Още по-платена телевизия

Клонът с чакащите пари от доставчиците на платена телевизия вече доста натежа

Още по-платена телевизия

"Филм аутор" е новият герой в поредния епизод на сериала с претенциите за парите на кабелните оператори

Паулина Михайлова
14110 прочитания

Клонът с чакащите пари от доставчиците на платена телевизия вече доста натежа

© reuters


"Знаем, че парите, които ни плащате, винаги ви се струват много. Е, имам нещо да ви кажа - те няма да намалеят." Това заяви представител на една от големите телевизии по време на годишната среща на разпространителите на платен тв сигнал преди дни в Правец. Горчивият смях, последвал изказването му, не го изненада. Неговото изказване пък не изненада самите разпространители - през последните години те свикнаха на ексалиращите финансови претенции по цялата верига на бизнеса. Тези близо 400 компании, фирми и фирмички, разпространяващи българските и чужди програми до крайните клиенти, отдавна битуват на силно наситен, конкурентен и ценово ерозирал пазар.

През последните една-две години той стана обект и на нови финансови желания - от една страна, от създателите на съдържание, които искат все повече и повече пари за каналите си, а от друга - от сдруженията за колективно управление на авторски права, които също предявяват своите искания. Поредната такава е "Филм аутор". От няколко месеца организацията, заявяваща се като представител на създателите на филми "и други аудио-визуални произведения", се активизира в опитите си да започне да получава пари от тв разпространителите. Те, логично, не са много съгласни.

За къшея на Ал Пачино

"Филмаутор" настоява за ежемесечни плащания от всички доставчици на телевизия, но те оспорват нуждата от тях по принцип.

Пътят на парите в платената телевизионна доставка е ясен: крайният клиент плаща на разпространителя месечна такса за услугата му. Която впрочем в България е сред най-ниските на Стария континент. Доставчикът пък плаща на телевизиите и респективно на техните представители в страната такса на месец за всеки абонат, който е декларирал, че има. По българското и европейското законодателство продуцентите на различните произведения (филми, музика и т.н.) трябва да получават пари както за предаването им, така и отделно за препредаването им независимо от технологията му. Тоест веднъж от телевизиите, които излъчват филма, и още веднъж за това, че достъп до него се получава чрез разпространителите.

Традиционно операторите в България плащат на телевизиите, а те уреждат отношенията си с продуцентите както за предаване, така и за препредаване на творбите. Наскоро обаче на сцената се появиха т.нар. ОКУП-и - организации за колективно управление на авторски права. Които, накратко, твърдят, че не всички права на актьори, певци и всякакви други участници в една продукция са уредени между продуцентите и телевизиите, а и не е редно каналите да плащат от името на разпространителите. И в резултат настояват за своята лепта от парите, които те получават от крайния клиент. Първа на този фронт беше "Музикаутор", която след тригодишен пазарлък с браншовите сдружения на кабелните и сателитните оператори постигна споразумение те да й плащат - между 0.077 и 0.007 лв. на абонат на месец, като колкото повече клиенти има разпространителят, толкова по-малко е отчислението. Сега на ход е "Филмаутор".

"Не смятаме, че е редно да се вменява на телевизиите да плащат от името на някой друг", заяви Мария Палаурова-Чолакова, изпълнителен директор на "Филмаутор", по време на годишната среща на Българската асоциация на кабелните комуникационни оператори (БАККО). Според Чолакова редно е самите оператори да плащат на сдружението за препредаване на произведенията. Отделно по думите й далеч не всички права за всички филми са уредени през договорите на телевизиите с разпространителите.

Напрежението по кабела

Позицията на разпространителите е ясна: плащаме на телевизиите и в договорите ни с тях ясно е записано, че те уреждат всички авторски права. Що се отнася до българските продуценти, те винаги и традиционно имат споразумения със съответния канал, по който произведенията им се излъчват, и в тях защитават всичките си авторски отношения, обясни Петьо Стайков, член на управителния съвет на БАККО. Що се отнася до чуждите такива, по думите на Стайков се получава драстично разминаване между исканията на "Филмаутор" и отговорите, които операторите получават на въпросите си до международните производители на съдържание. Накратко, доста от по-големите оператори в България вече са писали (например на Discovery) с питане очакват ли някакви финансови приходи от "Филмаутор", или всички авторски права са уредени с местните канали. "Имаме писмени отговори, че  100% няма нужда да плащаме нищо допълнително никому", каза юрист от един от големите участници на местния разпространителски пазар. Становището на Мария Палаурова-Чолакова обаче е, че за доста от авторските права това не е така.

