Приходите и печалбата на "Мобилтел" се свиват

Абонатите се увеличават, но ценовата конкуренция влошава резултатите

От мениджмънта на Telekom Austria отбелязват, че в този период българският им бизнес отново е ударен от слабите макроикономически данни и силната конкуренция на мобилния пазар
От мениджмънта на Telekom Austria отбелязват, че в този период българският им бизнес отново е ударен от слабите макроикономически данни и силната конкуренция на мобилния пазар    ©  ЦВЕТЕЛИНА БЕЛУТОВА
От мениджмънта на Telekom Austria отбелязват, че в този период българският им бизнес отново е ударен от слабите макроикономически данни и силната конкуренция на мобилния пазар
От мениджмънта на Telekom Austria отбелязват, че в този период българският им бизнес отново е ударен от слабите макроикономически данни и силната конкуренция на мобилния пазар    ©  ЦВЕТЕЛИНА БЕЛУТОВА
Оперативната печалба на "Мобилтел" за първите шест месеца на годината е 67 млн. евро, или с 12% по-ниско от предходното първо полугодие.

Броят на абонатите по фиксирана и мобилна телефония на "Мобилтел" е нараснал, но заедно с това приходите са спаднали с 5% на годишна база до 174 млн. евро, става ясно от отчета за полугодието на собственика Telekom Austria. За първото тримесечие оборотът се сви с 4%. Причината - силна ценова конкуренция, особено при бизнес абонатите.

Брутната печалба (EBITDA - печалбата преди данъци, лихви и амортизации) на оператора за първите шест месеца на годината също се свива - сега е 67 млн. евро, или с 12% по-ниска от предходната. Като цяло в сравнение с миналата година оперативният финансов резултат (EBIT) се е подобрил, тъй като към края на юни 2014 г. "Мобилтел" беше на загуба от над 310 млн. евро, но минусът дойде от счетоводни обезценки.

За България става ясно, че компанията е можела да се представи по-добре, но има повишение на оперативните разходи в частта за роуминг свързване. От мениджмънта на Telekom Austria отбелязват, че в този период българският им бизнес отново е ударен от слабите макроикономически данни и силната конкуренция на мобилния пазар.

Конкурентен пазар

Понижението на приходите, по-силно през второто тримесечие, е обяснено с натиск върху цените от т.нар. сегмент no-frills – това са услугите, които се добавят на ниски цени или безплатно с цел привличане на клиенти. Натиск при цените на бизнес клиентите е друга причина за общото понижение на приходите, като цяло водено от негативните тенденции при абонатите, които не са на индивидуални договори, става ясно от доклада.

Оперативните разходи на "Мобилтел" са се повишили с 3% за година през второто тримесечие, най-вече заради роуминга. Разходите за взаимна свързаност се покачват след нарастване на популярността на договорите с клиенти, които включват и безплатни разговори до всички национални мрежи, се посочва в доклада. Според данните в него "Мобилтел" има 39% пазарен дял и близо 80% дял при сключените договори за мобилни услуги. Сборът от дяловете на всички мобилни оператори надминава 100%, защото насищането на пазара отново по данни на Telekom Austria е 150.5%.

Разходите за капиталови инвестиции спадат до 29 млн. евро, но основната причина за голямото число преди година е разход за честоти, обясняват от компанията. И добавят, че персоналът на "Мобилтел" е свит за периода със 115 души.

Австрийската група

Лек спад на приходите и печалба за първото полугодие отчита и самата Telekom Austria. В сравнение със същия период на миналата година цялата телекомуникационна група е отбелязала 200 хил. евро по-малко приходи до близо 1.94 млрд. евро. Брутната печалба на групата расте със 7.4% до 665.3 млн. евро.

Само за второто тримесечие има лек ръст на приходите от 2%, като печалбата отново расте с 9%. Разбивката по държави показва, че българското поделение е сред тези с най-голямо значение за Telekom Austria наред с Хърватия и Беларус.

В доклада на Telekom Austria се отбелязва, че през първото полугодие се представят добре и бизнесът с мобилни технологии, и този с фиксирана телефония. Абонатите и на двете се увеличават общо за групата. При мобилните услуги увеличението е водено от компаниите в България и Сърбия, а при фиксираните влияние е оказало придобиването на Blizoo в Македония, както и стабилното представяне в Австрия и в Хърватия. По информация на "Капитал" австрийската компания е сред кандидатите, внесли оферта за покупка и на едноименния български кабелен оператор.

 

Финансови данни (в млн. евро)
"Мобилтел"I.-VI.2015I.-VI.2014
Общо приходи173.6182.7
Брутна печалба (EBITDA)66.875.8
Нетна печалбаняма данниняма данни
Абонати – мобилни услуги4304.94108.4
Абонати – фиксирани услуги183.5153
Telekom Austria  
Общо приходи1938.81939
Оперативна печалба (преди лихви и данъци)260.8-163.2
Брутна печалба (EBITDA)665.3619.4
Абонати – мобилни услуги (хил. души)20 00519 878
Абонати – фиксирани услуги (хил. души)27912636.1
Източник: Telekom Austria