Грант от 240 млн. евро за инвестиции в компании през 2015 г.

Фирмите ще могат да кандидатстват за нови машини, нововъведения и енергийна ефективност по програма "Иновации и конкурентоспособност"

Бюлетин: Вечерни новини Вечерни новини

Всяка делнична вечер получавате трите най-четени статии от деня, заедно с още три, препоръчани от редакторите на "Капитал"

През тази година бизнесът ще може да кандидатства по три от схемите на вече одобрената от Брюксел оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност". Бюджетът по тях е 240 млн. евро при общо 1.39 млрд. евро за цялата програма. Средствата ще са за проекти за купуване на нови машини и оборудване, за иновации и подобряване на енергийната ефективност.

За още производство

До края на март трябва да започне първата схема по програмата - "Подобряване на производствения капацитет на малките и средните предприятия". Тя е с бюджет 150 млн. евро и ще има общо три приема през годината, стана ясно по време на пресконференция на министъра на икономиката Божидар Лукарски за представяне на програмата. Ще се финансират инвестиции в нови машини, съоръжения и технологии, покупка на компютърно оборудване, софтуерни приложения за управление на производствения процес и др. Минималният размер на един проект е 100 хил. лева, а максималният – един милион лева.

Безвъзмездното финансиране е между 35-70% в зависимост от категорията на компанията и мястото на изпълнението на проекта. Фирмите в Югозападния регион, който включва областите Благоевград, Кюстендил, Перник, Софийска и София, ще получат по-нисък процент на безвъзмездната помощ – до 25% за големи предприятия, до 35% за средни и до 45% за микро- и малки. Причината е в политиката на Брюксел за по-голяма подкрепа на по-слабо развити региони, сред които не е Югозападният. За останалите пет района на планиране условията остават същите, както при програма "Конкурентоспособност 2007 - 2013": до 50% грант за големи фирми (с над 250 души, оборот над 97.5 млн. лв. или активи над 84 млн. лв.) , до 60% - за средни, и до 70% - за микро- и малки.

Разработени са и са одобрени от Комитета по наблюдение критериите и методологията за подбор на проекти по процедурата. В момента се подготвят насоките за кандидатстване и пакетът документи към тях, като ще се публикуват и за обществено обсъждане. Макар че остава малко време, от екипа твърдят, че ще успеят да са готови до края на месеца и да започне приемът на документи. Отсега е известно, че големи компании няма да могат да кандидатстват по тази схема.

Иновации и енергийна ефективност

"Подкрепа за иновации в предприятията" е втората схема, по която е предвидено да се набират проектопредложения през тази година. Тя ще стартира през септември с бюджет от 40 млн. евро и по нея ще могат да кандидатстват и големи предприятия, уточни Людмила Тозева, началник отдел "Програмиране" в Главна дирекция "Европейски фондове за конкурентоспособност". Минималният размер за един проект е 100 хил. лв., а максималният – 500 хил. лв. Безвъзмездната подкрепа ще е между 35-85% в зависимост от категорията на предприятията и вида на финансираната дейност.

През декември се очаква да бъде обявен прием на проектни предложения и по схемата "Енергийна ефективност в малките и средните предприятия" по програма "Иновации и конкурентоспособност". Процедурата е с бюджет 50 млн. евро. Безвъзмездното финансиране е между 35% и 70%, минималният размер на един проект е 50 хил. лева, а и максималният – 1.5 млн. лева.

Схемата ще финансира покупка на дълготрайни материални и нематериални активи, извършване на строително-монтажни работи, които водят до подобряване на енергийната ефективност на предприятията. На подкрепа могат да разчитат и проекти, свързани с производството на електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници за собствено потребление на компанията. Ще се финансират и консултантски услуги за извършване на енергиен одит. "Тази схема ще бъде предназначена само за малки и средни предприятия, а догодина се предвижда такава и за големите компании", уточни Людмила Тозева.

 
"Конкурентоспособност 2007 - 2013"

Договорените досега средства по програма "Конкурентоспособност 2007 - 2013" са 2.335 млрд. лв., съобщи Ивелина Пенева, и.д. заместник-главен директор на Главна дирекция "Европейски фондове за конкурентоспособност". Стойността на приключените договори е 817 млн. лева, което е 35% от договорената сума. Договорите в процес на изпълнение са за 1.5 млрд. лв. "Това е много голям остатък, който предстои да бъде заявен и да очаква плащане. Взели сме мерки за оптимизиране на процедурите, наблюдаваме рисковите проекти и помагаме на бенефициентите за изпълнението им", коментира Ивелина Пенева.

Повече подробности за оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" може да прочетете в специалното издание "Европрограми", което ще се разпространява с тиража на "Капитал Daily" на 20 март т.г.