Печалбата на "Монбат" расте с 26%

Франция, Испания и Германия са основните външни пазари за производителя на акумулатори за първото полугодие

Производителят на акумулатори е с основни собственици братята Пламен и Атанас Бобокови. Дял от над 20% държи и финансов партньор
Производителят на акумулатори е с основни собственици братята Пламен и Атанас Бобокови. Дял от над 20% държи и финансов партньор    ©  ГЕОРГИ КОЖУХАРОВ
Производителят на акумулатори е с основни собственици братята Пламен и Атанас Бобокови. Дял от над 20% държи и финансов партньор
Производителят на акумулатори е с основни собственици братята Пламен и Атанас Бобокови. Дял от над 20% държи и финансов партньор    ©  ГЕОРГИ КОЖУХАРОВ

Силен ръст на печалбата за полугодието отчита групата на производителя на акумулатори "Монбат". Финансовият резултат е порасъл с 26% до 13.2 млн. лева. Ръстът идва основно от порасналия бизнес - приходите от продажби са се увеличили с 10% през първите шест месеца. Групата работи основно за износ, и то за Европа, където тази година има леко съживяване.

Освен това още преди две години на пазара е настъпило щастливо за "Монбат" събитие - Китай е затворил 30 завода за акумулатори заради силните замърсявания, Южна Корея е заела нишата там и така два от най-големите производители в нишата са изчезнали от Европа, обясни преди време един от двамата основни акционери в групата, Пламен Бобоков.

Добро полугодие

Освен чистата печалба през тази година расте и брутната - без данъци на консолидирана база ръстът на показателя е с 28% до почти 15 млн. лв. Активите на "Монбат" са с миниатюрен спад от 789 хил. лева до 259 млн. лева. Общите пасиви на дружеството за полугодието се свиват със 7.7 млн. лева до 86.6 млн. лева.

За първите шест месеца на тази година "Монбат" отчита общо приходи от чужбина в размер на 98.9 млн. лева, което е 86.4% от общите нетни приходи от продажби на консолидирана база. Основните външни пазари на групата са Франция - с 8.88 млн. лева, или 17.6% от общия износ на дружеството, Испания - с 4.99 млн. лева (9.87%), и Германия – с 4.05 млн. лева (8.01%).

Резултатите на пазарите извън България дават на ръководството на групата увереност за добро представяне на фона на настоящите икономически обстоятелства, се посочва в междинния доклад за дейността на групата, който придружава финансовия отчет. Освен това "Монбат" не очаква да има нужда от допълнително финансиране през следващите месеци, тъй като групата разполага с ресурси, съществуващи кредити и високо ликвидни резерви, се изтъква още в документа.

Акумулаторната група

"Монбат" АД притежава базирания в Монтана едноименен производител на акумулатори. Освен това в състава на групата попадат рециклиращите заводи в Румъния и Сърбия, обединени в "Монбат рисайклинг", предприятието за акумулаторни батерии "Старт" в Добрич, както и производителя на светодиодни осветителни тела в Годеч "Окта лайт". По време на общо събрание на акционерите през 2014 г. Пламен Бобоков съобщи, че "Монбат" продава на мощностите си в Сърбия. Рециклиращите мощности бяха изградени, за да се намали зависимостта на акумулаторните заводи от цените на оловото на международните борси. Металът е основната суровина за производството на акумулатори и преди години стойността му беше много висока.

От началото на 2015 г. търгуваните на Българска фондова борса акции на дружеството поевтиняват с 9.94% при пазарна капитализация от 300.3 млн. лева. Основен акционер в групата "Монбат" е "Приста ойл холдинг" (на братя Бобокови), който чрез свързани лица към края на миналата година е контролирал 54.8%. В дружеството има и миноритарен финансов инвеститор - фондът ADM и ЕБВР, които държат 20.8%.

Още от Капитал