Продажби на активи са вдигнали печалбата на "Петрол" (допълнена)

Вписването на част от сделките е спряно от съда. При други реалната собственост не се променя и активите са останали в групата

Обединението на продажбите на едро и дребно в едно звено дава добри резултати, смятат от ръководството на компанията
Обединението на продажбите на едро и дребно в едно звено дава добри резултати, смятат от ръководството на компанията    ©  ГЕОРГИ КОЖУХАРОВ
Обединението на продажбите на едро и дребно в едно звено дава добри резултати, смятат от ръководството на компанията
Обединението на продажбите на едро и дребно в едно звено дава добри резултати, смятат от ръководството на компанията    ©  ГЕОРГИ КОЖУХАРОВ
83

млн. лв. е сумата, която "Петрол" трябва да е получил от продажбата на три дъщерни компании. Сделката за едната не е вписана.

Преструктуриране, повече продажби и сделки за дъщерни дружества са вдигнали силно печалбата на дистрибутора на горива "Петрол", показва отчетът му за първото тримесечие. Той е неконсолидиран и в него не влизат резултатите на другите компании от групата. В края на март индивидуалната печалба на "Петрол" е 37.7 млн. лв. (виж таблицата) при едва 56 хил. лв. година по-рано.

Според обясненията на ръководството основната причина за силния ръст на печалбата е продажба на инвестиции в три дъщерни дружества. Става въпрос за "Варна Сторидж", "Петрол запад" и "Еврокапитал България". Сумарно цената, получена от тях, е 83 млн. лв.

Съдебна пречка

Сделката за покупка на "Еврокапитал" е станала през март тази година срещу 28.5 млн. лв. по обяснения от доклада. Продавач е трябвало да бъде "Нафтекс Петрол", а веднага след това купувачът "Петрол" е продал "Еврокапитал" в пакет с "Варна Сторидж" срещу 80.1 млн. лв.

Интересно е обаче как е отчетен приходът от продажбата, след като Окръжният съд в Бургас е наредил да се спре вписването още на първата сделка. Това е направено след обжалване на Митко Събев, който твърди, че той самият, а не "Нафтекс Петрол" е собственикът на "Еврокапитал България". В момента в Търговския регистър няма вписана никакви прехвърляния, а едноличен собственик на дружеството продължава да е "Нафтекс Петрол".

"Продажбата на акциите от капитала на "Еврокапитал" е извършена с джиро върху временните удостоверения. Това е юридическия способ за продажбата на поименни акции", обясни Милко Димитров, изпълнителен директор на "Петрол". По думите му - "Вписването на промяна на едноличния собственик в Търговския регистър е вторично, то няма отношение към прехвърлянето на акциите, а има само оповестително действие". Димитров уточни, че продажната цена на акциите е 28.5 млн. лв. (цитатът е добавен в 10.30 ч. на 8.VII.)

За "Варна Сторидж", в което са апортирани основни активи и петролни бази на групата, има вписана смяна на собствеността от април. Дружеството е било на "Петрол", но вече е притежание на "Елит Петрол". Тоест "Варна Сторидж" пак си остава в групата, но не директно в "Петрол", а през дъщерно дружество.

Третата продадена компания - "Петрол запад", е създадена миналата година и в нея са апортирани

бензиностанции, оценени на 2.99 млн. лв. Няколко месеца по-късно, през януари, е взето решение компанията да бъде продадена на лице, което няма връзка с групата, според обясненията в доклада. Така срещу 2.99 млн. лв. "Петрол запад" става собственост на "Кристъл асет мениджмънт". Последното не е пряко свързано с "Петрол" наистина, но има връзки с Гриша Ганчев, който е председател на съвета на директорите на дистрибутора на горива.

Другата поредна сделка на групата е покупката на "Петрол технолоджис" срещу 495 лв. и преименуването му в "Петрол финанси". Компанията е била собственост на Чудомира Христова, която си е е запазила 1% дял. Както и самият "Петрол" и дъщерните дружества, и това е с регистрация в Ловеч – там е било създадено, там си остава и сегашният му адрес.

И горивата се продават

В доклада се посочва, че над 90% от продажбите на "Петрол" са от горива, а за първото тримесечие средният брутен марж на литър гориво е паднал. Причините, от една страна, са по-ниските маржове в продажбите на дребно, а от друга – ръстът в цените на едро.

Според доклада приходите от дейността на компанията през първото тримесечие са 138 млн. лв., от които 98 млн. лв. са от търговия на дребно. Още 32 млн. лв. са дошли по сделки на едро, а останалите 8 млн. лв. са от други стоки и дейности. В последното влизат търговските обекти на веригата "Петрол", в които се продават храни, напитки и консумативи за автомобили. По данни на компанията обемът на продаденото гориво през първото тримесечие е нараснал с 9% на годишна база.

Най-силен е ръстът в продажбите на едро – през първите три месеца на миналата година стойността им е била едва 0.5 млн. лв., като това се дължи на преустановяването на дейността на дъщерното дружество, в което досега беше концентрирана тази дейност - "Нафтекс Петрол". Още миналото лято от компанията обясниха, че се оттеглят от пазара на едро. В края на март бензиностанциите на "Петрол" вече са 337 в цяла България, с три повече от декември. Плановете на групата са да отдава обекти на франчайз и да развива мрежата си, се посочва в доклада за дейността.

 

Финансови данни на "Петрол"
Показател (в хил. лв.)I.-III.2015I.-III.2014
Печалба37 68556
Общо приходи195 766137 831
 - продажби 138 536119 852
 - финансови приходи57 23017 916
Общо разходи158 100137 790
Активи233 699307 873
Източник: Неконсолидиран отчет

Текстът е допълнен в 10.30 на 8.VII.

Още от Капитал

Данни отложено гледане

Данни отложено гледане