"Енергоремонт" излиза на загуба за полугодието

КФН позволи публикуването на търгово предложение за изкупуване на акции от дъщерното дружество "Енергоремонт - Бобов дол

От холдинга с изпълнителен директор Иван Личев (вдясно) успокояват, че изпълнението на договорите, по които работят, дава основание да се очаква печалба за цялата година
От холдинга с изпълнителен директор Иван Личев (вдясно) успокояват, че изпълнението на договорите, по които работят, дава основание да се очаква печалба за цялата година    ©  Красимир Юскеселиев
От холдинга с изпълнителен директор Иван Личев (вдясно) успокояват, че изпълнението на договорите, по които работят, дава основание да се очаква печалба за цялата година
От холдинга с изпълнителен директор Иван Личев (вдясно) успокояват, че изпълнението на договорите, по които работят, дава основание да се очаква печалба за цялата година    ©  Красимир Юскеселиев

Публичната компания "Енергоремонт холдинг" е приключила първото полугодие със загуба от 385 хил. лв. заради силно увеличение на разходите, показва консолидираният й отчет. За същия период на миналата година холдингът е имал 725 хил. лв. печалба. За това време увеличението на приходите е двойно, до близо 30 млн. лв. Почти всички те са от продажба на услуги, каквато е и основната дейност на предприятията от холдинга. Основната част от повишените разходи са заради парите, похарчени за външни услуги, ръст има и при тези за материали, но техният дял е много по-малък.

Оптимистично за годината

В доклада за дейността от ръководството успокояват, че изпълнението на договорите, по които "Енергоремонт" работи, на този етап дават основание да се очаква печалба в края на годината. Това може да стане, ако компанията получи плащания по тях – често се случва разходите за някои поръчки да се отчетат много преди приходите от тях. Така се получава загуба, която би могла да се компенсира, след като клиентите платят дължимото за получените услуги.

В консолидирания отчет влизат резултатите на дъщерните дружества - "Енергоремонт - Бобов дол", "Енергоремонт - Варна", "Енергоремонт -  Русе", "Техенерго", "Тотема", " Инком 2003", "Енергоремонт - Раднево", "Енергоремонт - Козлодуй", както и дружества в Македония и Косово. Компанията има и малцинствени участия, от които според отчета е на загуба от 133 хил. лв.

Структурата на холдинга

Холдингът се занимава с реконструкция, модернизация, изграждане на енергийни мощности, минна промишленост, транспортна и енергийна инфраструктура, произвежда метални конструкции. Сред проектите на дружества от структурата на холдинга са ремонт на блокове в АЕЦ "Козлодуй", реконструкция на жп линия от Първомай до Свиленград, сероочистваща инсталация в ТЕЦ "Марица-изток 2". Компании от групата са работили по втория диаметър на метрото в София, обследване и саниране на сгради. Основните акционери в "Енергоремонт холдинг" са "Миления 77" (33%), "Нови енергийни и индустриални технологии" (21.6%), "Българска енергетика" (32%) и "Геоприбор" (10.8%).

Една от дъщерните компании на холдинга - "Енергоремонт - Бобов дол" скоро може да бъде отписана от Българската фондова борса, стана ясно от съобщение на Комисията за финансов надзор. На последното си заседание в петък комисията е решила да не забрани публикуването на търгово предложение от холдинга към миноритарните акционери.

Финансови данни на "Енергоремонт холдинг"
Показател (в хил. лв.)I.-VI.2015I.-VI.2014
Печалба/загуба-385725
Общо приходи29 79814 598
- продажби на услуги28 06213 768
Общо разходи30 31613 873
- за външни услуги17 7196 430
Дългосрочни задължения21 99324 490
Краткосрочни задължения21 96426 841
Активи92 357100 029
Източник: консолидиран отчет

Още от Капитал