Първата голяма софтуерна компания излиза на борсата

"Сирма груп" ще търси финансиране от 26 млн. лв. Оценката на IT групата ще е около 100 млн. лв.

"Отдавна имаме планове за излизането на борсата, за да продължим с разрастването на групата", коментира Цветан Алексиев, изпълнителен директор на "Сирма груп холдинг"
"Отдавна имаме планове за излизането на борсата, за да продължим с разрастването на групата", коментира Цветан Алексиев, изпълнителен директор на "Сирма груп холдинг"    ©  НАДЕЖДА ЧИПЕВА
"Отдавна имаме планове за излизането на борсата, за да продължим с разрастването на групата", коментира Цветан Алексиев, изпълнителен директор на "Сирма груп холдинг"
"Отдавна имаме планове за излизането на борсата, за да продължим с разрастването на групата", коментира Цветан Алексиев, изпълнителен директор на "Сирма груп холдинг"    ©  НАДЕЖДА ЧИПЕВА
Проспектът на дружеството вече е внесен в Комисията за финансов надзор за одобрение
22

млн. лв. са приходите на холдинга за 2013 г., печалбата е почти 3 млн. лв., а служителите - 300.

 

Най-голямата софтуерна компания с български акционери - "Сирма груп холдинг", планира да излезе на Българската фондова борса през тази година. Компанията ще предложи 16 млн. нови книжа, от които може да набере повече от 26 млн. лв., съобщиха от инвестиционния посредник по предлагането "Елана трейдинг". Новината се приема с надежда и интерес от пазара, защото това ще е първата голяма IT компания на българската борса, а софтуерният сектор е един от най-растящите в страната.

"Сирма" е сред малкото компании, които напоследък търсят финансиране от борсата. Публичното й предлагане (IPO) ще е и първото от 2013 г. насам на БФБ, и едва четвърто от 2008 г. насам, като имаше и още няколко вече публични дружества, които увеличиха капитала си. Дебютът на IT холдинга ще е тест за интереса и активността на фондовия пазар, който през последните години страда от липса на достатъчно качествени компании, а по тази причина и от интерес на инвеститорите.

Проспектът за увеличението на капитала е внесен и очаква одобрението на Комисията за финансов надзор, след което ще станат ясни и датите за предлагането на акциите. Решението за излизането на холдинга на борсата е взето на общо събрание на акционерите на 4 декември. Преди това собствениците са преструктурирали групата - отделели са няколко компании и активи в отделно дружеството, което няма да се пуска на борсата.

Свеж капитал за новите инвестиции

"Сирма" ще предложи за записване 16 млн. нови акции на цени в диапазона между 1.20 и 1.65 лв., което означава, че максималната сума, която може да се набере е 26.4 млн. лв., а пазарната капитализация на холдинга ще бъде над 100 млн. лв Предлагането е първично (IPO), което означава, че се предлагат само нови акции, а досегашните акционери няма да продават от книжата си, освен ако не искат да го направят по-късно, на вторичен пазар. Холдингът няма мажоритарен собственик, а няколко акционери, най-големите от които са основателите - те са с дялове от малко над 10%, пакети притежават и ключови служители.

Минимум 8 млн. акции за 9.2 млн. лв. трябва да бъдат записани, за да се счита увеличението за успешно, обясни Стефан Киряков, директор за връзки с инвеститорите на бъдещата публична компания.

"Отдавна имаме планове за излизането на борсата, за да продължим с разрастването на групата", коментира пред "Капитал Daily" Цветан Алексиев, изпълнителен директор на "Сирма груп холдинг". И допълни, че от ръководството смятат, че имат много добро предложение към потенциалните инвеститори. Излизането на фондовия пазар и набирането на капитал от него е свързано с плановете за инвестиции в различни проекти, каза Алексиев.

Плановете са набраните пари да бъдат използвани за три основни направления – инвестиции в собствени дружества на групата и развитието им, вложения в технологии и използване на натрупаното know-how в области, които тепърва ще бъдат развивани. Третото направление е покупка на дружества. "Не изключваме възможността за придобиване на външни компании", обясни Алексиев.