За колко пари става въпрос? За момента преговорите са на етап принципно уточняване на позициите, а конкретните числа може би ще се коментират в бъдеще. При всички положения претендираните отчисления са стотинки на месец на абонат, деклариран от операторите. Тарифата, предложена от "Филмаутор", третира плащане на излъчена продукция, тоест таксата ще е обект на изчисления съответните филми и продукции какъв процент съставляват от месечната програма, доставена от разпространителя на крайния клиент. С натрупване обаче сумите не са малки - по неофициални данни браншът годишно ще плаща на "Музикаутор" близо 400 хил. лв. (споразумението е факт от юли). Както обикновено, при преговорите ще има колизия и между малки и големи оператори. Принципно, за да стане легитимна тарифата на една организация за колективно управление на права и да се прилага спрямо всички, тя трябва да има споразумение за нея с поне една браншова организация. В БАККО от известно време са обединени по-крупните доставчици на сигнал, които, одобрявайки една тарифа, логично договарят за членовете си и отстъпки от нея. От които останалите по-малки разпространители не се ползват. Тоест преговорите на "Филмаутор" няма да са лесни. "Всъщност напоследък при нас идват оператори с по няколко десетки абонати и са готови да подпишат споразумение, а вие не искате", обърна се Мария Палаурова-Чолакова към БАККО.

Защо редица, и то основно малки оператори, сами предлагат на организацията да започнат да й плащат, е ясно - защото Съветът за електронни медии (СЕМ) е започнал да ги глобява за незачитане на авторски права. По един от членовете в Закона за радиото и телевизията регулаторът следи за тези права и може да санкционира за неспазването им. Глобата е 3 хил. лв., но пък може да се налага при всяка проверка. Както може и да се предположи, операторите подозират "Филмаутор" в лобизъм пред СЕМ, а последният призовава всички участници на пазара към повече прозрачност.

Изстрели в мрака

"В нашия договор с bTV например пише, че те са си уредили всички авторски права", каза Петьо Стайков. "Ние пък имаме договор с bTV, от който става ясно, че те плащат само за част от съдържанието", коментира Мария Чолакова. Мълчанието, настъпило след логичния призив "Хайде да си видим договорите тогава", всъщност е показателно за един основен проблем, който предизвиква десетки други на телевизионния пазар - всеки крие всичко възможно от другите.

Телевизиите обвиняват операторите на платена доставка, че не им казват реалния си брой абонати, за да им плащат по-малко. В същото време самите създатели на съдържание имат за дълбока търговска тайна тарифите, по които таксуват разпространителите за това, че получават програмите им. Тарифи всъщност даже няма, а преговорите се водят поединично с всеки партньор. В случая със спора между БАККО и "Филмаутор" телевизиите също не допринасят за изясняване на ситуацията.

Има пари - няма проблем, няма пари...

Освен липсата на прозрачност другият общ проблем, който създава допълнителни такива при исканията за нови плащания от страна на разпространителите, са ниските им приходи от абонат. "Приходите от традиционните два вида основна дейност на кабелните оператори - доставка на интернет и платена телевизия, падат за пета поредна година и основен приоритет в дневния ред на индустрията е как те да се стабилизират", каза председателят на управителния съвет на БАККО Димитър Радев.

По данни от годишния доклад на Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) за 2013 г. общите приходи от разпространение на телевизия в България са малко над 257 млн. лв. Дефакто обаче пазарът е трудно проследим, защото огромна част от доставката на тв канали става в пакет с други услуги, а приходите от пакетите са в съвсем друга "графа". Отделно факт е, че все още голяма част от сектора работи в сивата част на икономиката. Позицията на малките оператори по въпроса пък също е обяснима - на фона на плащанията, които непрекъснато правят за телевизиите, за авторски права, за достъп до каналите на БТК в градовете и за стълбовете на ЕРП-тата в селата, конкуренцията на големите телекоми, нахлуващи на пазара им през последните години, е натиск, на който трудно устояват.

За момента как ще завърши спорът между "Филмаутор" и кабелните оператори не е ясно. Срещи между тях предстоят в следващите седмици в СЕМ. Сюжетът обаче е типичен за тази по думите на председателя на СЕМ Георги Лозанов индустрия, "родена от посткомунистическата спонтанност" - всеки крие всичко възможно, а стотинките са жълтици.

Мъгла в цифровия ефир

Макар и с цената на куп и непрестанни конфликти, пазарът на платена доставка на телевизия се оказа победител в очаквания с години, но приключил светкавично сблъсък с безплатното разпространение по цифров ефирен път. "Цифровизацията е в пълна мъгла и разпръсването й не се вижда", призна председателят на СЕМ Георги Лозанов на годишната среща на кабелните оператори. По думите му обедняването на мултиплекса откъм канали е основен проблем за хората, които разчитат на него, а евентуалните следващи стъпки на държавата с цел да го реши са тотално неясни. "Държавата има ангажименти за цифровизацията, които белким един ден изпълни", призна Лозанов. За момента обаче, понеже това не се случва, той призова кабелната индустрия да помисли за поемането на социални ангажименти по доставката на телевизия за хората, които са в труднодостъпни райони или не могат да си позволят да плащат за нея. За момента не е ясно какво точно се крие зад това изявление.

