Нова писта за Вълка

Свързаната с Вълка (на снимката) "Кристална вода" расте с ВиК поръчки по програма "Околна среда". Неин бивш шеф от няколко месеца ръководи частната фирма.

Нова писта за Вълка

Държавата "подарява" опит на концесионера на летище Горна Оряховица, без който Гайтански нямаше да отговаря на условията

Калина Горанова, Росен Босев
28512 прочитания

Свързаната с Вълка (на снимката) "Кристална вода" расте с ВиК поръчки по програма "Околна среда". Неин бивш шеф от няколко месеца ръководи частната фирма.

© Валентина Петрова


"Правим всичко възможно да се освободим от Вълка в София." Изказването е на премиера Бойко Борисов от 2006 г. Тогава той изпълняваше длъжността кмет на София, а притежателят на въпросния прякор Румен Гайтански държеше почистването на столицата. Заглавията "Борисов ще гони Вълка" не закъсняха. Своеобразната битка се превърна в основна гордост на тогавашния кмет. А Борисов продължава да напомня периодично за нея, като през есента на 2015 г. при откриването на завода за отпадъци на столицата той отново намери повод да вметне "заводът е 100% общински. Няма мечки, вълци, лисици".

Сега държавата сама отваря ново поле за действие на Румен Гайтански-Вълка, този път в сферата на авиацията. Това стана ясно, след като работната комисия в министерството на транспорта е взела решението за концесионер на летището в Горна Оряховица да бъде избран единственият кандидат - консорциум "Гражданско летище Горна Оряховица".

Това е втори опит да се намери стопанин на летището в Горна Оряховица за следващите 35 години. Първият започна през 2011 г. и въпреки трикратното удължаване на срока за оферти такъв не се намери. Настоящата процедура беше открита през лятото на 2015 г., като тогава транспортният министър Ивайло Московски говореше за наличието на американски инвеститор. Сега резултатът е друг, но не е много изненадващ - и този държавен актив в сферата на транспорта ще отиде в местен играч. Нещо характерно за концесионните процедури, провеждани по време на управлението на Московски, които благодарение на текстове в закона и правилника тънат в дълбока тайна до финализирането на сделката, т.е. когато е твърде късно. А в тази летищна концесия има поне два спорни пункта.

Самоуправление

С 95% участие в консорциума кандидат е свързаната с Румен Гайтански-Вълка "Кристална вода" (виж карето). Компанията се занимава с проекти в сферата на ВиК мрежите и пречистването на водите. Тоест концесията се печели от дружество, което няма как да докаже опит в управлението на летища, а условията на конкурса изискват от кандидатите освен капитал от минимум 1 млн. лв. и балансова стойност на активите минимум 5 млн. лв. да имат и опит в дейности по управлението и експлоатацията на международно летище минимум 5 години, да притежават техническо оборудване и да разполагат с технически лица.

За да елиминира това малко неудобство, държавата в лицето на министерство на транспорта прибягва до една доста иновативна стратегия - сама влиза в концесията, която дава. Тя явно разрешава на държавното дружество "Летище Горна Оряховица" да участва с 5% в консорциума кандидат. Така, от една страна, обединението доказва опит. От друга обаче, това е схема, която би позволила влизането на всякакви компании във всякакви специфични бизнеси. Още повече че целта на една концесия не е само да бъдат намерени пари, за да се инвестира в писта например, но да бъде намерен и по-добър от държавния мениджмънт, който може да докара повече бизнес за въпросната писта и по-добри услуги за клиентите.

Конфликтно ми е

Вторият проблем е дори по-стряскащ. "Кристална вода" има бизнес основно благодарение на поръчки по оперативна програма "Околна среда" (ОПОС). А представителят й Спиридон Александров е познат от близкото минало като ръководител на управляващия орган на същата тази оперативна програма "Околна среда".

От документи, достъпни на сайта на ОПОС, става ясно, че към 2011 г. Спиридон Александров работи в министерството, като е бил началник на отдел "Мониторинг и докладване" на програмата. По времето на кабинета "Орешарски", през януари 2014 г., той е назначен за ръководител на програмата, но през август същата година е уволнен от служебния министър на околната среда.

Една година по-късно - в началото на октомври 2015 г., Спиридон Александров влиза в съвета на директорите на "Кристална вода" АД - дружество, което за последните седем години директно или участвайки в консорциум, спечелва обществени поръчки за над 100 млн. лв.