Какво работи дружеството

През последните години приходите и печалбата на компанията се повишават, като за 2013 г., според последния наличен отчет приходите са над 22 млн. лв., а печалбата е почти 3 млн. лв. След сделката за "Телерик" (виж по-долу) холдингът стана най-голямата група с български собственици по показателят приходи.

Компанията е създадена преди 23 години и е една от най-големите софтуерни групи в Югоизточна Европа. Работила е по много проекти в Европа, САЩ, Латинска Америка, Азия и Африка. Клиенти на групата в момента са технологични компании от САЩ, както и медийни групи и финансови институции. Знакови текущи проекти са медии и издателства като Financial Times, BBC (UK), EuroMoney (UK), John Wiley & Sons. (USA), както и Getty Trust (USA) - най-богата арт фондация в САЩ (бюджет над 5.6 милиарда долара към 2011г.), както и British Museum (UK) в Лондон, който притежава над 8 млн. експоната и един от най-посещаваните в света. Клиент на групата е и AstraZeneca (UK), които благодарение на технологии от групата управляват и анализират огромни масиви на резултати от клинични тестове за разработка на нови лекарства, посочиха от компанията. Дъщерното "Сирма Солюшънс" изпълнява и български проекти на правителството, като текущите са два – за Агенция по заетостта и Министерство на образованието и науката и други. "Бизнес Консултинг" работи с множество банки, както в България, така и в Европа и държави от Карибския басейн, където внедрява банкови системи (core banking systems) и множество специализирани банкови продукти и услуги от последно поколение. За компанията работят над 300 специалисти.

Борсовият прочит

"Уверени сме, че публичното предлагане ще раздвижи българския фондов пазар", коментира Киряков. Той обясни, че на БФБ компаниите от IT сектора са малко и се надяват след предлагането на "Сирма груп" да има още, които ще станат публични. За пласирането на новата емисия ще се разчита и на институционални, и на дребни инвеститори, стана ясно от думите на Киряков. Пенсионните фондове все още имат постоянно нарастващ финансов ресурс, за който си търсят качествени инвестиции, включително български публични компании, така че дружеството от IT сектора със сигурност ще привлече интереса им. Много взаимни фондове също имат ресурс за инвестиции в акции, а надеждите на "Сирма груп" са да участват и по-малки инвеститори, които работят в IT сектора.

Логично, тъй като там са и едни от най-високите доходи, специалистите са добра таргет група, която да си купи книжа от подобна компания. "Очакванията ни са позитивни, пазарът ни познава", коментира Киряков. Той обясни, че са избрали БФБ за първичното си предлагане, защото за българския пазар емисията им е голяма, но за чужда борса тя би била малка.

Положителни са настроенията и на капиталовия пазар – Надя Неделчева, портфолио мениджър в "Карол капитал мениджмънт", коментира, че са приели положително новината за нова IT компания на борсата. "Ясно е, че пари на пазара има, браншът, в който работи "Сирма груп" е актрактивен и определено очаквам интерес", коментира тя. Неделчева не очаква "истерия", подобна на тази с презаписванията преди години, но според нея емисията ще е успешна. "Пари има, липсват качествени емитенти", коментира Неделчева. По думите й най-вероятно ще се включат и дребни инвеститори, защото "Сирма груп" е познато име, а размерът на емисията предполага интерес и от институционални.

Колко струва

В момента в България няма софтуерна компания от такъв мащаб, която се търгува на борсата затова и е трудно да се направи сравнение и оценка за предлаганата цена. Сделката за "Телерик" (купена от американската Progress Software) през миналата година например беше за 263 млн. долара за цялата компания, а приходите на компанията са 60 млн. долара. Печалба не беше посочена. При тези параметри коефициента цена/приходи, който обаче не е съвсем коректен, е 4.4. Ако се вземе този показател за сравнение, то при "Сирма груп" той е - около 4.7, при положение, че бъдат записани всички нови акции и то на максималната цена от 1.65 лв. Показателят цена печалба в този случай е около 37 и то на база печалбата за 2013 г. В САЩ например компании от IT сектора в момента са с цени на нива 18-22 спрямо печалбата.

