"Топлофикация София" свива загубата си с над 20 млн. лв.

Приходите се свиват, но компанията успява да събере повече от нередовни клиенти

Паричните средства на дружеството в края на 2015 г. са били 8 млн. лв.
Паричните средства на дружеството в края на 2015 г. са били 8 млн. лв.    ©  Надежда Чипева
Паричните средства на дружеството в края на 2015 г. са били 8 млн. лв.
Паричните средства на дружеството в края на 2015 г. са били 8 млн. лв.    ©  Надежда Чипева
Очаквания за 2016 са отново загуба от 62.690 млн. лв. 

Загубата на "Топлофикация София" се е свила с около 23 млн. лв. през 2015 г. до 60.35 млн. лв. За тази година се очаква негативният финансов резултат да се запази почти същият, но с леко влошаване (62.690 млн. лв). Това сочат данните от бизнес плана на общинската компания за 2016 г.  Дружеството е най-големият доставчик на топлинна енергия в страната с абонати около 400 хил. домакинства. От "Топлофикация София" не бяха открити, за да коментират данните. 

Откъде идва загубата Въпреки свиването на загубата на "Топлофикация София" през 2015 г. от данните се вижда, че приходите от продажби на топло- и електроенергия значително са намалели в сравнение с предходната година.  В същото време приходите в графа други обаче са се увеличили с 26 млн. лв. Значително свиване има на разходите за материали - 59 млн. лв., което вероятно се дължи на намалението на цената на природния газ, който е основна суровина за дружеството. През миналата година заради тенденцията на поевтиняване на петрола и алтернативните горива  цената на "Булгаргаз", който е единственият доставчик за дружеството (както за всички останали топлофикации и за големите индустриални потребители), беше намалена общо с 30%. Според прогнозата на "Топлофикация София" през 2016 г. разходите за материали ще намалеят с още 58 млн. лв. до 327 млн. лв., което означава, че дружеството очаква и през тази година цената на природния газ да отбележи съществено намаление.
В същото време тези за външни услуги и други разходи имат възходящ тренд както през 2015-а спрямо предходната, така и според прогнозните данни за 2016 г. Разходите за персонал се запазват на същото ниво от 42 млн. лв., докато през настоящата дружеството предвижда увеличението им с 2 млн. лв. През 2015 г. разходите за обезценка на активи са се увеличили с малко над 9 млн. лв. до 33 млн. През 2016 г. очакванията са те да се свият над два пъти. Парични потоци 

Една от причините за лошото финансово състояние на "Топлофикация София" са нередовните постъпления от клиенти. За да повиши събираемостта на вземанията си, през последните години дружеството предприе редица мерки като това да съди нередовните си клиенти. Явно част от тях са сработили, тъй като през 2015 г. постъпленията по тази графа са се увеличили с 18 млн. лв. до 391 млн. През 2016 г. обаче дружеството прогнозира постъпленията от клиенти да намалеят до 342 млн. лв., въпреки че количеството фактурирана топлинна енергия се запазва на същите нива, а на електрическа се увеличава минимално. Плащанията на доставчици (основният от които е "Булгаргаз") са се увеличили с 85 млн. лв. до 323 млн. лв. през 2015 г., сочат данните, които все още на са окончателни. За 2016 г. прогнозите са плащанията по това перо да са в размер на 239 млн. лв. Паричните средства на дружеството в края на 2015 г. са били 8 млн. лв. Същата е и прогнозната сума за 2016 г.През 2015 г. текущите задължения на "Топлофикация София" са намалели до близо 180 млн. лв. при близо 650 млн. лв. през предходната. Това се дължи на споразумението, което топлофикацията сключи с Българския енергиен холдинг в началото на декември за разсрочване на задълженията от 500 млн. лв. за следващите 20 години. За 2016 г. обаче дружеството прогнозира текущите търговски задължения отново да се увеличат до близо 250 млн. лв. 

Производство

Производството на електроенергия от когенерациите на "Топлофикация София" е намаляло с 13% през 2015 г. Това вероятно се дължи на подмяната на стари мощности. През август миналата година ТЕЦ - София, увеличи инсталираната си мощност от 72 на 110 мегавата. През настоящата година дружеството прогнозира почти двойно увеличение на произведената електроенергия от този ТЕЦ. 

Още от Капитал

Радиопазарът в България

Радиопазарът в България