Месечен бюлетин: Еврофинансиране за бизнеса
9 Нови
Абонирайте се за Капитал

Всеки петък икономически анализ и коментар на текущите събития от седмицата.
Съдържанието е организирано в три области, за които Капитал е полезен:

K1 Средата (политическа, макроикономическа регулаторна правна)
K2 Бизнесът (пазари, продукти, конкуренция, мениджмънт)
K3 Моят капитал (лични финанси, свободно време, образование, извън бизнеса).

Абонирайте се за Капитал

Месечен бюлетин: Еврофинансиране за бизнеса

Месечен бюлетин: Еврофинансиране за бизнеса

"Капитал" събира информация за програмите, по които компании могат да кандидатстват, както и за средствата, които са разпределени към фирми

4122 прочитания

Ако искате да получавате информация за възможностите за европейско финансиране, може да се абонирате за месечния ни е-бюлетин тук

Конкурентоспособност

Открита процедура

"Подкрепа за разработване на иновации от стартиращи предприятия"

Срок: Приемане на проектни предложения до 5 май 2016 г.

Допустими кандидати: Всякакви по размер предприятия, създадени преди не повече от три години. Цел: Изпълнението на проектите, подкрепени по процедурата, трябва да води до разработване на продукт (стока или услуга) или процес в някоя от приоритетните области на "Иновационната стратегия за интелигентна специализация" - информационните и комуникационните технологии, мехатрониката и чистите технологии, индустрията за здравословен живот и биотехнологиите и новите технологии в креативните и рекреативните индустрии. Допустими дейности: Широк кръг от дейности – изследвания, тестове и изпитания, регистрация на патент или полезен модел, създаване на прототипи и т.н. Финансиране се предоставя и за по-нататъшните етапи, като изработване на икономическа оценка, разработване на технологии за производство, пазарни проучвания и промотиране на иновативния продукт или процес.
Общ бюджет:19.6 млн. лв. Финансиране за един проект: Само по режим de minimis. Отделен проект може да се финансира с 50 хил. до 391 166 лв. Фирмите могат да получат до 90% от стойността на проекта като безвъзмездна помощ.

Допълнителна информация може да прочетете тук.

Предстояща процедура

"Енергийна ефективност за малките и средните предприятия"

Етап: Приключило обществено обсъждане на 15 февруари 2016 г., предстои финално одобрение на документацията.

Допустими кандидати: Микро-, малки и средни предприятия. Цел: Изпълнение на мерки за енергийна ефективност. Средствата могат да се ползват основно за купуване на оборудване, като приоритет имат предприятията от енергоемките отрасли. Разрешени разходи: За покупка на нови машини, съоръжения и оборудване, подобряващи енергийната ефективност на предприятието, както и за свързаните с тях софтуер и строително-монтажни работи. До 50% от стойността на целия проект могат да бъдат разходи за покупка на системи за отопление и охлаждане и/или производство на електрическа енергия от възобновяеми източници за собствено потребление.
Специални условия: Кандидатите трябва да изготвят предварително енергиен одит, който да бъде одобрен от ресорната държавна агенция два месеца преди срока за подаване на документи. Общ бюджет: 176 млн. лв. Финансиране за един проект: За инвестиционната част на проектите си компаниите могат да избират между три режима на финансиране - регионална инвестиционна помощ, de minimis и инвестиционни помощи за мерки за повишаване на енергийната ефективност. Минималният размер на безвъзмездната финансова помощ е 50 хил. лв., максималният е 1.5 млн. лв.

Допълнителна информация може да прочетете тук.

Новини

Общо 218 компании получиха договори за еврофинансиране

Общо 218 малки и средни предприятия (виж списък тук) получиха договорите си за еврофинансиране по оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност". Компаниите са одобрените бенефициенти по втория краен срок на процедурата "Подобряване на производствения капацитет в малките и средните предприятия", който е за високотехнологичните и средно високотехнологичните промишлени производства. Те ще си поделят малко над 113.7 млн. лв. безвъзмедна финансова помощ.

Профилът на финансираните проекти показва, че най-активни са били компаниите, произвеждащи машини и оборудване - 97 от фирмите, получили договори. След тях се нареждат предприятията в секторите "Производство на електрически съоръжения" и "Производство на химични продукти" - по 36. Останалите се занимават с производство на компютърна техника, електронни и оптични продукти. По отношение на размера на предприятията, чиито проекти получават финансиране, две трети от тях са малки и микрофирми, а другите са средни компании. Голям интерес се отчита сред предприятията от Северозападния регион, които се нареждат на второ място по спечелени проекти (42) след Южен централен район (70).

Допълнителна информация може да прочетете тук.

