Седем компании, свързани с "Химимпорт", влизат в индекса BGTR30

Общо дружествата около групата ще представялват 30% от борсовия индикатор

BGTR30 е един от представителните индекси на българската борса
BGTR30 е един от представителните индекси на българската борса    ©  КРАСИМИР ЮСКЕСЕЛИЕВ
BGTR30 е един от представителните индекси на българската борса
BGTR30 е един от представителните индекси на българската борса    ©  КРАСИМИР ЮСКЕСЕЛИЕВ
Във влизащите в BGTR30 компании "Химимпорт" няма директна собственост, но в множество публикации "Капитал" е описвал връзките между тях.

Седем компании, свързани с "Химимпорт", ще влязат в един от пазарните индекси на БФБ - София - BGTR30, стана ясно от решение на съвета на директорите на борсата. Това са всичките нови членове на измерителя (виж карето), като с тях общият брой на представителите на групата ще достигне 9 от всички 30 включени компании. Промените влизат в сила от 23 март, като са направени промени и в останалите индекси.

Решението на пръв поглед противоречи на правилата на BGTR30 - в точка 6. от тях пише: "При повече от две компании от една икономическа група, отговарящи на условията... допускат само двете емисии на компании с най-голяма пазарна капитализация." От ръководството на борсовия оператор обаче са взели решение да влязат всички компании, тъй като според тях няма директна свързаност. "Съгласно Правилата за изчисляване на индекси... "икономическа група" е група компании, дефинирана за целите на съставяне на консолидиран финансов отчет. Избраният критерий е най-обективният критерий, който считаме, че може да се прилага", коментираха от оператора за "Капитал". "Във връзка с горното и в изпълнение на правилата в BG TR30 са допуснати емисиите акции на "Химимпорт" и ТБ Централна кооперативна банка (те са компоненти преди новата промяна - бел. ред.), за които е установимо съставяне на консолидирани финансови отчети. В БФБ не е налична информация за съставяне на финансови отчети на "Химимпорт" с консолидация на седемте компании, които добавяме към индекса BGTR30", обясняват още от БФБ.

Действително във влизащите в индекса компании "Химимпорт" няма директна собственост, но в множество публикации "Капитал" е описвал връзките между тях (последните са за инвестициите на пенсионните фондове "Оплетени в "невидими" връзки", "Къде са връзките?"). В някои от тях сумарно делът на ЦКБ и контролираните от групата пенсионни фондове на "ЦКБ-Сила" и "Съгласие" надвишава 50%.

Така фондовата борса се присъединява към институции като БНБ и Комисията за финансов надзор, които при регулаторната си дейност също гледат на свързаността формално и не търсят начини да доказват такава. Това поражда редица проблеми, като например формирането от затворената КТБ на огромни експозиции към свързани с мажоритарния й собственик лица. Данни за подобна непозволена концентрация има и при други кредитни институции и пенсионни фондове.

Кой е индексът

BGTR30 е индекс, базиран на промяната на цените на обикновените акции, включени в него, като всяка от участващите емисии е с равно тегло - това означава, че движението му зависи от най-активно търгуваните акции в него. Понеже индексът е широк (с повече компании), е сред най-представителните за случващото се на борсата.

За да влязат в него, компаниите трябва да отговарят първоначално на няколко базови критерия - сегмент на търговия, минимален срок на търговия, праг за пазарна капитализация, минимален свободен обем акции от 10% и определен брой акции в емисията. След това се класират по брой сделки, капитализация, свободно търгуем обем и оборот.

Влизането на новите компании не е изненада, тъй като често те са едни от активно търгуваните на борсата - често между пенсионните и взаимните фондове, близки до група на "Химимпорт", техни акции са и сред най-големите инвестиции на въпросните фондове. Към момента в BGTR30 има още две компании от групата - самият холдинг и ЦКБ, с което общият им брой става 9, или с тегло 30% в индекса.

Защо е важно да няма концентрация

Избягването на концентрация на близки или свързани компании в представителен индекс е важна, тъй като сделките между тях може да изкривят представата за пазара. На борсата има още компании, които гравитират около други икономически групи. Историята на българския фондов пазар показва, че често търговия с техни акции се случват в противоречие с пазарната логика и тренда.

Всичко това става по-голям проблем във времето на слаб и неликвиден пазар, какъвто е българският през последните години и в момента. Индексите са изходна точка и за инвестиции на индексни фондове, които копират структурата им за своите инвестиции. Миналото обаче помни и други интересни членове на BGTR30 - преди години за кратко в него влезе и компанията без дейност и приходи, но с активна търговия на акциите - "Енергони".

Промени в борсовите индекси

BGTR30

Излизат:
"Неохим", "Топливо","Фазерлес", "Юрий Гагарин", "Биовет", "Адванс екуити холдинг", "Спарки Елтос"

Влизат: "Холдинг Нов век", "Химснаб България", "Холдинг Варна", "Сила холдинг", "Болкан енд Сий пропъртис", "Инвестиционна компания Галата", "Велграф асет мениджмънт"

SOFIX

Излиза:"Зърнени храни България"

Влиза:"Холдинг Варна*"

BGBX40

Излизат
:"Свилоза", "Неохим", "Енерго-про Продажби", "Елхим Искра", "Феърплей пропъртис"

Влизат:"Хидравлични елементи и системи", ЕМКА, "Фонд Имоти", "Фазерлес", "Холдинг Варна"

BG REIT

Излизат:
"Ексклузив пропърти", "Експат Бета"

Влизат:"Болкан енд Сий пропъртис", "Актив пропъртис"

*Корекция в 17.45 часа. От БФБ-София съобщиха, че е допусната техническа грешка в тяхната система.

Още от Капитал

Данни отложено гледане

Данни отложено гледане