Първият проект, по който "Кристална вода" участва, е от 2008 г. Това е един от първите договори по ОПОС. Възложител е община Приморско, предметът е изграждане на части от канализацията в Китен, а стойността - 15 млн. лв. Изпълнител е консорциумът "Кристална вода - Главболгарстрой", като дружеството, което днес се представлява от Спиридон Александров, има 50%.

Следват договори, по които "Кристална вода" участва в консорциуми - за водния проект в Кърджали, финансиран по ОПОС на стойност 24 млн. лв., център за управление на отпадъците в същия град заедно с "Водстрой 98" за 9.6 млн. лв., за проектиране и строителство на горски пътища за 8 млн. лв.

На 17 юни 2014 г. (когато Спиридон Александров е ръководител на ОПОС) консорциумът "Исперих инженеринг", в който "Кристална вода" има 91%, сключва договор за проектиране на работни проекти за канализацията на Исперих на стойност 29.2 млн. лв. Проектът е финансиран от управляваната от Александров ОПОС. Договорът е изпълнен на 29.12.2015 г. или два месеца след като представляващ "Кристална вода" е Спиридон Александров.

Законът за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси категорично забранява на лице, заемащо публична длъжност и участвало в процедури, свързани с предоставяне на средства от европейските фондове, в продължение на една година от освобождаването му от длъжност да участва или да представлява физическо или юридическо лице в такива процедури пред институцията, в която е заемало длъжността.

През август 2014 г. консорциумът "Спорт - Долна баня", в който "Кристална вода" има 84%, печели поръчка за 5.4 млн. лв. за изграждане на спортен комплекс в града. Проектът се финансира от Програмата за развитие на селските райони. Същия месец сдружението "Отманли строй", в което "Кристална вода" държи 45%, сключва договор с община Бургас с предмет "Корекция на дере и коритото на р. Отманлийска, община Бургас", който е на стойност 5.2 млн. лв.

На 12 декември 2015 г. фирмата сключва договор с община Бургас на стойност 5.125 млн. лв. по проект, финансиран от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда през 2014 г. към Министерството на околната среда и водите. Става дума за строително-монтажни работи по канализацията в гр. Българово.

На въпрос на "Капитал" дали смята, че има конфликт на интереси между старата му държавна длъжност и новата му, Спиридон Александров отговори: "Не мисля."

И все пак какво правим с летището

С не много повече думи Спиридон Александров обясни и защо компанията е проявила интерес към летището в Горна Оряховица и какви са плановете за него. Той заяви само, че то ще запази дейността си на летище и че трябва да се изчака изборът на концесионер. "Към настоящия момент циркулира, че сме ние, но нека стане факт", заяви той. В момента тече съгласуване на решението на транспортното министерство с всички заинтересовани страни, преди то да бъде гласувано от Министерския съвет. След това има двумесечен срок за подписването на концесионния договор.

Информация за таксата, която ще вземе държавата от обекта, няма. Според документацията за участие първите 4 години от 35-годинишната концесия са гратисен период и няма да се плаща концесионно възнаграждение. След това то ще бъде или 10% от нетните приходи на година и дължимият ДДС върху сумата, или 70 хил. лв. без ДДС, коригирано с инфлацията в зависимост от това кое от двете е по-голямо. Според информацията в медиите пък предложените от кандидат-концесионера инвестиции са 32.1 млн. лв. (със 101 хил. лв. повече от минималните, заложени от министерството на транспорта), като 22.4 млн. лв. от тях ще бъдат вложени през първите 4 години. Документацията предвижда и задължителни дейности: основен ремонт на пистата; на пътеки за рулиране; перон и др.