Операторът на безплатния цифров мултиплекс "НУРТС диджитъл" е с офшорна собственост, свързвана с Цветан Василев. Желание да го придобие изрази притежаваната пак от него БТК, но Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) все още проучва може ли да разреши сделката, като образува производство по заявлението на телекома два месеца след като то беше подадено.

"Знаем, че парите, които ни плащате, винаги ви се струват много. Е, имам нещо да ви кажа - те няма да намалеят." Това заяви представител на една от големите телевизии по време на годишната среща на разпространителите на платен тв сигнал преди дни в Правец. Горчивият смях, последвал изказването му, не го изненада. Неговото изказване пък не изненада самите разпространители - през последните години те свикнаха на ексалиращите финансови претенции по цялата верига на бизнеса. Тези близо 400 компании, фирми и фирмички, разпространяващи българските и чужди програми до крайните клиенти, отдавна битуват на силно наситен, конкурентен и ценово ерозирал пазар.

През последните една-две години той стана обект и на нови финансови желания - от една страна, от създателите на съдържание, които искат все повече и повече пари за каналите си, а от друга - от сдруженията за колективно управление на авторски права, които също предявяват своите искания. Поредната такава е "Филм аутор". От няколко месеца организацията, заявяваща се като представител на създателите на филми "и други аудио-визуални произведения", се активизира в опитите си да започне да получава пари от тв разпространителите. Те, логично, не са много съгласни.


Благодарим ви, че четете Капитал!

Вие използвате поверителен режим на интернет браузъра си. За да прочетете статията, трябва да влезете в профила си.

Влезте в профила си

Всеки потребител може да чете до 5 статии месечно без да има абонамент за Капитал.

Вижте абонаментните планове
Close
Бюлетин
Бюлетин

Вечерни новини

Най-важното от деня. Всяка делнична вечер в 18 ч.


7 коментара
 • 1
  sto67nes avatar :-|
  sto67nes

  Егати държавата! Ама в такава държава ,такъв стандарт!

 • 2
  satron avatar :-|
  satron

  Точно малките кабеларки ерозират цена и качество - не плащат нито за канална мрежа, нито за стълбове, нито за права (излъчват почти всичко), нито осигуровки и данъци. Затова си позволяват ниски цени, въпреки които са на печалба. Много малко сред тях са законни, а и те страдат от нелоялна конкуренция на останалите.

  Единствено клиентът е с близкосрочна (!) изгода от ситуацията.

 • 3
  tom_sawyer avatar :-|
  Tom Sawyer

  Тия са сбъркани. То поне да е нещо ново а не въртене на стари филми доо откат които никой не иска да гледа. Да не гиворим за тъпите и скучни предавания като Идиот брадър и търсенето на всвкакви псевдо таланти по два пъти в годината в нашата малка страна.

 • 4
  tom_sawyer avatar :-|
  Tom Sawyer

  В България най-разпространени са паразитните фирми. Дай им да събират таксички и отчисления.

 • 5
  will avatar :-|
  V. Uzunov

  Точно обратното - те трябва да ми плащат, че им гледам бозите и ми причиняват ментален дискомфорт с наглите реклами и внушения...

 • 6
  jonson avatar :-|
  jonson

  Абсолютна наглост е телевизиите да искат такса от кабелните оператори. Защото приходите на телевизиите са от реклами, а операторите са тези, които довеждат въпросните реклами на зрителите. Всъщност наглите телевизии искат от нас - зрителите да им плащаме, за да ни облъчват с реклами. Аз предлагам на операторите да си изберат най-наглата от телевизиите и дружно и едновременно да я махнат от програмите си. Да видим тогава как ще печели от реклама. А пък Филм аутор да се разправя с телевизиите и да не закача операторите. Трябва да има някаква граница на претенциите. Утре може да им хрумне на искат такси и от производителите на кабели и суичове.

 • 7
  sulio_parvi avatar :-P
  sulio_parvi

  Сакън, не давай идеи! Защото има лош прецедент с празните ДВД-та нищо няма на тях, ама плащаш авторски права защото "евентуално би могло да се ззпише копирайтнато произведение". Май е време за нова революция против авторите...


Нов коментар

За да публикувате коментари,
трябва да сте регистриран потребител.


Вход

Още от Капитал