"Петрол" излиза на загуба от над 15 млн. лв. за миналата година

Компанията отчита ръст на приходите, но с по-ниски маржове на печалба

Търговията на дребно вече заема 73% от общите продажби на "Петрол" при над 99% за 2013 г.
Търговията на дребно вече заема 73% от общите продажби на "Петрол" при над 99% за 2013 г.    ©  НАДЕЖДА ЧИПЕВА
Търговията на дребно вече заема 73% от общите продажби на "Петрол" при над 99% за 2013 г.
Търговията на дребно вече заема 73% от общите продажби на "Петрол" при над 99% за 2013 г.    ©  НАДЕЖДА ЧИПЕВА

Дистрибуторът на горива "Петрол" излиза на загуба за миналата година при ръст на приходите, показва неконсолидираният отчет на компанията. В него не са включени резултатите на дъщерните компании "Нафтекс Петрол", "Елит Петрол", "Варна Сторидж", в които са апортирани основните активи, включително бензиностанции на групата. За миналата година индивидуалната загуба на "Петрол" е 15.12 млн. лв. при 4.35 млн. лв. печалба за 2013 г. За това време общите приходи са нараснали с 27% до 814 млн. лв., основно от продажба на стоки. Компанията има и близо 46 млн. лв. от положителни разлики от промяна на валутни курсове. Спадът в цените на горивата е повлиял лошо на доставчика на гориво, става ясно от доклада за дейността. Макар продадените количества да са повече, печалбата от тях е по-малко. От юни миналата година досега цената на петрола е паднала наполовина на международните пазари. Въпреки че през последните две седмици суровината поскъпва, цената на литър от най-масовото гориво А95 е устойчива под 2 лв. от 11 януари насам, показва справка в приложението fuelo.net.

Повече горива, по-малко пари

До редакционното приключване на броя не успяхме да се свържем за коментар с ръководството на "Петрол". От доклада за дейността става ясно, че продадените количества горива са се увеличили значително и вече са 408 млн. литра за миналата година при 294 млн. литра за 2013 г. За разлика от предходната година обаче през миналата делът на продажбите на дребно е намалял значително – до 73%. Година по-рано те са заемали над 99% от всички продажби на компанията.

В доклада за дейността от "Петрол" посочват, че средната им печалба при продажба на литър гориво е намаляла през миналата година, основно заради продажбите на горива на едро. Като стойност продажбите на едро за миналата година са били за 195 млн. лв. при само 2 млн. лв. за предходните две години. Паричните постъпления от сделки на дребно са намалели с 4.3% – нивото им в края на декември е 529 хил. лв. От ръководството обясняват намалението с по-ниските продажни цени.

Още за външни услуги

Причината "Петрол" да излезе на загуба при растящи приходи е изпреварващото увеличение на разходите. Тези за външни услуги заемат най-голям дял от общите разходи на дружеството и за миналата година са били над 34 млн. лв., с почти 10% ръст на годишна база. Разходите за лихви са намалели, но отрицателните разлики от промяна на валутни курсове са значителни, показва отчетът. В края на декември те са почти 56 млн. лв., с над 20 млн. лв. повече спрямо година по-рано.

Консолидираният отчет на цялата група "Петрол" най-вероятно ще покаже доста по-големи продажби, но е възможно и загубата да се увеличи значително. За деветмесечието неконсолидираната загуба на "Петрол" беше 4.14 млн. лв., а консолидираната надминаваше 53 млн. лв. Продажбите общо на цялата група надминаваха с 60 млн. лв. само тези на индивидуалната компания, показва справка в отчетите за деветмесечието.

В момента "Петрол" е под контрола на бизнесмена Гриша Ганчев. Преди това за влияние върху компанията се бореха основните акционери Денис Ершов и Митко Събев, а след като го кредитира, за известно време компанията беше в орбитата на КТБ. Отношенията на "Петрол" с банката вече са прекратени, а компанията се насочи към финансиране от ПИБ. В края на януари стана ясно, че банката е пристъпила към принудително изпълнение на заложеното пред нея търговско предприятие на свързаната с Гриша Ганчев "Кристъл асет мениджмънт". Заемът от 28 млн. долара е  бил отпуснат през ноември, за да се рефинансират задължения на компании от групата на "Петрол" към КТБ. Още тогава от "Капитал Daily" изпратихме въпроси на ПИБ защо се е стигнало до принудително изпълнение на толкова скоро отпуснат кредит, но и досега не сме получили отговори.

Финансови данни на "Петрол"
Показател (в хил. лв.)20142013
Печалба/Загуба-15 1214 352
Общо приходи814 169642 634
- продажба на стоки754 819581 082
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове45 62337 407
Общо разходи829 193632 973
- за външни услуги34 26231 183
- за персонал14 86114 671
- положителни разлики от промяна на валутни курсове55 82933 550
Активи552 454553 809
Дългосрочни задължения91 877101 480
Краткосрочни задължения100 45577 074
Източник: Неконсолидиран отчет