Инвестиционна компания без дейност излиза на борсата

"Нео Лондон капитал" ще опита да направи едно от малкото IPO-та на БФБ в опит да набере поне 12 млн. лв.

КФН не представи мотиви защо одобрява спорния проспект.
КФН не представи мотиви защо одобрява спорния проспект.    ©  НАДЕЖДА ЧИПЕВА
КФН не представи мотиви защо одобрява спорния проспект.
КФН не представи мотиви защо одобрява спорния проспект.    ©  НАДЕЖДА ЧИПЕВА
Дружеството няма ясен план в какви проекти ще инвестира набраните средства.

Дружеството без история и приходи "Нео Лондон капитал" ще направи опит да набере средства от изпадналия в летаргия български капиталов пазар. След като през юли беше одобрен без каквито и да е аргументи от Комисията за финансов надзор (КФН), проспектът за първично публично предлагане (IPO) на инвестиционната компания беше публикуван от БФБ - София. Дружеството си е поставило амбициозната цел да набере поне 12 млн. лв. и максимум 40 млн. лв. от пазара. По време на IPO-то на инвеститорите ще бъдат предложени 400 хил. акции с номинал и емисионна цена от 100 лв.

Проспектът на "Нео Лондон капитал" показва, че както през миналата година, така и през тази дружеството на практика не е извършило никаква дейност. Приходите от създаването му през април 2014 г. досега са едва 1000 лв. (виж таблицата). Според документа разходите по IPO-то ще са в размер на малко под 19 хил. лв. Посредник по предлагането е "Бенчмарк финанс".

Апетитът към Острова

Идеята на "Нео Лондон капитал" е да извършва инвестиционна дейност в недвижими имоти в Лондон. Дружеството възнамерява да придобива права на собственост върху сгради в процес на изграждане, трансформация и реновация, да ги доизгражда и впоследствие да ги продава. Като аргумент за бизнес начинанието се изтъкват доброто състояние на британската икономика и сериозният ръст на имотния пазар след 2013 г.

В проспекта липсва обаче ясен план за изразходване на набраните средства. Информацията е ограничена и гласи само, че "Нео Лондон капитал" ще инвестира в относително малки по размер проекти, които няма да са спекулативни, без право на строеж или други висящи и липсващи компоненти. Предвижда се те да са два на брой до края на 2016 г. и да се управляват от създаденото през май дружество "Алтерама". Маркетингът и продажбите на готовите проекти, които се предвижда да бъдат предлагани както във Великобритания, така и зад граница, ще се организират от REMAX London.

Неясното бъдеще

Собственик на "Нео Лондон капитал" и "Алтерама" е частният съдебен изпълнител от Пловдив Величко Апостолов, а управител - съпругата му Красимира Вълчева-Апостолова. Тя отказа да коментира пред "Капитал Daily" предстоящото излизане на борсата и посочи, че дружеството все още изчаква процедурата на одобрение от БФБ - София. Вълчева-Апостолова не сподели и дали "Нео Лондон капитал" има договорени конкретни проекти в Лондон, по които планира да работи, ако успее да набере средства от пазара. "Капитал Daily" се свърза и с инвестиционния консултант на "Бенчмарк" Евелина Анева-Тончева, която посочи, че предлагането вероятно ще започне в следващите няколко дни. Тя не пожела да коментира подробности, свързани с проспекта, но отбеляза, че минималният праг за успешна емисия от 12 млн. лв. не е избран случайно. "Тънкият момент е спецификата на този бизнес. Стойностите на проектите в Лондон са огромни. Ако не се събере минималният праг, компанията не би могла изобщо да навлезе на този пазар", коментира тя.

Спорните действия на регулатора

Предстоящото публично предлагане на акции на дружеството без дейност "Нео Лондон капитал" нямаше да бъде толкова странно, ако не бяха неясните мотиви за одобрението му от страна на КФН. В началото на октомври регулаторът отказа да допусне на борсата "Смарт органик", което произвежда биодесертите Roobar. Компанията продава продуктите си на повече от 40 пазара и през 2014 г. отчете приходи в размер на 8.5 млн. лв., над два пъти повече спрямо година по-рано.

Неясното поведение на регулатора обаче не е прецедент. Напоследък комисията връщаше или бавеше проспектите и на малкото дружества, пожелали да излязат на борсата, като куриера "Спиди" и IT компанията "Сирма груп". Без много проблеми в началото на миналата година обаче до IPO беше допуснат финансово колабиралият футболен клуб ЦСКА, които в момента е в несъстоятелност.

 

Финансови резултати на "Нео Лондон капитал" (в хил. лв.)
 31.12.201431.03.2015
Активи5176
Приходи1-
Разходи-1
Източник: Проспект за IPO на дружеството

Още от Капитал

Данни отложено гледане

Данни отложено гледане