Още един начин да обереш банка

Завод от групата на "Балканстрой" не обслужва заемите си и опитва да отклони имущество от кредиторите си ОББ и Уникредит Булбанк

Заводът за гипсокартон не е обслужвал вече три години и половина заема си и в момента дължи над 20 млн. евро на двете банки
Заводът за гипсокартон не е обслужвал вече три години и половина заема си и в момента дължи над 20 млн. евро на двете банки    ©  Капитал
Заводът за гипсокартон не е обслужвал вече три години и половина заема си и в момента дължи над 20 млн. евро на двете банки
Заводът за гипсокартон не е обслужвал вече три години и половина заема си и в момента дължи над 20 млн. евро на двете банки    ©  Капитал
Длъжникът залага движимото имущество пред неизвестен офшорен кредитор, а недвижимото апортира в нова фирма - на същото неизвестно островно дружество, представлявано от свързан с "Балканстрой" адвокат.Банките традиционно мълчат за проблемите си, но когато имуществото на лош длъжник се изпарява буквално за дни, може и да проговорят. Това се случи с две от най-големите финансови институции - Обединена българска банка (ОББ) и Уникредит Булбанк, които в общо съобщение предупредиха, че строителната група "Балканстрой" опитва да избегне плащането на задълженията на една от дъщерните си компании.

Става въпрос за производителя на гипсокартон и гипсови изделия "Техногипс", чийто завод край Раднево е изграден с финансиране от двете банки.

Схемата на длъжника

От банките твърдят, че през последните няколко години компанията не погасява кредитите си от 33 млн. евро и затова са започнали действия по продажба на обезпечението - недвижими имоти и оборудването на завода.

На 5 февруари двете банки подават заявление за пристъпване към изпълнение. Вписването е направено на 11 февруари - след изтичане на тридневния срок по закон. Междувременно обаче на 9 февруари в Централния регистър на особените залози е вписан особен залог върху движимото имущество на гипсовата компания в полза на регистрираната на о-в Тортола, Британски Вирджински острови, "Инвенто бизнес корп", чийто капитал е в размер на 100 долара. Залогът е вписан за вземане от 60 млн. лв., без да са ясни неговият вид и произход.

Четири часа по-късно новопоявилият се кредитор вписва в регистъра, че пристъпва към продажба на заложеното в негова полза имущество, като длъжникът - "Техногипс" ЕАД, доброволно и незабавно предава на своя офшорен кредитор цялото си производствено оборудване.  

Пак в интервала между подаденото от банките заявление за пристъпване към изпълнение и вписването му "Техногипс" създава дъщерно дружество "Техногипс про", в което апортира част от недвижимите си имоти. Една седмица по-късно собственик на дъщерното дружество вече е офшорката "Инвенто бизнес корп". Това става с временно удостоверение за притежавани от "Техногипс" ЕАД акции от капитала на дъщерното дружество (преди то въобще да е било създадено), които са били джиросани на офшорното дружество на 9 февруари.

Представител за България на офшорното дружество е свързаният с "Техногипс" софийски адвокат Ясен Тенев. Той участва в управлението на редица фирми, свързани с "Балканстрой" - "Катарино СПА", "Пирин голф холидейз клуб", а до 2010 г. е бил член на съвета на директорите на "Балканстрой Разлог".

"За съжаление установяваме прилагане на добре позната схема да се използва анонимността на офшорни компании при опит за ограничаване и практическо обезсмисляне на законовите права на кредиторите", посочват от двете финансови институции в изпратено до медиите съобщение в неделя. "Случаят показва явен стремеж за отнемане възможността на кредиторите да се ползват от предоставената им от закона защита, като съществува риск да се проведе процедура по продажба на заложените активи без реално разгласяване, ред и правила за участие, с което имуществото да се продаде на предварително определен единствен облагодетелстван купувач", се допълва в изявлението им.

От "Техногипс" и компанията майка "Балканстрой" отказват коментар по случая. "Водят се разговори между банките и "Техногипс", друго не мога да кажа", посочи пред "Капитал" Николай Калоянов, който е изпълнителен директор на двете предприятия и акционер в "Балканстрой".

