Периодът е силен за инвестиции в акции, суровините са най-рискови

В навечерието на втория Wealth Management Forum "Капитал" представя мнения на гост - лектори за това накъде вървят капиталовите пазари

Среща с експерти, които следят пулса на капиталовите пазари и могат най-добре да ориентират инвеститорите къде са доходоносните възможности, организира "Капитал". За втора година в София ще се проведе Wealth Management Forum, като и този път в него ще има международно участие. Гостите ще подготвят анализи за това какви са актуалните стратегии за разпределение на активите в портфейла, какви са рисковете пред пазарите, на които се инвестира най-често, а също и как резките промени в цената на петрола се отразяват върху инвестиционните възможности и по-специално върху търговията с акции и облигации. Сред лекторите от българска страна е ръководителят на отдел "Анализи" в "Елана трейдинг" Цветослав Цачев. Според него акциите трябва да имат по-висока тежест в портфейлите, а книжата на български компании са отлична инвестиция в дългосрочен план. Въпроси към него, както и към останалите експерти и участници на Wealth Management Forum ще могат да задават на 12 март в София хотел "Балкан" (бившия "Шератон"). Сред тях е Симон Фасдал от Saxo Bank. Интервю с него четете в следващия брой на "Капитал Daily".  

Какво е атрактивно в момента като инвестиция за хора с възможност да вложат ресурс от порядъка на 50 000 - 100 000 лв. в портфейл със средносрочен хоризонт (5 - 10 години)?

- Дори при инвестиция с хоризонт от 5-10 години трябва да се има предвид на първо място настоящата икономическа действителност – икономическа слабост на Европа, нулевите лихви и перспективата от вливане на ликвидност в европейската финансова система. Това означава, че е удачно през следващата една година да се държат най-вече акции от нецикличните сектори (например храни и напитки, здравеопазване), които имат добри печалби и раздават дивиденти.

В период на икономическо възстановяване е добре да се увеличат по-рисковите активи в портфейла, защото в рамките на следващите три години е необходимо да се предприемат мерки за застраховане от предстояща инфлация. Равнището на държавните и частните дългове в света е толкова голямо, че няма друг вариант за връщане към нормално ниво освен ръст на цените и постепенно обезценяване на задълженията.

Българските акции са отлична възможност за инвестиция, когато се говори за дълъг период. Причината е не само в предимството да се познава родният пазар, но и в по-малката задлъжнялост на българските фирми. Икономиката ни тепърва ще се възползва от  близостта си до перспективни пазари като Турция.  

Каква е препоръчителната диверсификация като инструменти с фиксиран доход/суровини/акции, а също и география на портфейла?

- В момента акциите изглеждат най-добър вариант за инвестиции и трябва да имат най-висока тежест в портфейла.

Ръст на доходността на облигациите ще означава загуба за инвеститорите, които са купили книжата. Това ще стане, когато се появи инфлация и лихвите започнат да се покачват. Облигациите вероятно няма да повишат доходността си през следващата година, защото инфлацията е много ниска, а централните банки засега няма да повишават лихви. Така че няма смисъл да се държи голям процент такива книжа, при положение че може да се инвестира в акции, които носят редовен доход от дивиденти или ликвидните средства да се държат в кеш в очакване на по-добри нива за покупки на рискови активи.

Суровините в момента са най-рисковият актив. Цените им се движат надолу с някои изключения, а икономическото забавяне в Азия и стагнацията в Европа носят допълнителни рискове. На по-късен етап, вероятно след година, ще се намали предлагането на петрол, тъй като ниската цена в момента спира инвестиционните проекти. Но още е рано да се каже кога и как ще приключи ценовата война с добива от шисти. Търсенето на желязо, мед и въглища се срива. Затова на този етап е добре да се избягват инструменти, свързани с тези суровини. Единствено златото изглежда подходящо за инвестиция в дългосрочен период, но все още трябва да се включва с нисък дял в портфейла.

Откъде идват рисковете за инвеститорите - има мнения, че Wall Street е прегрял, че слабият икономически растеж не подкрепя цените на суровините, че програмите за ликвидност насочват инвеститорите към високорискови инструменти и дори junk книжа, при това в обеми, сравними с годините преди кризата...

- Да, акциите в САЩ са скъпи. Печалбите на много компании са засегнати от скъпия долар или спада на суровините. За прегряване на пазара не може да се говори, защото липсва еуфорията от предишните пазарни върхове. Но щатските книжа се търгуват на високи коефициенти за оценка и компаниите са с намаляващи перспективи за растеж на печалбите. Това подсказва за предстояща корекция с риск от загуби за финансовите институции, които са кредитирали сектори като петролния.

Европейските банки също ще са засегнати, но от евентуално преструктуриране на дълговете на Гърция и на всяка друга страна, която подходи по същия начин към прекомерната си задлъжнялост. Програмите за ликвидност насочиха огромни капитали към финансови инструменти и на практика не постигнаха очакваните резултати като икономически растеж. Това не означава непременно срив на европейските и американските книжа, но през следващите години ще има доста динамика на капиталовите пазари.

Каква доходност би могла да се постигне през 2015 г. с активно управление чрез инвестиционен портфейл?

- Ниските лихви обещават малка доходност на инвестициите в облигации.

През последните три години акциите в САЩ отбелязаха годишни ръстове от 13 до 30%. През тази година не можем да очакваме да постигнат такива нива. Същото се отнася за суровините, чиито цени в момента продължават да спадат.

Какви са наблюденията ви върху инвестиционната активност в страната - подобрява ли се и кои са факторите, които оказват влияние върху процеса?

- Процесът на движение на спестявания от банковите депозити към капиталовия пазар тече от няколко години, но с бавен ритъм. Основният фактор са спадащите лихви по депозитите и търсенето на по-висока доходност. Но фалитът на КТБ повлия негативно на инвестиционната активност като цяло. Дискусията за реформа в пенсионната система също води до предпазливост у инвеститорите.

Още от Капитал

Данни отложено гледане

Данни отложено гледане