Отчетът на самото летище пък показва доста проблеми както като качество на наличната база, така и като липсващ бизнес. Летище Горна Оряховица съществува от 1925 г. За 2014 г. приходите на "Летище Горна Оряховица" са 744 хил. лв., а печалбата - 1000 лв. "Голямо отражение оказва кризата в икономиката, която на практика ликвидира износа с авиация на продукти от Северна България", се казва в отчета за дейността на дружеството за 2014 г. То се използва основно за тренировъчни полети и за нуждите на селскостопанската авиация, като каргото е в малки количества (115 тона за 2014 г.), а пътниците са още по-рядко срещано явление там - точно 286 за 2014 г. Общият брой на полетите за 2014 г. е 1492, от които 898 тренировъчни. Един от най-големите клиенти на аеропорта е компанията "Фортуна еър" на Ганчо Даскалов, занимаваща се с авиохимически услуги, т.е. пръскане на посеви. В средата на 90-те години при приватизацията на седемте регионални звена на тогавашната държавна селскостопанска авиация Даскалов купува звеното и базата в Горна Оряховица и сега има до държавното летище терен, хангар и складови площи.

По отношение на техническото състояние според отчета на летището е необходима рехабилитация на пистата и реконструкция на пътническия терминал. Необходима е и ILS система за инструментално кацане в условия на ниска видимост през зимата, тъй като старата е демонтирана през 2014 г., а нова няма. Нужно е и обновяване на самолетообслужващата техника, която е на възраст между 25 и 35 години, лесно се поврежда и трудно се намират части за нея. Пригодена е основно за старите руски самолети и не може да отговори на нуждите на съвременните. Трябва и подмяна на снегопочистващата техника и др.

С всичко това явно ще се заеме компания без опит в авиационния бизнес. Иначе притихването на камионите за отпадъци на Румен Гайтански-Вълка в София е само привидно. През миналата година за почистването на "Красна поляна" и "Красно село" общината избра обединение "Грийн партнърс БКС", свързвано неофициално точно с дългогодишния монополист в сектора Румен Гайтански-Вълка. Класирането обаче се обжалваше от друг участник. Жалбата беше отхвърлена от Комисията за защита на конкуренцията и случаят беше отнесен до Върховния административен съд, който върна поръчката за преразглеждане, и сега от Столичната община сега се очаква отново да класира офертите. Пак през това обединение в края на 2012 г. беше спечелено почистването на пътищата в Природен парк "Витоша", републикански път София - Самоков и Южната дъга на околовръстното, който е изтекъл в средата на 2014 г. Същият консорциум в края на 2013 г. спечели поръчката за почистване на община Кърджали за 20 млн. лв., а през миналата година и почистването на Сливен отново за 20 млн. лв. за срок от 5 години.

Преди години Бойко Борисов не остана впечатлен от дългогодишния опит на Вълка в почистването на града. Управлението на летището в Горна Оряховица обаче едва ли ще предизвиква толкова обществено внимание и явно може да се остави на късмета на начинаещия.

Връзката с Вълка

С 95% дял в консорциума "Гражданско летище Горна Оряховица" е акционерното дружество "Кристална вода". Мажоритарен акционер в компанията е "Кей Ар консулт", еднолична собственост на Николай Радославов. До есента на 2015 г. "Кей Ар консулт" се казва "Зърнести минерални материали", а адресът й е на столичния булевард "Цариградско шосе" 48-50. Там са регистрирани компаниите за почистване с представител Румен Гайтански като "ВОЛФ имобилиен", "ВОЛФ лизинг", ВОЛФ АД. Едноличният собственик Радославов е малък акционер и изпълнителен директор на "Авангардстрой", където капиталът се държи основно от ВОЛФ и "ВОЛФ имобилиен".

Миноритарен акционер в "Кристална вода" е проф. Генчо Начев, директор на държавната университетска кардиологична болница "Св. Екатерина". Той всъщност е автор на проекта на Румен Гайтански за здравен фонд и подбра екипа, който го създаде. Здравноосигурителната компания, която се казваше "Всеотдайност", беше създадена през 2006 г. и просъществува 5 години, а в него освен "Волф" акционер беше и дъщерното дружество на "Главболгарстрой" - "ГБС - София", с идеята то да участва в бъдещите инвестиционни проекти на фонда. В борда на директорите на "Кристална вода" е Петър Андреев. Той е още и в ръководството на "Екоинмат". Представител на въпросната компания, отново регистрирана на "Цариградско шосе" 48-50, е още Емил Велков, който е в борда на ВОЛФ АД, представлявано от Румен Гайтански.

