Най-големите обществени поръчки през седмицата
Абонирайте се за Капитал

Всеки петък икономически анализ и коментар на текущите събития от седмицата.
Съдържанието е организирано в три области, за които Капитал е полезен:

K1 Средата (политическа, макроикономическа регулаторна правна)
K2 Бизнесът (пазари, продукти, конкуренция, мениджмънт)
K3 Моят капитал (лични финанси, свободно време, образование, извън бизнеса).

Абонирайте се за Капитал

Най-големите обществени поръчки през седмицата

Най-големите обществени поръчки през седмицата

2729 прочитания

© Юлия Лазарова


Строителен надзор за тунел "Железница" на магистрала "Струма"

7 млн. лв.

Национална компания "Стратегически инфраструктурни проекти" (НКСИП) обяви поръчка за супервизия на проектиране и строителство на автомагистрала "Струма" лот 3.1 тунел "Железница". Поръчката за тунела с индикативна стойност 250 млн. лева без ДДС беше обявена преди десетина дни. Целта на настоящата поръчка е избор на консултант, който да изпълнява функциите на инженер, произтичащи от условията на договора за изпълнение на проекта по FIDIC, Жълта книга от 1999 г. (Договор за строителство), и да упражнява функциите на строителен надзор, произтичащи от изискванията на българското законодателство при изграждането на автомагистрала "Струма" лот 3.1 тунел "Железница". Изпълнителят ще отговаря за подготовката на цялата документация, необходима за издаване на акт обр. 15 и протокол обр. 16; за приемане на дейностите по извършване на одит на пътната безопасност съгласно Закона за пътищата; за изготвянето на становища по предадената от изпълнителя проектна документация; за изготвянето на месечни доклади за напредъка на проектирането и строителството и хода на изпълнение на договора за строителство и др. Срокът на договора е 60 месеца, а прогнозната стойност 7 млн. лв. Поръчката се финансира от новата оперативна програма "Транспорт". Участниците трябва да докажат наличието на финансов ресурс или достъп до такъв в размер на 300 000 лв., необходими за осигуряването на материали, консумативи, средства за работни заплати и свързаните с тях данъци и осигуровки. През последните 3 г. те трябва да са изпълнили успешно: а) поне една услуга за супервизия по договорните условия (СДУ) на FIDIC Жълта или Червена книга и строителен надзор по реда на ЗУТ на изграждането на нова автомагистрала и/или нов път I клас с дължина над 2 км; или поне една услуга за СДУ на FIDIC Жълта или Червена книга на изграждането на нова автомагистрала и/или нов път I клас с дължина над 2 км и поне една услуга като строителен надзор по реда на ЗУТ на изграждането на нова автомагистрала и/или нов път I клас с дължина над 2 км. Оферти се приемат до 1.02.2016 г.

http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=700903&newver=2" target="_blank">

http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=700903&newver=2" target="_blank">Разширение на системата за видеонаблюдение в София

2.5 млн. лв.

Столичната община обяви поръчка за разширяване на системата за видеонаблюдение, обхващаща общинските учебни и детски заведения и общински публични площи, общинска собственост. Търгът е разделен на десет обособени позиции: район "Средец"; район "Красно село"; район "Люлин"; кв. "Горна баня"; пешеходна зона на бул. "Витоша"; пешеходни подлези по бул. "Цариградско шосе"; детски площадки в районите: "Слатина", "Подуене" и "Триадица"; Градска градина около църквата "Свети Николай Софийски" – район "Възраждане"; Паметник на цар Самуил и околно пространство от площад "Никола Гяуров" до площад "Александър Невски"; Уязвими точки в кв. "Орландовци" – по протежение на ул. "Мара Бунева" и в близост до пощенската станция. При изпълнението на поръчката изпълнителите трябва да изготвят работни чертежи/схеми на системите за видеонаблюдение в съответните обекти, които да бъдат съгласувани с дирекция "Сигурност" преди започване на строително-монтажните работи, както и да изготви и предаде на възложителя техническа документация на изградените в обектите системи за видеонаблюдение. Оферти могат да се подават за една или повече позиции. Срокът за изпълнение е 60 дни. Участниците трябва да са изпълнили през последните 5 години най-малко три обекта, включващи поотделно или в комбинация/и следните основни дейности: изграждане, гаранционна и/или следгаранционна поддръжка на системи за видеонаблюдение. Оферти се приемат до 13.01.2016 г.

Самолетни билети за служителите на дирекция "Миграция"

2 млн. лв.

