Годишната данъчна декларация за физически лица
Абонирайте се за Капитал

Всеки петък икономически анализ и коментар на текущите събития от седмицата.
Съдържанието е организирано в три области, за които Капитал е полезен:

K1 Средата (политическа, макроикономическа регулаторна правна)
K2 Бизнесът (пазари, продукти, конкуренция, мениджмънт)
K3 Моят капитал (лични финанси, свободно време, образование, извън бизнеса).

Абонирайте се за Капитал

Годишната данъчна декларация за физически лица

Декларациите се подават в компетентната ТД на НАП по постоянен адрес на физическото лице в срок до 30 април на годината, следваща годината на придобиване на дохода

Годишната данъчна декларация за физически лица

30 април е крайният срок за подаване

Декларациите се подават в компетентната ТД на НАП по постоянен адрес на физическото лице в срок до 30 април на годината, следваща годината на придобиване на дохода

© ЦВЕТЕЛИНА БЕЛУТОВА


Кои са данъчно задължените физически лица – местните физически лица; чуждестранни физически лица, които са придобили доходи от източник в България; еднолични търговци; местни и чуждестранни лица, които за задължени да удържат и внасят данъци върху доходите на физически лица. Местните физически лица са данъчно задължени за световния си доход, т.е. трябва да облагат в България всичките си доходи от чужбина и доходи с източник в България.

Доходите, които се декларират в ГДД от физическите лица, са:

Доходи от стопанска дейност като едноличен търговец; доходи от друга стопанска дейност – като земеделски производител, тютюнопроизводители, авторски и лицензионни възнаграждения, свободни професии, извънтрудови правоотношения, от продажба на изобретения, произведения на науката, културата и изкуството и др; доходи от наем или друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество; доходи от прехвърляне на права или имущество; други доходи – обезщетения за пропуснати ползи, неустойки, парични и предметни награди, лихви, дивиденти и др.; доходи, подлежащи на облагане с патентен данък; доходи от придобити от източник в чужбина от дивиденти, ликвидационни дялове и облагаеми доходи от допълнително осигуряване, застраховки "Живот" и доходи от лихви.

Всички посочени доходи, които се декларират в ГДД, се смятат за придобити на датата на плащането на дохода или получаването на престацията, когато доходът е непаричен. Освен придобити доходи физическите лица следва да подават ГДД и при наличие на получени или предоставени парични заеми. Задължението е на лице, когато общо непогасената част от получените или предоставените парични заеми през данъчната година надхвърля 10 000 лв. или общия размер на непогасените към края на данъчната година получени или предоставени парични заеми, предоставени през отчитаната година и през предходните 5 данъчни години, надхвърля 40 000 лв. При декларирането на получени кредити от физическите лица не се включват такива, получени от кредитни институции.

Къде и кога се подава ГДД

Данъчно задължените лица подават своята ГДД в компетентната ТД на НАП по постоянен адрес на физическото лице в срок до 30 април на годината, следваща годината на придобиване на дохода. С ГДД за 2014 г. физическите лица за пръв път ще могат да се възползват от новото облекчение при по-ранно деклариране. Тези ФЛ, които са подали своята ГДД в срок до 31 март 2015 г. по електронен път, ще ползват 5% отстъпка от данъка за довнасяне по ГДД, но ако нямат публични задължения, които подлежат на принудително събиране. ГДД и всички приложения към нея се подава на място в съответната НАП или с електронен подпис от данъчно задълженото лице или упълномощено от него, с препоръчана поща, а от тази година може да се подаде по електронен път чрез ПИК – персонален идентификационен код, който може да се издаде на физическото лице от НАП, без да е необходимо да се закупува електронен подпис.

Какви данъчни облекчения може да се ползват от физическите лица

- За лица с 50 и над 50% намалена работоспособност данъчното облекчение е в размер на 7920 лв. от годишната данъчна основа. (!) Това облекчение може да се ползва в пълен размер за годината, през която е настъпила неработоспособността, както и за годината, в която изтича. Това облекчение може да се ползва и текущо през годината, като тогава данъчната основа за месеца се намалява с 660 лв. Ако лицето не е ползвало 12 месеца това облекчение, има възможност с годишната си данъчна декларация да ползва пълния размер от 7920 лв. на това данъчно облекчение.

- Годишната данъчна основа се намалява с 10% за направени лични вноски за допълнително доброволно осигуряване и с 10% за вноски за застраховки "Живот" и вноски за допълнително здравно осигуряване. Тези данъчни облекчения също могат да се ползват и текущо през годината на месечна база.

- За направени лични вноски за осигурителен стаж при пенсиониране – това са вноски по т.нар. закупуване на стаж за времето на обучение, докторантура и други подобни. В този случай годишната данъчна основа се намалява с внесените през годината за сметка на лицето осигурителни вноски. Това облекчение се ползва само при годишното деклариране, като се доказва с платежните документи за внесените осигурителни вноски.

