Jumbo планира да отвори два нови магазина в страната

Българското дружество на гръцката верига има двуцифрен ръст на приходите и печалбата за второто шестмесечие

Веригата има осем магазина в страната, четири от които са в столицата
Веригата има осем магазина в страната, четири от които са в столицата    ©  ЦВЕТЕЛИНА АНГЕЛОВА
Веригата има осем магазина в страната, четири от които са в столицата
Веригата има осем магазина в страната, четири от които са в столицата    ©  ЦВЕТЕЛИНА АНГЕЛОВА
32.5

млн. евро приходи, или ръст от 11%, отчита "Джамбо ЕС.Б" за периода 1 юли до 31 декември 2015 г. Нетната печалба е 10.1 млн. евро, или 20% над постигнатото преди година.
Българското дружество е допринесло за 8.69% от оборота на групата за шестмесечието в сравнение с 8.39% през този период на миналата година.

Българското дружество на най-голямата гръцка верига за детски играчки Jumbo има ръст на приходите до 32.5 млн. евро и на нетната печалба от 10.1 млн. евро за периода от 1 юли до 31 декември 2015 г., съобщават от компанията майка. Ако се разгледат и стари данни, излиза, че общите продажби за миналата година почти сигурно ще надхвърлят 100 млн. лв. за пръв път на десетата година от влизането на българския пазар. Ръстът за шестмесечието в приходите е 11% на годишна база, а при печалбата е двойно по-висок - 20%. Компанията постига и много висока норма на печалба за ритейл сектора - печели почти една трета от всеки платен лев.

Веригата има осем магазина в страната - четири в София, един в Пловдив, по един във Варна, Бургас и Русе. В отчета на гръцката верига се посочва, че планира да открие още две представителства в страната в следващите няколко години. За сравнение обаче - Jumbo предвижда откриването на още 14 - 16 магазина в съседна Румъния, където към момента има 7 представителства.

Добро полугодие за групата

Гръцката група отчита оборот за второто полугодие на 2015 г. от 371.7 млн. евро, което е увеличение от близо 9% спрямо миналата година. Печалбата преди данъци, лихви и амортизации на Jumbo достига 105.5 млн. евро през втората половина на миналата година спрямо 91.65 млн. евро за същия период на предходната. Нетната консолидирана печалба след данъци е 72.52 млн. евро, отново повече спрямо 62.67 млн. евро през през миналата година. Брутният марж за второто полугодие е 51.54% в сравнение с 50.97% година по-рано. Според отчета подобрението се дължи на по-ниските цени на петрола, които са понижили транспортните разходи, и засилването на долара спрямо еврото. Най-голям дял от продадените от веригата стоки за посочения период, но и традиционно, заемат играчките и продуктите за дома, както и сезонните стоки.

Към края на 2015 г. групата има общо 73 магазина - 53 в Гърция, 5 в Кипър, 8 в България и 7 в Румъния. Има и онлайн магазин e-Jumbo.

Веригата в България

Дъщерното дружество в България "Джамбо ЕС.Б" е създадено през 2005 г. като еднолично дружество с ограничена отговорност и е изцяло собственост на гръцката верига. Стойността на консолидираните активи на групата към края на декември 2015 г. в България e 102.9 млн. евро, посочва отчетът.

За 2014 г. "Джамбо ЕС.Б" е отчело приход от 88 млн. лв. при 76.1 млн. лева през 2013 г., или ръст от 15.6%, показва справка в Търговския регистър. Печалбата е 16 млн. лв. Към март 2015 г. българската компания има 491 служители, като в началото на годината те са били 518, а през ноември 2014 г. - 621, показва справка в ДАКСИ.

Още от Капитал

Радиопазарът в България

Радиопазарът в България

Минало, настояще, бъдеще

Минало, настояще, бъдеще