"Сирма груп" успя да набере 11.5 млн. лв. от борсата

Първичното публично предлагане на технологичния холдинг е успешно и на фондовия пазар ще има нова компания

Сериозен интерес към технологичния разработчик са показали институционалните инвеститори, но превес имат индивидуалните
Сериозен интерес към технологичния разработчик са показали институционалните инвеститори, но превес имат индивидуалните    ©  Юлия Лазарова
Сериозен интерес към технологичния разработчик са показали институционалните инвеститори, но превес имат индивидуалните
Сериозен интерес към технологичния разработчик са показали институционалните инвеститори, но превес имат индивидуалните    ©  Юлия Лазарова
Търгуването с акциите на групата ще започне през декември

"Сирма груп холдинг" осъществи първото успешно първично публично предлагане (IPO) на акции на Българската фондова борса от 2013 г. насам. Софтуерният разработчик набра 11.5 млн. лв. чрез получени заявки за 9.5 млн. ценни книжа, които трябва да бъдат платени от инвеститорите до 21 октомври. Цената на една акция е 1.20 лв. Предлагането на "Сирма" се счита за успешно, въпреки че не успя да достигне максималния обем от 26.4 млн. лв. набран капитал, който беше заложен в проспекта на дружеството. IPO-то на технологичната компания е важно за капиталовия пазар в страната също защото е едва четвъртото успешно от кризата от 2008 г. насам. Освен това се случва и на фона изчезналото доверие на инвеститорите в пазара и спорните регулаторни практики, които гонят и малкото желаещи компании да излязат на борсата. С постигнатата цена капитализацията на компанията ще е около 70 млн. лв., като в нея няма да има мажоритарен собственик, а няколко големи акционера плюс новите инвеститори.

Интерес от големите играчи

Цената на акциите на "Сирма" остана в долната граница на oпределения предварително диапазон, който беше от 1.20 лв. до 1.65 лв. От инвестиционния посредник, който работеше по предлагането - "Елана трейдинг", посочиха, че подадените поръчки за записване на акции са показали сериозен интерес от институционални инвеститори. Лек превес все пак имат индивидуалните пазарни участници, въпреки че нагласите на пазара преди IPO-то бяха разнопосочни. Притесненията бяха свързани както с традиционно ниската ликвидност на пазара в страната, така и с липсата на подробни данни за представянето на групата през тази година. Последният отчет, който "Сирма груп" публикува, беше за първите 3 месеца на 2015 г. и показа малко над 7 млн. лв. приходи (29.4% ръст на годишна основа) и 385 хил. лв. печалба (близо двоен скок). Данните за второто тримесечие обаче все още не са представени, въпреки че то приключи в края на юни. Все пак няколко дни преди края на публичното предлагане ръководството обяви, че оперативната печалба и приходите към края на септември са се повишили.

"Изключително съм доволен от възможността да нарека "Сирма груп"  успешен емитент в неособено благоприятни текущи условия както на международните капиталови пазари, но особено на местния такъв. Инвеститорите на българския пазар са все още много внимателни и много от тях предпочетоха да изчакат започване на търговията с акциите пред това да запишат по време на първичното предлагане", коментира директорът "Инвестиционно банкиране" в "Елана" Мирослав Стоянов. По думите му чрез осъществяването на този проект е дадено начало на завръщането на доверието в борсата като инструмент за финансиране както при инвеститорите, така и при компаниите. "Естествено промяната на нагласата никога не е скоростен процес, но с усилията на всички участници на нашия капиталов пазар считам, че е просто въпрос на време да повишим атрактивността му", добави Стоянов в официално съобщение.

Положителна оценка за IPO-то дадоха и от ръководството на холдинга. "Много се радвам, че нашата компания успя да премине и тази стъпка по пътя в развитието си. Проектът бе труден и дълъг, но скорошният му успешен завършек ще даде възможност да продължим обявената инвестиционна програма, чрез която да повишим присъствието си на целевите за нас пазари", посочи Цветан Алексиев, главен изпълнителен директор на "Сирма груп".

Бъдещето

Ръководството на дружеството планира да инвестира набраните средства в развиване на дейността му, като фокусът ще е насочен към четири приоритетни направления. Първото е за увеличаване на присъствието на холдинга в САЩ с развиване на екипите за маркетинг и продажби, второто е за повишаване на производствения капацитет на компаниите от групата, третото е за доразработване на текущи продукти за по-доброто им представяне на пазарите. Последното направление е инвестиране в развойна дейност във високотехнологични ниши като компютърно зрение, медицина и роботика. Според проспекта на "Сирма груп" до 21 октомври е крайният срок за заплащане на всички записани акции в IPO-то. След това ще бъдат направени необходимите регистрации на увеличението на капитала в институциите. По предварителен график се очаква акциите на холдинга да започнат да се търгуват на БФБ на 16 декември.

Решението за излизане на борсата беше взето от акционерите на "Сирма груп" в края на миналата година. След като два пъти бе върнат за преразглеждане, проспектът за предлагането беше одобрен от Комисията за финансов надзор през юли. В рамките на IPO-то компанията предложи 16 млн. нови, а при висок интерес беше готова да пусне и близо 2.5 млн. съществуващи акции с номинална стойност 1 лв. Към момента "Сирма груп" няма мажоритарен собственик. Най-големите акционери са основателите на компанията, които са с дялове от по малко над 10%. Части от дружеството притежават и някои ключови служители. В състава на "Сирма груп" влизат повече от 20 дъщерни компании и дружества, специализирани в различни софтуерни разработки – информационни технологии, индустрия, финансов сектор, облачни системи и други. Едно от най-иновативните дружества от групата е "Онтотекст", която се занимава със семантични технологии и успешно пласира своите решения в Западна Европа и Северна Америка. За 2014 г. "Сирма" има близо 28 млн. лв. приходи и 9.78 млн. лв печалба.

Още от Капитал