"Правим всичко възможно да се освободим от Вълка в София." Изказването е на премиера Бойко Борисов от 2006 г. Тогава той изпълняваше длъжността кмет на София, а притежателят на въпросния прякор Румен Гайтански държеше почистването на столицата. Заглавията "Борисов ще гони Вълка" не закъсняха. Своеобразната битка се превърна в основна гордост на тогавашния кмет. А Борисов продължава да напомня периодично за нея, като през есента на 2015 г. при откриването на завода за отпадъци на столицата той отново намери повод да вметне "заводът е 100% общински. Няма мечки, вълци, лисици".

Сега държавата сама отваря ново поле за действие на Румен Гайтански-Вълка, този път в сферата на авиацията. Това стана ясно, след като работната комисия в министерството на транспорта е взела решението за концесионер на летището в Горна Оряховица да бъде избран единственият кандидат - консорциум "Гражданско летище Горна Оряховица".


Благодарим ви, че четете Капитал!

Вие използвате поверителен режим на интернет браузъра си. За да прочетете статията, трябва да влезете в профила си.

Влезте в профила си

Всеки потребител може да чете до 5 статии месечно без да има абонамент за Капитал.

Вижте абонаментните планове
Close
Бюлетин
Бюлетин

Вечерни новини

Най-важното от деня. Всяка делнична вечер в 18 ч.


11 коментара
 • 1
  gosko22 avatar :-|
  gosko22

  Чудесна статия за реалната ситуация. Мафията отново си има държава.
  Мисля, че българите са невероятна нация и все пак славянин явно произлиза от слейв (или буквален превод РОБ)
  И ние сме такива, на своите господари.

 • 2
  alexi avatar :-|
  Ал Бънди

  Летище Горна Оряховица като летище не е някаква апетитна хапка, а просто голям проблем. Не е случайно, че 25 години нито държавата може да направи нещо с него, нито имаше интерес от частен концесионер.

  Вместо да се радваме, че някой изобщо ще опита нещо да направи с летището, отново търсим под вола теле!

 • 3
  prince_of_bankya avatar :-|
  Индивидуален паметник на културата

  Съжалявам, ако едва сега сте го разбрали, но принципно това е стратегията на Хорейшио за борба с олигархията. Преяждане с подарен бизнес до пръскане. А пръскането може да настъпи само ако не слушат

 • 4
  haz23 avatar :-|
  haz23

  Не мога да разбера какъв е проблема с летището? Със сигурност концесията на въпросното летище влия на хората в пъти по-малко, та да не кажа изобщо, от концесията за сметоизвозване на София. Каквото и да прави Вълка с това летище то по никакъв начин няма да има обществено отражение - да сте чули да има някакви полети до въпросното летище? Щото аз не съм. Все пак не говорим за летище София. По добре на Вълка отколкото да стои така и да се разпада.

 • 5
  plf avatar :-|
  plf

  И няма край,
  и няма край
  на шир и длъъж....
  ехоо, ехоо безкрайна мафия

 • 6
  plf avatar :-|
  plf

  До коментар [#4] от "haz23":

  Ако си попрочел малко - въпросното летище е с няй-голям отенциал за карго летище в радиус от 500 км.
  да не говорим за другите му позитиви.... 1925-та говори ли ти нещо а ?

 • 7
  iliyan_slavov avatar :-|
  Илиян Славов

  Въпреки всичките му недостатъци, не бих върнал човек, желаещ да инвестира 32млн. лева в едно (почти) забравено от бога място.
  115 тона и 268 пътника за цялата 2014-та. Страшно скъпоценен актив.

 • 8
  chris_vicom avatar :-|
  White Rhino

  Подкараха ги пак със стрелба "бизнесмените". На тоя няма ли скоро да му дойде времето?

 • 9
  qdk12501326 avatar :-|
  qdk12501326

  ...маргините - за министри на вътрешните работи и отбраната, братя галеви - на културата, тимаджиите - на икономиката, гриша ганчев - на финансите и делян пеевски премиер :)

  Така ще е завършена картинката.

 • 10
  ina57430610 avatar :-|
  Ида Големанова

  В Сливен около началото на годината улиците не бяха почистени както трябва, същото беше и при второкласните пътища в района на града. По междуселските пътища снегорин въобще не бе минавал, и то в продължение на 2-3 дни при обилен снеговалеж. Свършената тогава работа не може да се оцени на 5 лв., камо ли на 20 млн. Общината, ако може, да си преразгледа договора с тази фирма.


Нов коментар

За да публикувате коментари,
трябва да сте регистриран потребител.


Вход