- За направени дарения в полза на определени институции и до определени размери – например здравни и лечебни заведения, БЧК, детски ясли и градини, учебни заведения, културни институти и др. Данъчните облекчения са в размер от 5 до 50%, като общият им размер не може да превишава 65% от годишната данъчна основа.

- Облекчение за млади семейства – в размер на направените лихвени плащания по ипотечен кредит за жилище, когато кредитополучателят има сключен граждански брак, не е навършил 35 години към датата на сключване на договора за кредит, ипотекираното жилище е единствено за семейството през годината. Облекчението се ползва за лихвите до размер на кредита от 100 000 лв. и само от един от съпрузите.

- Данъчно облекчение за доходи, непревишаващи минималната работна заплата – това данъчно облекчение просъществува само един данъчен период – 2014 г., от 2015 г. вече е отменено и няма да се прилага. Това данъчно облекчение представлява възстановяване на платения данък, когато лицето е получило доходи само от трудово правоотношение, като възнаграждението за 12 месеца не превишава 4080 лв., в тази сума не се включва процент за прослужено време. Тук следват и изключенията, при които не може да се ползва данъчното облекчение – когато лицето има доходи от извънтрудови правоотношения, земеделски производител, наем, продажба на имущество, дивиденти, доходи от лихви, болнични, пенсия, рента и предаване на вторични суровини, нощен и извънреден труд, ваучери, командировъчни пари, социални помощи за деца. Данъчното облекчение не може да се ползва през работодателя, а трябва ФЛ да подаде годишна данъчна декларация, за да се възползва от облекчението. Всички тези изключения правят почти неприложимо това данъчно облекчение.

Какви документи се прилагат към ГДД

Служебни бележки за доходите от трудови и извънтрудови правоотношения; копие от валидно решение на ТЕЛК – когато лицето ще ползва това данъчно облекчение; копия от документи, доказващи направени лични вноски за осигурителен стаж; документи, доказващи направено дарение, за което ще се ползва облекчение; документи от банковата институция, удостоверяващи направени плащания и посочени размер на лихвата по ипотечен кредит, за който ще ползват облекчение; декларация от съпруга/та, че няма да ползва облекчението за млади семейства, удостоверения за размера на внесените в чужбина данък и задължителни осигурителни вноски, издаден от компетентните власти на другата държава; платежни документи за платените лични осигурителни вноски за пенсия.

Лицата, които извършват стопанска дейност като търговци по смисъла на Търговския закон, в това число и едноличните търговци, с годишната си данъчна декларация подават и годишен отчет за дейността. Освобождават се само онези лица, които през годината не са извършвали стопанска дейност и не са отчели приходи и разходи съгласно счетоводното законодателство.

Какво трябва да декларират местните лица, които имат доходи от чужбина

Местните физически лица, които са получили доход с източник в друга държава, трябва да подават ГДД образец 2001а в случаите, когато няма подписана СИДДО и се ползва методът на "данъчен кредит" или има сключена СИДДО. В тази декларация има Приложение №9, в което се посочват методите за избягване на двойното данъчно облагане, които могат да се приложат от това лице, в зависимост от видовете доходи и държавите, източници на тези доходи. НАП за поредна година предоставя на своя сайт ГДД с баркод, която е препоръчително да се използва от данъчно задължените лица, защото свежда грешките при попълването й до минимум.

Кои са данъчно задължените физически лица – местните физически лица; чуждестранни физически лица, които са придобили доходи от източник в България; еднолични търговци; местни и чуждестранни лица, които за задължени да удържат и внасят данъци върху доходите на физически лица. Местните физически лица са данъчно задължени за световния си доход, т.е. трябва да облагат в България всичките си доходи от чужбина и доходи с източник в България.


Благодарим ви, че четете Капитал!

Вие използвате поверителен режим на интернет браузъра си. За да прочетете статията, трябва да влезете в профила си.
Влезте в профила си
Всеки потребител може да чете до 10 статии месечно без да има абонамент за Капитал.
Вижте абонаментните планове

2 коментара
 • 1
  bramasole avatar :-|
  bramasole

  Когато Б. Франклин въздъхнал, че "Две неща са неизбежни в живота на човека и това са смъртта и данъците", не е имал предвид българите. Голяма част от нас плащаме данъци, а някои са само ползватели на вноските ни. Т. нар. "пенсионна реформа" така и не промени статуквото. В този смисъл най-нормално е да подадем декларациите си по ел. път и в срок, за да спестим петте процента отстъпка.

 • 2
  fbr45306322 avatar :-?
  MyTwoCents

  [quote#1:"Bramasole"]В този смисъл най-нормално е да подадем декларациите си по ел. път и в срок, за да спестим петте процента отстъпка. [/quote]

  Не да „спестим“ отстъпка, а за да „получим“ такава.


Нов коментар

За да публикувате коментари,
трябва да сте регистриран потребител.


Вход

Още от Капитал

Намери ми наемател

Намери ми наемател

С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност.