Година на трудности за големите холдинги
Абонирайте се за Капитал

Всеки петък икономически анализ и коментар на текущите събития от седмицата.
Съдържанието е организирано в три области, за които Капитал е полезен:

K1 Средата (политическа, макроикономическа регулаторна правна)
K2 Бизнесът (пазари, продукти, конкуренция, мениджмънт)
K3 Моят капитал (лични финанси, свободно време, образование, извън бизнеса).

Абонирайте се за Капитал

Година на трудности за големите холдинги

Холдингите с основни инвестиции в туризъм и хотелиерство не показват добри резултати за миналата година

Година на трудности за големите холдинги

Приходите на повечето се понижават, но печалбите им се запазват

Весела Николаева
5340 прочитания

Холдингите с основни инвестиции в туризъм и хотелиерство не показват добри резултати за миналата година

© АНЕЛИЯ НИКОЛОВА


От "Стара планина Холд" се притесняват за поръчките си заради кризата в Украйна и санкциите срещу Русия.
Добри крайни финансови резултати, но отслабени приходи отбелязват част от публичните холдинги, които са наследници на бившите приватизационни фондове. Това показват консолидираните им отчети за миналата година. Силно влошени са само резултатите на "Синергон холдинг", чиято загуба се увеличава повече от двойно, а общите му приходи падат. За разлика от него "Доверие обединен холдинг" и "Златен лев холдинг" успяват да излязат на печалба за миналата година след загубата, която отчетоха през 2013 г. С по-силни продажби и увеличение на печалбата е "Стара планина Холд", макар че от ръководството прогнозират спад или слаб ръст на поръчките за основните предприятия през тази година. По-лоши са резултатите на "Албена инвест холдинг" - спад на приходите, а още по-голям е този на печалбата.

Свит туризъм

От отчета на "Албена инвест холдинг" става ясно, че компанията е намалила разходите си за материали и услуги, но е увеличила тези за персонала. Общо приходите на компанията са намалели с 14%, а разходите с близо 11%, но все пак крайната печалба е останала по-малка от тази през 2013 г., показва отчетът. Основните акционери са "Албена холдинг" с 41.99%, "Албена" със 7.39% и универсалният пенсионен фонд на "Доверие" с 6.83%. Самият холдинг е акционер с близо 21% в курортното дружество "Албена", има и инвестиции в компании, които са свързани с туристическия сектор – производителят на хотелски мебели "Бряст-Д", транспортното "Албена автотранс", операторът на малко летище "Интерскай".

При "Синергон холдинг" общите приходи са намалели, основно заради спада при тези от продадени стоки, докато финансовите са нараснали от 41 хил. лв. за 2013 г. на 1.6 млн. лв. за миналата година. Групата е имала и по-малко разходи за материали и външни услуги, но това не е помогнало на крайния финансов резултат - загуба от 10.5 млн. лв. В доклада за дейността от "Синергон" не са обявили подробности на какво се дължи спадът в приходите и какви са очакванията за тази година. Сред най-големите инвестиции на групата са "Синергон хотели", "Топливо", "Балканкерамик", "Енержи Делта", "Мега Естейт" и др. Инвестицията в "Синергон хотели" се оценява на над 24 млн. лв. (толкова е капиталът на дружеството), като в активите му влизат "Новотел Пловдив", хотелите "Гларус", "Искър" и "Европа" в курорта Слънчев бряг.

Проблеми от Украйна

"Стара планина Холд" се опасяват от спад на поръчките заради кризата в Украйна и проблемите с Русия и наложените санкции от страна на ЕС. От холдинга отбелязват, че взаимните санкции вече са имали лош ефект върху износа, а очакваният по-нисък ръст в поръчките за автомобили и машини ще има директно влияние и на производството на части за тях. Това би означавало по-малко поръчки и за машиностроителните дружества на холдинга. От ръководството отбелязват, че износът може да се покачи по-осезаемо едва след като се разреши конфликтът между Украйна и Русия.

Добро влияние върху продажбите има поскъпващият долар, който прави продукцията на българските дружества по-конкурентна, се отбелязва в доклада за дейността на "Стара планина Холд". Прогнозите за тази година обаче не са много оптимистични – очакванията са през първото тримесечие консолидираните продажби да паднат с около 6% спрямо същия период на 2014 г. Холдингът е основен акционер в машиностроителните компании "М+С хидравлик", "Хидравлични елементи и системи", производителя на акумулатори "Елхим-Искра", козметичната "Българска роза" - Карлово, както и текстилната "Фазан".

Дългове и преструктуриране

Основното поделение на "Доверие обединен холдинг" -  "Индустриален холдинг Доверие", е имало проблеми със задлъжнялостта и се планира преструктуриране в рамките на холдинга, става ясно от доклада за дейността. В него са представени изводите от одита върху дъщерни компании за 2013 г. Новите, за миналата година, тепърва ще бъдат публикувани.

В одиторския доклад се отбелязва нарастване на съотношенията на задлъжнялост на "ИХ Доверие" - превишението на текущите пасиви над текущите активи е с 3.72, което означава едва 27% покритие на дълговете. Причината за това състояние са основно свързаните предприятия ("ИХ Доверие" държи основни пакети от компаниите в групата). За решаване на проблема се планират промени при финансовите активи, като ръководството ще подготви предложение за преструктуриране на дълговете.

