Основателите на "Винпром Пещера" купуват още едно дружество за земя

Компанията на Антон Щерев и Атанас Петров "Агрион инвест" ще придобие "Биопродукти - България", която притежава близо 12 хил. дка

"Агрион" е вторият по големина частен собственик на земеделска земя след "Ромфарм".
"Агрион" е вторият по големина частен собственик на земеделска земя след "Ромфарм".    ©  ЦВЕТЕЛИНА БЕЛУТОВА
"Агрион" е вторият по големина частен собственик на земеделска земя след "Ромфарм".
"Агрион" е вторият по големина частен собственик на земеделска земя след "Ромфарм".    ©  ЦВЕТЕЛИНА БЕЛУТОВА
Преди три години "Биопродукти" купи земя от държавата срещу компенсаторки. И тогава компанията се свързваше с "Винпром Пещера".
50

хил. декара общо придобиха срещу компенсаторки фирми от орбитата на Антон Щерев и Атанас Петров. През годините една по една тези компании минаваха директно в групата.

Вторият по големина частен собственик на земеделска земя в България "Агрион инвест" придобива "Биопродукти – България". Това става ясно от подадено пред Комисията за защита на конкуренцията съобщение за намерението на компанията. Всъщност сделката е един вид официално прибиране на свое дружество в групата.

"Агрион инвест" (бивша "Уинслоу ленд инвест") е компанията, в която е съсредоточен земеделският бизнес на основателите на "Винпром Пещера" Антон Щерев и Атанас Петров. "Биопродукти – България" е една от компаниите, които придобиха най-голяма част от земеделските земи в организираните през 2012 г. от земеделското министерство търгове срещу поименни компенсаторни бонове и още тогава неофициално се свързваше със създателите на винпрома в Пещера.

Официално в групата

С притежаваните пряко и чрез дъщерните си дружества около 350 хил. дка земя (по информация от средата на миналата година) "Агрион инвест" е вторият по големина притежател на земя в страната (след "Ромфарм компани", която има над 1 млн. дка). Основната част от тях са в дъщерната й "Омега агро инвест" и във второто по големина дружество за земеделска земя на борсата – "Агро финанс" АДСИЦ. Освен "Омега агро инвест" "Агрион" консолидира дейността и на още няколко по-малки играча в сектора – "Агримарт", "Полет – 2000", "Окош консулт" и "Толалт". Последните две бяха придобити през лятото на 2014 г. срещу общо над 1.5 млн. лв.

"Полет – 2000" и "Биопродукти – България" са две от компаниите, които преди три години спечелиха 90% от организираните от земеделското министерство търгове за продажба на земеделска земя срещу поименни компенсаторни бонове. Тогава бяха предложени над 100 хил. дка, а седем дружества, близки до Щерев и Петров, купиха 85% от всички около 67 хил. дка, за които бяха сключени договори. Останалите пет компании от седморката кандидати бяха "Агроленд консулт", "Лукс ауто", "Нов фермер", "Златно рало" и "Слънчева Добруджа".

От есента на 2013 г. "Агроленд консулт" също официално е част от групата компании в бизнес империята на създателите на "Винпром Пещера" – през септември капиталът на дружеството беше увеличен от 5000 на 500 хил. лв., като новите акции бяха записани от строителната компания на Щерев и Петров "Галакси пропърти груп" (впоследствие преименувана на "Галакси инвестмънт груп"). Дотогавашният едноличен собственик – пловдивската адвокатска кантора "Базлянков, Станоев и Ташев", запази миноритарен дял. Кантората представлява и офшорните акционери на "Винпром Пещера".

През септември 2013 г. групата на Щерев и Петров придоби пряко и "Полет – 2000" в сделка, чиято цена не беше обявена. Стойността, срещу която сега "Агрион инвест" иска да придобие контрол върху "Биопродукти – България", също не се посочва, нито пък каква част от компанията е предмет на подготвяната сделка. В отговор на изпратените от "Капитал Daily" въпроси за параметрите по сделката, размера на притежаваните от страните по нея земи, мотивите за сключването й и бъдещите им планове за придобивания от "Агрион инвест" коментираха, че "усилията ни са насочени към окрупняването на земеделската земя в България, където средният размер на един парцел е 5.5 дка, и впоследствие увеличаване на възможността за изграждане на хидромелиоративни системи. По тази причина е логично разширяването на земеделското ни портфолио чрез придобиване на други компании като "Биопродукти - България", които притежават земя. Към настоящия момент като член на Българската асоциация на собствениците на земеделска земя "Агрион инвест" участва в изпълнението на 5 комасационни проекта", коментират от компанията.

Придобиваното дружество

"Биопродукти – България" е основана през октомври 2008 г. като еднолична собственост на Илиян Ипократов. Той притежава и детския център "Роял кидс", който се помещава в намиращия се на бул. "Дунав" 5 в Пловдив бизнес комплекс "Роял сити", изграден от строителната компания на Атанас Петров и Антон Щерев "Галакси пропърти груп". На същия адрес се намира и централата на "Агрион инвест".

На търговете през 2012 г. "Биопродукти – България" купи близо 12 хил. дка земеделски земи, главно в района на Варна. Според финансовия му отчет за 2014 г. дружеството притежава земи с обща балансова стойност 7 628 000 лв., колкото е била и година по-рано.

В консолидирания отчет на "Агрион инвест" за миналата година се посочва, че компанията притежава инвестиционни имоти с обща балансова стойност 106 439 000 лв. (при 88 607 000 лв. за 2013). Съвкупните "Имоти, машини и съоръжения" се оценяват на 11 079 000 лв., от които земите са на стойност 679 хил. лв., става ясно от доклада за дейността за 2014 г. Групата има общо приходи от 76 млн. лв., от които 15 млн. лв. от наем на земя, а основните - от операции с финансови инструменти, са 55 млн. лв. Звучи невероятно, но при тези приходи групата е отчела консолидирана печалба от 65 млн. лв.

От документи по партидата на дъщерното дружество "Омега агро инвест", публикувани в Търговския регистър, става ясно, че през последните седмици групата е изтеглила заем от 40 млн. лв. от Банка ДСК. Кредитът е обезпечен със залог върху търговско предприятие на "Омега агро инвест", в това число и земи с обща площ 52 991 дка.

Още от Капитал