Дирекция "Миграция" - Министерство на вътрешните работи, обяви поръчка за осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж за нуждите на дирекция "Миграция" – МВР, по приложен списък на дестинации в документацията, както и възможност за закупуване на билети по дестинации извън посочените. Избраният изпълнител ще осигурява самолетни билети по редовни въздушни линии – икономична класа, за предварително определените дестинации съгласно Приложение №1 към техническата спецификация – "Списък", както и за други извън посочените в него. За дестинациите, които не са посочени в списъка, ще предлага при всяка конкретна заявка от възложителя най-ниските на пазара цени, предлагани от авиокомпании към момента (датата) на подаване. Ще осигури възможност за приемане и изпълнение на заявки за осигуряване на самолетни билети по предмета на поръчката в работни дни (8.30 ч. – 17.30 ч.), както и по изключение в извънредни обстоятелства (извънработно време, почивни и празнични дни). По време на изпълнение на сключения договор ще предлага самолетни билети до заявената от възложителя дестинация на възможно най-ниска цена. Офертата на самолетните билети трябва да бъде съобразена с изискването за минимален брой прекачвания при транзитно преминаване, както и да не надвишава максимално предложената стойност за всяка една дестинация в ценовото предложение на изпълнителя, както и да е съобразена с най-ниските на пазара цени, предлагани от авиокомпании към момента на подаване на заявката. Договорът ще бъде сключен за 2 години. Участниците трябва да предоставят доказателства за извършени минимум две услуги, сходни с предмета на поръчката, и да имат внедрена система по управление на качеството по стандарт ISO 9001:2008 или еквивалент. Оферти се приемат до 25.01.2016 г.

Енергийна ефективност на жилищни сгради в Козлодуй

2.2 млн. лв.

Община Козлодуй обяви поръчка за инженеринг - проектиране и изпълнение на строително-монтажни работи във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради. Тя е разделена на следните позиции: Обособена позиция №1 "Блок 1 и 2, жк 1 в гр. Козлодуй" и Обособена позиция №2 "Блок 54, 55, 56, 57 и 58, жк 2 в гр. Козлодуй". Поръчката включва прилагане на икономически най-ефективния пакет от енергоспестяващи мерки за сградите, с който се постига клас на енергопотребление "С" в съответствие с Наредба №7 от 2004 година за енергийна ефективност на сгради, но не по-висок. Целта на поръчката е да се осигурят по-добри условия на живот за гражданите в многофамилни жилищни сгради, топлинен комфорт и по-високо качество на жизнената среда. Изпълнението на мерки за енергийна ефективност ще допринесе за: намаляване на разходите за енергия; подобряване на експлоатационните характеристики за удължаване на жизнения цикъл на сградите; осигуряване на условия на жизнена среда в съответствие с критериите за устойчиво развитие. Срокът за изпълнение на поръчката е 240 дни. Кандидатите могат да участват само за една обособена позиция. Участниците трябва да имат опит в проектирането и строителството на проекти, свързани с реализация на енергоефективни мерки в жилищни сгради, вкл. ремонтни строителни работи по полагане на хидро- и топлоизолация и поставяне на дограма на сгради за въвеждане енергоефективни мерки в съществуващи жилищни сгради, с РЗП: минимум 1500 м2. Оферти се приемат до 18.01.2016 г. 

Саниране на учебни заведения в Бургас

815 хил. лв.

Община Бургас обяви поръчка за повишаване на енергийната ефективност на централното топлоснабдяване на три общински сгради за образование в гр. Бургас, кв. "Меден рудник": I етап – реконструкция на Районна отоплителна централа чрез подмяна на дефектирал нафтов котел с нов, предназначен за изгаряне на биомаса – дървесен чипс и пелети, и реконструкция на подземен топлопровод към ОДЗ "Морска звезда"; II етап – реконструкция на подземен топлопровод към СОУ "К. Петканов" и ОУ "Елин Пелин". Централата се използва за топлоснабдяване на две училища и една детска градина. За подаване на топлинна енергия от централата към консуматорите е изградена подземна разпределителна мрежа от стоманени тръби, положени в бетонни колектори. На сградите на училищата и детската градина са извършени обследвания за енергийна ефективност и са въведени енергоспестяващи мерки. Извършен е и анализ на ефективността на котлите в централата. При извършения оглед се установи, че старите котли КТМ-2 са в много лошо състояние, силно корозирали, с многобройни течове, които въпреки направените многократни ремонти не могат да бъдат отстранени трайно и ефективно. Това налага подмяна на котлите. Срокът за изпълнение на поръчката е 250 дни. Участниците трябва да имат опит в изпълнението на СМР, еднакво или сходно с предмета на настоящата обществена поръчка, изпълнено през последните 5 години. Под сходно строителство следва да се разбира: изграждане на отоплителни инсталации. Оферти се приемат до 18.01.2016 г.


Благодарим ви, че четете Капитал!

Вие използвате поверителен режим на интернет браузъра си. За да прочетете статията, трябва да влезете в профила си.
Влезте в профила си
Всеки потребител може да чете до 10 статии месечно без да има абонамент за Капитал.
Вижте абонаментните планове

0 коментара

Нов коментар

За да публикувате коментари,
трябва да сте регистриран потребител.


Вход

С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. OK