Мобилните разговори в България са сред най-евтините в ЕС

Клиентите говорят малко - около 2 часа на месец, при 3 часа средно за Европа

Мобилните разговори в България са сред най-евтините в Европейския съюз, а клиентите в страната най-малко се възползват от този факт и ограничават потреблението си. Средната цена на минута към края на 2013 г. е 4.09 евроцента. Тя е над два пъти по-ниска от средната за ЕС от 9.2 евроцента за минута, като след България единствените места с по-евтини разговори са Румъния, Латвия и Литва. Това показват данните, представени от Искра Кусева, директор на дирекция "Взаимоотношения с оператори и регулации" в "Мобилтел".

Слабо потребление

Българите са сред гражданите на Европа, които говорят най-малко по мобилните си телефони. "Независимо от ниската цена на минута за мобилни услуги в България потреблението е сред най-ниските от страните в ЕС, като за 2014 г. е паднало до 127 минути месечно", обяви Кусева. Средното за ЕС е около 180 минути.

Страната ни е и сред държавите, в които средният приход на абонат (ARPU) е най-нисък. През 2012 г. той е 64 евро за година, докато средната стойност в Европа е близо три пъти по-висока – 187 евро на година. Ниското потребление, цени и доход от абонат могат да се обяснят с доходите в страната и покупателната сила. В България през 2013 г. паритетът на покупателната способност (PPP) е 15 730 долара на човек – най-нисък в целия ЕС. Пред нас са Румъния с 18 990 долара и Хърватия – 21 370 долара на човек.

Повече инвестиции

Паралелно с това българските телекоми са инвестирали най-голям дял от своите приходи в подобряване на инфраструктурата. По данни от 2012 г. те са вложили 20% от своите постъпления в модернизация на мрежите. Единствените с по-висок процент са холандските и люксембургските телекоми, съответно 22 и 23% от приходите им са отишли за инвестиции.

Този показател сред българските оператори се очаква да се повиши за миналата година, защото приходите в сектора се понижават, а "Теленор" и "Мобилтел" трескаво модернизират мобилните си мрежи. Двете компании обявиха, че през тази година трябва да завършат пълната подмяна на мрежовото си оборудване. Норвежките собственици в "Теленор" още при покупката на втория по големина мобилен оператор обявиха, че планират да осъществят ударна модернизация, която се очаква да приключи през лятото. При "Мобилтел" този процес върви от няколко години и също трябва да завърши през 2015 г.

Показателно е, че капиталовите разходи (CAPEX) през 2014 г. за "Теленор" се увеличават от 29.1 млн. до 159.5 млн. лева. Също със силен темп нарастват и инвестициите на "Мобилтел". През миналата година те достигат 201 млн. лв., което е значително над вложените 117.6 за 2013 г. При БТК капиталовите инвестиции през 2014 г. са се увеличили до 168.4 млн. лева спрямо 164.6 млн. лева през предходната година. Данните са от годишните отчети на трите компании за миналата година.

Промяната при роуминга

Силният регулационен натиск върху телеком пазара нееднократно е посочван като един от ключовите фактори за понижението на приходите и печалбата на българските оператори. Той може да се увеличи, след като Европейският съюз се опитва да приеме пакета за единния телеком пазар. Предложеният първоначален вариант през 2013 г. беше посрещнат със силна съпротива от операторите. Според компаниите той налага повече ограничения и потиска пазара, отколкото да стимулира инвестициите. 

"Силната регулаторна намеса може да демотивира основните играчи на пазара да продължават да инвестират", коментира Искра Кусева от "Мобилтел".

В момента текат тристранни преговори между Европейската комисия, Европейския парламент и съвета за това как да се промени роуминг регламентът. Латвийското председателство вече е внесло предложение, което е наречено условно 5+5+5+5. В него пише, че гражданите на ЕС ще имат право седем дни в годината да говорят определено време, без да плащат роуминг такси. Схемата засега е без роуминг да бъдат по пет минути изходящи и входящи разговори, пет изпратени SMS-а и 5 (или 10) МВ интернет на ден. За по-голям трафик роуминг или ако изкарате повече от седем дни в чужбина, роуминг таксите ще продължат да се начисляват. Аргументът на операторите защо не трябва да се премахват роуминг таксите е поради разликите в цената за терминиране при разговори в различните държави. Така някои ще трябва да продават на загуба, което ще ги накара да вдигнат цените на вътрешния пазар.

Тази концепция беше обявена от зам.-председателя на ЕК Андрус Ансип по време на неговото посещение в България миналата седмица. Освен таксите за роуминга през май тази година трябва да се прегледа цялата регулаторна рамка в рамките на ЕС и да се внесат някои изменения. Сред предложенията са да се регулират и доставчиците на съдържание и приложения, облекчена консолидация в сектора и др.

Още от Капитал

Данни отложено гледане

Данни отложено гледане