с над 25 хил. легла    ©  Спас Спасов

Публичната компания "Албена" АД отчита 29% спад на чистата си печалба за деветмесечието. В неконсолидирания индивидуален отчет на дружеството, собственик на едноименния морски курортен комплекс, се вижда, че положителният финансов резултат е паднал до 15.4 млн. лв. Година по-рано печалбата беше 21.6 млн. лв. Общите приходи на дружеството също намаляват - 7.3% спрямо миналата година до 72.9 млн. лв.

Лошото време, наводнението преди сезона, напрежението на Украйна с Русия и забавянето на европейската икономика явно са оказали негативно влияние върху резултатите. Само през най-активното за курорта тримесечие – третото, нетната печалба е с 21% по-малка (25.8 млн. лв.), отколкото е била година по-рано. През втория тримесечен период дружеството регистрира загуба в размер на 10.45 млн. лв. Броят на нощувките за тримесечния период е намалял с 10%, което се е отразило върху общите приходи от продажби. Те също са паднали с такъв процент, до 57.3 млн. лв.

Природни проблеми

Ръководството на компанията смята, че изготвеният бизнес план за 2014 г. няма да може да бъде изпълнен. Като основна пречка е посочено "тежките поражения, нанесени от природните явления през юни 2014 г.". В края на тази година ръководството очаква броят на нощувките да е с 10% под нивото от 2013 г.

В консолидирания отчет на "Албена" ще бъдат включени финансовите резултати на още три дружества. Едното е ваканционният клуб "Приморско клуб" ЕАД (100%), "Интерскай" АД (99.99%), което е собственик на летищната площадка Лесново и "Бялата лагуна" АД (90.21%) – собственик на едноименното ваканционно селище.

Групата притежава 43 хотела, 3 вилни селища и 2 апартаментни комплекса с над 25 хил. легла. Развива и компании в селското стопанство, чрез които се осигурява част от храната в хотелите, строителни бригади за извършване на ремонтни дейности, повишаващи категорията на хотелите, развива летищна дейност, и дори има собствена електроцентрала, която осигурява до 35% от енергията, потребявана във ваканционният комплекс Албена, разположен на Северното Черноморие. Дружеството се опитва да удължава сезона чрез конгресен, спортен и балнеоложки туризъм.

Борсова търговия

На вчерашната борсова сесия акциите на "Албена" поскъпнаха с 5.2%. В края на търговията книжата на курортния комплекс струваха 52.6 лв. за брой, а средната цена за деня достигна 51.13 лв. Статистиката показва, че за една година пазарната капитализация на дружеството е намаляла с 8.4% до сегашното ниво от 224.77 млн. лв.

Цената на акциите на дружеството достигнаха най-ниското си ниво в средата на юли – 47 лв. за брой. На 18 август община Балчик продаде през борсата дела си 7.13% от капитала на дружеството. Публичното предлагане предизвика интереса на инвеститорите. В първия ден на аукциона се изкупиха 98.9% от предложените книжа, за над 15 млн. лв., което е по-висока цена от тази, която търсеше собственикът на пакета.