Подобни проблеми има и в здравните предприятия на групата – болница "Доверие", която се намира в София, има загуба от 1.9 млн. лв. за 2013 г., с ефект от нарастваща декапитализация. Текущите дългове според доклада надвишават краткосрочните активи с близо 900 хил. лв., като положението се влошава от липсваща финансова програма за балансирани приходи и разходи според договора с НЗОК. Без тази програма и без план за работа на свободен пазар одиторът на компанията не е убеден, че декапитализацията може да се преодолее, ефективността да се подобри и здравното заведение да излезе на печалба. В по-малкия Медицински център "Доверие" собственият капитал е отрицателен – 56 хил. лв.

Подобно е положението и в други предприятия на холдинга, макар и те да са малки, без никаква дейност или с много малко останали активи, които не са ключови за групата.

Според одиторите се налага преструктуриране и на текущите задължения на "Българско вино" - това е дружеството, чрез което "Доверие ОХ" държи винарната "Меди вали" в благоевградското с. Смочево. Декапитализацията на компанията е над 2 млн. лв., се посочва в доклада. През последните години в избата бяха направени значителни инвестиции и сравнително скоро започна да предлага вина в средния и малко по-високия ценови клас. Инвестициите в избата са около 700 хил. лв., основно в нови места за дегустации и посрещане на гости за винен туризъм. В следващите години това трябва да увеличи почти тройно продажбите - до близо 350 хил. бутилки вино годишно, съобщиха от "Меди вали" преди няколко месеца.

Преструктуриране на дейността и на плановете за рентабилност е направено и в другата изба на холдинга - "Новоселска гъмза" до Видин, в която също се планират нови инвестиции, предимно в нови лозя. И тази изба ще залага повече на вина от средния и по-високия ценови клас.

За изброените по-горе предприятия "Доверие ОХ" е отпуснало множество инвестиционни кредити, като лихвите са близки до пазарните и те са обезпечени с имоти и машини на кредитополучателите. Компанията успява да излезе на печалба след сериозната загуба година по-рано. Основните акционери в "Доверие ОХ" са "Софарма" и свързани с нея и с директора й Огнян Донев компании.

Раздяла с инвестиции

"Златен лев холдинг", който е един от по-малките бивши приватизационни фондове, е излязъл на печалба, основно заради сделките с финансови активи и инструменти, показва отчетът му. В края на миналата година общите приходи са надминали 6 млн. лв., като близо 4.5 млн. лв. от тях са от сделки с финансови активи. За сметка на това приходите от продажба на продукция са намалели от 3.6 млн. лв. на едва 907 хил. лв. Заедно с това силно са паднали разходите за материали, заплати и външни услуги. В началото на юли холдингът продаде целия си дял от 2.08% в капитала на производителя на продукти за ветеринарната медицина "Биовет". Сделката беше за 1.74 млн. лв. Месец по-рано "Златен лев" се раздели и с дъщерното си дружество "Карат електроникс", продадено за 3.09 млн. лв. То произвежда електронни касови апарати, фискални принтери, електронни таксиметрови апарати, статични електромери и намалението на приходите от продукция за миналата година е обяснимо с тази сделка. В портфейла си холдингът запази контролни пакети акции и дялове в 6 дружества: "Елпром Елин", "Златен лев брокери", "Златен лев трейдинг", "Новалис", "Златен лев солар" и "Янтра пропърти".

Финансови показатели за 2014 г. (консолидирани, в хил. лв.)
КомпанияПриходи 2014Приходи 2013Печалба/загуба 2014Печалба/загуба 2013
"Синергон холдинг"321 451353 210-10 537-4 649
"Стара планина Холд"184 110181 0576 8596 237
"Доверие обединен холдинг"151 965153 2101 557-6 632
"Албена инвест холдинг"7 4068 6508841 296
"Златен лев холдинг"6 1924 9714 134-297
Заб. Печалбата е нетна, след лихви и данъци, без да се включва малцинственото участие

Източник: Отчети на компаниите

От "Стара планина Холд" се притесняват за поръчките си заради кризата в Украйна и санкциите срещу Русия.
Добри крайни финансови резултати, но отслабени приходи отбелязват част от публичните холдинги, които са наследници на бившите приватизационни фондове. Това показват консолидираните им отчети за миналата година. Силно влошени са само резултатите на "Синергон холдинг", чиято загуба се увеличава повече от двойно, а общите му приходи падат. За разлика от него "Доверие обединен холдинг" и "Златен лев холдинг" успяват да излязат на печалба за миналата година след загубата, която отчетоха през 2013 г. С по-силни продажби и увеличение на печалбата е "Стара планина Холд", макар че от ръководството прогнозират спад или слаб ръст на поръчките за основните предприятия през тази година. По-лоши са резултатите на "Албена инвест холдинг" - спад на приходите, а още по-голям е този на печалбата.


Благодарим ви, че четете Капитал!

Вие използвате поверителен режим на интернет браузъра си. За да прочетете статията, трябва да влезете в профила си.
Влезте в профила си
Всеки потребител може да чете до 10 статии месечно без да има абонамент за Капитал.
Вижте абонаментните планове

1 коментар
  • 1
    rosiraycheva50._ avatar :-|
    Роси

    "Добри крайни финансови резултати, но отслабени приходи ..."
    Това как да го разбираме,по-малко приходи,пък по-големи печалби ли?Логично ли е.


Нов коментар

За да публикувате коментари,
трябва да сте регистриран потребител.


Вход

С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. OK