Ковачки и Тилев ще добиват медна руда

Проектът им е във фаза обществено обсъждане и реално ще може да заработи след години

На находище "Прохорово" ще има открита мина, а годишното производство ще бъде около една трета от това на двете големи медодобивни компании в страната - "Асарел – Медет" (на снимката) и "Елаците мед"
На находище "Прохорово" ще има открита мина, а годишното производство ще бъде около една трета от това на двете големи медодобивни компании в страната - "Асарел – Медет" (на снимката) и "Елаците мед"    ©  НИКОЛАЙ ДОЙЧИНОВ
На находище "Прохорово" ще има открита мина, а годишното производство ще бъде около една трета от това на двете големи медодобивни компании в страната - "Асарел – Медет" (на снимката) и "Елаците мед"
На находище "Прохорово" ще има открита мина, а годишното производство ще бъде около една трета от това на двете големи медодобивни компании в страната - "Асарел – Медет" (на снимката) и "Елаците мед"    ©  НИКОЛАЙ ДОЙЧИНОВ
150 млн. лв. ще бъдат инвестирани в проекта, който ще осигури 180 работни места, заявяват от "Прохорово майнинг".

Нова медна мина се очаква да започне да работи в България до няколко години. Става дума за разработването на находище "Прохорово" в югоизточната част на страната в района на Нова Загора, за което тази седмица предстои да се проведат обществени обсъждания. Инвестицията се оценява на над 150 млн. лв.

Проектът е любопитен по две причини. Първо, това ще е едно от малкото нови разработени находища в минната индустрия след промените. Освен това с него в рудодобива ще влезе нов, но добре познат участник – Христо Ковачки, който оперира повечето частни въглищни мини в страната. Чрез "Минна компания" той практически държи половината от акциите в инвеститора "Прохорово майнинг". Любопитен е и партньорът му - Атанас Тилев, който през последните години държи дял в "Еврохолд". От "Прохорово майнинг" заявяват, че смятат сами да разработват проекта и нямат намерение да го продават на друг инвеститор.

Рудник и фабрика

Проектът предвижда медната руда от находище "Прохорово" да се добива по открит способ. На мястото ще има два рудника с обща площ 31.6 хектара, от които годишно ще се добиват 4.5 млн. тона руда. За сравнение, двата най-големи медни рудника в страната - "Асарел – Медет" и "Елаците мед", общо произвеждат около 25 млн. т руда годишно. Съдържанието на мед в рудата в "Прохорово" е 0.25%, което е съизмеримо с това в другите два рудника, каза управителят на "Прохорово майнинг" Ивайло Копрев. По думите му в находището има запаси за 70 години.

Добитата руда ще се преработва на място в обогатителна фабрика, която заедно с депото за руда ще заема площ от 8.5 хектара. Крайният продукт за компанията ще бъде меден концентрат, който ще се продава.

Общо 166.5 хектара са предвидени за съоръжението за депониране на отпадъци. "Това няма да бъде стандартно хвостохранилище, тъй като там ще се депонират сухи отпадъци", уточни Копрев. Подобно съоръжение е планирано да има на бъдещата мина край Крумовград, където концесионер е "Дънди прешъс металс". За момента в България няма работещи такива депа, тъй като това е нова технология. По думите на Копрев депото ще се рекултивира и затревява поетапно в процеса на работа.

Инвестицията в рудника се оценява на около 65 млн. лв., а заедно с другите съоръжения в комплекса общата сума ще достигне над 150 млн. лв. По време на експлоатация на рудника в него ще работят минимум 180 души, а заедно със спомагателните дейности (кетъринг, транспорт и т.н.) заетите ще бъдат над 300, уточни Копрев. Строителството на съоръженията няма да отнеме повече от година и половина, но засега не може да се каже кога ще заработи мината, тъй като има и много административни процедури.

Собствениците

Компанията "Прохорово майнинг" е създадена през 2013 г. с 50 хил. лв. капитал и предмет на дейност управление и експлоатация на мини и други добивни обекти и инсталации, сондажна и проучвателна дейност, добив, преработка и обогатяване и т.н. Акционери в нея с по 50% са "М техник" и "Дар финанс". Първото дружество е с едноличен собственик "Минна компания", която се притежава от Христо Ковачки през офшорна фирма. "Прохорово майнинг" е регистрирана на същия адрес като "Минна компания" в софийската индустриална зона "Орион", където са и повечето дружества на Ковачки. При неговите енергийни проекти често има екологични проблеми - например при "Брикел" и ТЕЦ "Бобовдол", а във въглищните мини - забавени плащания към работници и държава.

Вторият акционер - "Дар финанс", също формално се води собственост на офшорно дружество – Daru Aktiengesellschaft, Лихтенщайн. Справка в ДАКСИ показва, че управители на дружеството са Любомир Стоев и бившият банкер Атанас Тилев.

През август миналата година капиталът на "Прохорово майнинг" е бил увеличен до 1.751 млн. лв. чрез апортиране на вземания на двата акционера. Последният наличен отчет на компанията е за 2014 г. и показва, че няма приходи от продажби.

 

Находището

"Прохорово" се намира в землищата на няколко села в общините Нова Загора и Тунджа. То е проучвано още през миналия век – от края на 50-те до средата на 80-те години, но така и не е влязло в експлоатация. В националната стратегия за развитие на минната индустрия, която беше одобрена миналото лято, "Прохорово" дори е определено като една от възможностите за увеличаване на добива на медни руди в страната. От 2008 г. "Минна компания", а след това и "Прохорово майнинг" правят допълнителни проучвания, в резултат на което запасите и ресурсите са преизчислени. След приключване на процедурата по ОВОС компанията ще може да регистрира търговско откритие и да получи концесия за добив.

Още от Капитал