Досега "Сирма груп холдинг" е използвала основно собствени средства за развитието си и малко банкови кредити - т.е. задлъжнялостта е ниска, нещо което се следи внимателно от инвеститорите. Според отчета й към края на юли миналата година холдингът има 687 хил. лв. заеми, извън търговските и тези към свързани лица, като почти всичките са дългосрочни. Изключение прави "Онтотекст", която привлече рисков капитал от фонда NEVEQ I.

В подготовка за пазара

Миналата година е имало преструктуриране на "Сирма груп холдинг" - създадено е ново дружество "Ес Джи инвестмънт", което обаче няма да бъде предложено публично. В него са прехвърлени акциите на "Пирина технологии" и на "Сирма медия", както и специализиран софтуер за програмиране и печатане на етикети. В резултат на тази операция капиталът на холдинга е бил намален от 73.3 млн. лв. на настоящия 49.94 млн. лв. Акционери в новото дружество са същите като в големия холдинг и имат идентични дялове.

Цветан Алексиев обясни, че преструктурирането е направено, за да запазят в холдинга най-атрактивните компании, а останалите да се извадят. Преди преобразуването "Сирма груп холдинг" е била оценена към края на юли на 82.63 млн. лв. или 1.13 лв. на акция. Според договора за преобразуване капиталът на новоучредената компания е 2.92  млн. лв. - това е стойността на правата и задълженията, които се отделят от "Сирма груп холдинг", пише в договора за преобразуване.

Финансови резултати на "Сирма груп холдинг"
Показател (в хил. лв.)I-VII.2014 –
преди отделянето
I.-VII.2014 –
след отделянето
20132012
Общо активи81 45457 96892 49686 521
Дългосрочни пасиви1 2141 2151 243321
Краткосрочни пасиви1 8771 8944 9204 515
Общо приходи--22 76817 636
- продажби--21 56317 636
Общо разходи--19 40915 365
Печалба--2 9501 881
Източник: консолидирани отчети и документи за преструктуриране

Акционери с над 5%
Атанас Киряков10.68%
Веселин Киров10.68%
Георги Маринов10.68%
Красимир Божков10.68%
Цветан Алексиев10.68%
Чавдар Димитров10.68%
Явор Джонев10.68%
Огнян Чернокожев7.48%
Други17.76%
Източник: ТР

Компаниите в "Сирма груп холдинг"

- "Сирма солюшънс" - основното дружество на групата, за разработка на софтуер,  системи за интеграция, мобилни технологии, и приложения за военния сектор, телекомуникациите и индустрията. 

- "Онтотекст" - разработва системи за лингвистичен анализ, семантични бази данни, уеб анализи, приложения за издателската дейност, подбор на кадри и др. Само преди дни от компанията обявиха, че техен клиент е станал Financial Times. 

- "Енгвю системс" - системи, използвани в производството на опаковки и софтуер за видео измервателни апаратури.  

- "Сирма Бизнес консултинг" - специализирани решения и продукти за банковия сектор.  

- "Сирма медия" - издател и доставчик на мултимедийни електронни системи – образователни игри, езикови инструменти, уеб системи за знания, обучителни куросве и хардуер за образование.  

- "Сирма Мобайл" - Разработка на мобилни приложения и платформи, системи за мобилни разплащания, маркетинг и мобилно банкиране. При преструктурирането брандът и бизнесът на "Сирма Мобайл" са прехвърлени в Сирма Солюшънс 

- "Датикум" - доставка на сървъри, хардуерно оборудване, облачни сървъри.  

- "Сирма Ай Си Джи" - разработка на софтуер за застрахователната индустрия.  

- "Сирма Ай Ти Ти" - системи за електронно управление в проекти на митнически, акцизни, данъчни сектори, здравеопазване и др. 

- "Панатон" - дъщерна компания на "Сирма Солюшънс" за предлагане на услугите й на американския пазар.  

- GMG Systems – проектиране, производство и монтаж на системи за паркинги. Създадена през 2003 г. от няколко инженери, компанията е джойнт-венчър на "Сирма груп холдинг". Базирана е в Калифорния, САЩ.

- S&G Technology Services – също джойнт-венчър, на "Сирма солюшънс", предоставя услуги по софтуерна интеграция, данни и мобилни технологии за финансови услуги.

Още от Капитал

Данни отложено гледане

Данни отложено гледане