Заемът, който не се плаща

Първоначално отпуснатото от двете банки финансиране за изграждането на завода е до 26 млн. евро, от които до 16 млн. евро се отпускат от ОББ, а до 10 млн. евро – от Уникредит Булбанк. Залог по заема е цялото търговско предприятие на "Техногипс", както и отделните му активи, включително тези, които ще бъдат придобити със средствата от отпуснатия кредит. През 2010 г. максималният размер е повишен до 33.04 млн. евро, от които 55.5% са предоставени от ОББ, а 44.5% – от Уникредит.

От двете банки посочват, че в периода март 2011 – декември 2014 г. от "Техногипс" не са правени погасителни вноски нито по главницата, нито по дължимите лихви. В резултат на това на 5 февруари 2015 г. финансовите институции започват действия за принудително събиране на вземанията си, чийто общ размер към тази дата е 20.47 млн. евро, от които 10.08 млн. евро главница, 7.37 млн. евро договорни лихви и 2.73 млн. евро наказателни лихви, както и неплатени такси за управление и обработка на заема.

Вписването на пристъпването към изпълнение на обезпечението в Търговския регистър е с дата 11 февруари 2015 г.

Офшорката с предимство

Междувременно обаче в историята се намесва офшорният кредитор "Инвенто бизнес корп", който на 9 февруари 2015 г. вписва особен залог върху притежавани от "Техногипс" движими вещи – машини, съоръжения и вземания. На практика става дума за същите движими вещи, които вече са заложени в полза на двете банки, но при описа на имуществото описанията им са леко изменени. Броени часове по-късно от офшорната компания обявяват, че започват продажба на имуществото, което им е било предоставено доброволно от страна на длъжника. Така, когато на 13 февруари 2015 г. нововписаният от двете банки управител на "Техногипс" Снежина Маджарова отива в завода, не е допусната до производственото оборудване с аргумента, че то е предадено на друг кредитор, обясняват от финансовите институции.

Според пазарна оценка от декември 2014 г. заложените в полза на кредитните институции движими вещи на "Техногипс" имат стойност от над 30 млн. лв.

От кредиторите изразяват притеснение, че миналата седмица "Техногипс" е променил седалището си от Раднево в Благоевград, което автоматично променя и подсъдността на делата от Стара Загора в Благоевград. Този ход не е случаен и говори за евентуална "сигурност" при бъдещ съдебен процес, който е неизбежен при разрешаването на спора. Според юристи, запознати със случая, делата, които "Балканстрой" води в Благоевградския окръжен съд, се концентрирали при един и същ съдия, който имал връзки във Висшия съдебен съвет.

А точно от магистратите ще зависи дали банките ще успеят да съберат нещо от длъжника си.

"Техногипс" - ново, но губещо предприятие

Заводът в Раднево е изграден на 72 дка собствена земя, като при обявяването на плановете за изграждането му в края на 2006 г. беше съобщено, че инвестицията в него ще е 77.5 млн. лв., а капацитетът му – 15 млн. кв.м гипсокартон годишно. Предприятието взима суровина от държавния ТЕЦ "Марица-изток 2". Плановете бяха около 70% от продукцията да се продават на българския пазар, а останалата част да бъде насочена за износ към Румъния, Турция и Македония.

Последният публикуван в Търговския регистър отчет на компанията е за 2009 г. По данни на "Капитал" за 2013 г. приходите й са 17.6 млн. лв. спрямо 16.7 млн. лв. за 2012 г. През последните години заводът работи на загуба, като за 2013 г. размерът й е 5.1 млн. лв. при 5.4 млн. лв. за 2012 г.
Компанията майка "Балканстрой"

От подадения към борсата тримесечен консолидиран отчет на "Балканстрой" се вижда, че към края на третото тримесечие на 2014 г. приходите на компанията са 55.1 млн. лв. при 66.8 млн. лв. година по-рано. Загубата за периода е 40.6 млн. лв. в сравнение със загуба от 8.7 млн. лв. към края на септември 2013 г.

На проведено на 26 януари 2015 г. "Балканстрой" АД е преименувана на "Балканстрой инженеринг груп". Основен акционер в компанията е "Балканстрой груп холдинг", която държи 79.885% от капитала. По 6.705% от акциите притежават Николай Калоянов, Костадин Калоянов и Йордан Каназирев. Тримата са собственици и на самата "Балканстрой груп холдинг", като държат по 33.33% от акциите й, показват данните от списъка с акционери от последното общо събрание на холдинга от 27 май 2014 г.

Още от Капитал