Още 53 фирми ще получат субсидии за техника

Общо 53 малки и средни фирми (виж списък тук) ще получат европейско финансиране по оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" за закупуване на машини и оборудване. Това показва списъкът на одобрените проектни предложения по третия краен срок на процедурата за подобряване на производствения капацитет, който включва компании, предоставящи интензивни на знание услуги. Одобрените предприятия ще получат общо 28.5 млн. лв., става ясно от решението на управляващия орган към Министерството на икономиката. От одобрените бенефициенти 8 са микропредприятия, 21 малки и 24 средни фирми. Договорите предстои да бъдат сключени.

Допълнителна информация може да прочетете тук.

Човешки ресурси

Предстояща процедура "Добри и безопасни условия на труд"

Общ бюджет: 80 млн. лв. Допустими кандидати: Микро-, малки, средни и големи предприятия. За 2014 и 2015 г. кандидатите трябва да имат оборот, равен или по-голям от максимално допустимия размер на авансовото плащане (20% от стойността на безвъзмездната финансова помощ). Финансиране за един проект: От 50 хил. лв. до 391 166 лв.

Съфинансиране: Изисква се само от големите предприятия и е в размер 20% от общата стойност на проекта. Финансирани дейности: Разработване, адаптиране и въвеждане на системи за развитие на човешките ресурси; осигуряване на организиран транспорт от работодателя до и от работното място за заетите в предприятието за период до 12 месеца; осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд, подобряване на професионалния и здравния статус на работниците и служителите; осигуряване на социални придобивки за работещите.

Допълнителна информация може да прочетете тук.

Открита процедура

"Заетост в специализирана работна среда"

През 2016 г. Агенцията за хората с увреждания ще изпълни програми за заетост и интеграция на хора с увреждания за 3.6 млн. лв. Средствата са от държавния бюджет и ще бъдат предоставени безвъзмездно на проектен принцип след конкурсен подбор, извършен от външни оценители.

Допустими кандидати: Специализирани предприятия и кооперации на хора с увреждания, които са вписани в специален регистър на агенцията (334 на брой и в тях работят 3494 лица, от които около 50% са хора с трайни увреждания).

Финансират се проекти със: - социална насоченост – до 40 хил. лв. Например за създаване на здравословни и безопасни условия на труд, осигуряване на достъп до помещенията в предприятието, обучителни курсове и семинари, създаване на условия за сертифициране по ISO. Крайният срок за кандидатстване е 10 март 2016 г. - стопанска насоченост - до 80 хил. лв. (с възможност за увеличаване на субсидията). Например за оборудване и разкриване на нови работни места, преоборудване на вече съществуващи, техническо и технологично обновяване, финансово стабилизиране. Крайният срок за кандидатстване е 29 март 2016 г.

Допълнителна информация може да прочетете тук.

Ферми с хуманно отношение към свинете и птиците ще получат общо 56 млн. лв.

Свинеферми и птицеферми с хуманно отношение към животните ще си разпределят по 28 млн. лв. държавна помощ през тази година. Цел: За покриване на допълнителни разходи или пропуснати доходи, свързани с изпълнение на доброволни ангажименти, поети за най-малко 5 години, благодарение на които се подобряват условията за отглеждане на животните и храненето им.

Изплащане на средствата: По схемата за отглеждане на свине: годишно еднократно или на траншове, в зависимост от категорията животни: - За свине майки заявления за кандидатстване за подпомагане ще се приемат еднократно от 14 до 31 март 2016 г.
- За отглеждане на прасета за угояване документи за участие ще се приемат на три транша: от 3 до 20 май 2016 г.; от 1 до 23 септември; от 10 до 21 октомври. По схемата за птицефермите, отглеждащи кокошки носачки, родители, бройлери, гъски, пуйки и патици, помощта ще бъде изплатена на един транш. Срок за подаване на документи: От 14 до 31 март в областните дирекции на фонд "Земеделие".
Срок за сключване на договори и изплащане на помощта: До 10 май 2016 г.

1.5 млн. лв. за застраховане на земеделска продукция

Бюджет за 2016 г. по Схемата за държавна помощ за съфинансиране на застрахователни премии при застраховане на селскостопанска продукция: 1.5 млн. лв. Цел: Да се насърчат малки и средни предприятия, земеделски стопани, които отглеждат плодове, зеленчуци, етеричномаслени култури и тютюн, за доброволно застраховане на селскостопанска продукция срещу неблагоприятно климатично събитие, което може да бъде приравнено на природно бедствие, и други неблагоприятни климатични събития, като се компенсират частично разходите за сключване на застрахователна полица.

Максимален размер на подпомагането: До 65% от стойността на застрахователната премия. Срок за кандидатстване: От 21 март 2016 г. до изчерпване на ресурса, но не по-късно от 31 август 2016 г. Стопаните трябва да представят застрахователните си полици в областните дирекции на фонда до 30 септември.

Срок за сключване на договорите и изплащане на средствата: До 16 декември 2016 г.


0 коментара

Нов коментар

За да публикувате коментари,
трябва да сте регистриран потребител.


Вход

С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. OK