Нов собственик взе значителен дял в "Петрол"

Неизвестният Георги Пенчев, контролиращ "Перфето консултинг" вече има 16.4% от акциите на дружеството

В момента "Петрол" е под контрола на бизнесмена Гриша Ганчев
В момента "Петрол" е под контрола на бизнесмена Гриша Ганчев    ©  НАДЕЖДА ЧИПЕВА
В момента "Петрол" е под контрола на бизнесмена Гриша Ганчев
В момента "Петрол" е под контрола на бизнесмена Гриша Ганчев    ©  НАДЕЖДА ЧИПЕВА

В "Петрол" АД вече има нов голям акционер - това е учредената през есента на миналата година "Перфето консултинг". Дружеството вече разполага с 16.4%, след като купува акциите от "Вип пропъртиз" през борсата, като съобщението за сделката е от 12 февруари.

Компанията е собственост на Георги Пенчев. За него се знае малко, като освен че е собственик на учредената наскоро компания, той е и член на сдружение "Футболен клуб Шабла". "Перфето консултинг" купува 17 530 517 броя акции от капитала на "Петрол" АД от "Вип пропъртиз", като след продажбата на акциите участието на дружеството е станало 2.26%. Сделката най-вероятно е договорена и е минала на нерегулирания борсов пазар на 3 февруари. Това е причината стойността да е неизвестна - в момента пазарната стойност на една акция на "Петрол" на борсата е 1 лв., което означава, че пакетът би струвал 17.5 млн. лв. В договорените сделки обаче цената често е много различна от пазарната, а ако е между свързани лица, може да е и стотинки. Интересно е, че сделката и промяната в дяловото участие не бяха отразени в седмичния бюлетин на Централния депозитар в понеделник миналата седмица. Това стана едва в петък, след като от "Петрол" съобщиха за промяната в акционерното участие.

В момента "Петрол" е под контрола на бизнесмена Гриша Ганчев. Преди това за влияние върху компанията се бореха основните акционери Денис Ершов и Митко Събев, а след като го кредитира, за известно време компанията беше в орбитата на КТБ. Пред "Капитал Daily" Гриша Ганчев заяви, че не е запознат със сделката и целта на прехвърлянето на акциите остава неясна.  

Продавач с проблеми

След намесата на банкера Цветан Василев собствеността на "Петрол" се разпредели между четири дружества - "Алфа кепитъл", "Юлинор", "Корект фарм" и "ВИП пропъртиз". В средата на лятото на миналата година Гриша Ганчев започна да овладява три от четирите дружества чрез близки до него хора. Така на 16 юли "ВИП пропъртиз" става 100% собственост на Александър Александров. Той е 28-годишен борец, родом от луковитското село Торос, който притежава и фирма за офис почистване. При смяната на собствеността от юли беше направен опит за спиране на вписването с определение на Софийския градски съд по молба на "Интер финанс инвест" - дружество на Бисер Лазов, който е член на борда на "Афлик". Той беше приеман за дясна ръка на Цветан Василев, но след влизането на квестори в банката започна да дава показания в прокуратурата срещу банкера. След няколко жалби пред различни инстанции в крайна сметка на 16 декември Софийският апелативен съд отменя определението на Софийския градски съд от 18 юли и отхвърля молбата на "Интер финанс инвест" от 17 юли. В края на декември обаче частният съдебен изпълнител Велислав Петров с район на действие Окръжен съд - Ловеч, налага запор върху дяловете на Александър Александров във "Вип пропъртиз". Запорът е в полза на Уникредит Булбанк за заплащане на главница от 24 хил. лв. и съответните лихви.

Битка за какво

Така неясен остава въпросът дали продажбата на акциите от февруари не е опит за спасяването им в едно по-малко проблематично дружество, или нов играч с намерения към "Петрол" се опитва да влезе в компанията.

Въпреки че към компанията има толкова голям интерес, според неконсолидирания й отчет за миналата година тя завършва със индивидуална загуба от 15.12 млн. лв. при печалба от 4.35 млн. лв. за 2013 г. Това става на фона на нарастващи продажби като количества (от 294 млн. литра на 408 млн. литра) и съответно на приходи на компанията, които се увеличават с 27% до 814 млн. лв. Спадът в цените на горивата обаче е повлиял лошо на доставчика на гориво, става ясно от доклада за дейността. А продажбата на гориво носи по-малко печалба на компанията. Това до известна степен се дължи и на това, че тя започна да продава на пазара на едро (от само 2 млн. лв. за 2013 г. на 195 млн. лв. от продажби на едро за 2014 г.), където маржовете традиционно са по-ниски от тези на пазара на дребно.

Битките за власт в компанията и негативните резултати бяха причина акциите на компанията да се понижават през последната години, а малкият им свободно търгуем обем допълнително оказва натиск за това. Така средно от 3-4 лв. за акция през миналата година в момента цената им е по номинал 1 лв., или спад от малко над 70% Това прави пазарна капитализация 163.8 млн. лв. към края на миналата седмица.