"Информационно обслужване" отчита 6% ръст на печалбата

Приходите на държавното дружество се увеличават до 21.3 млн. лева през 2015 г., като най-голямo повишение има при консултантските услуги

Държавното дружество "Информационно обслужване" отчита 3% ръст на приходите и 6% на печалбата преди данъци през 2015 г. спрямо предходната година. Постъпленията на компанията са достигнали 21.3 млн. лева, а печалбата преди данъци е 1.66 млн. лева. Това е записано в годишния доклад за дейността на "Информационно обслужване", което е 99% собственост на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията (МТИТС). От принципала обявиха, че дружеството отчита най-добрите си резултати за последните пет години, като приходите през 2015 г. са с 35% повече от тези през 2012 г. От транспортното министерство допълват в прессъобщение до медиите, че доброто представяне на компанията се дължи на комбинация от привличането на нови клиенти и предприетите мерки от ръководството за оптимизиране на разходите.

Нови и стари източници

През изминалата година "Информационно обслужване" oтчита повишение на приходите в две от основните си дейности. Първата е в разработването на приложен софтуер, където е обявен ръст от 23%, а постъпленията са 4.2 млн. лева. Втората, която е и най-голямото като перо, е поддържането на софтуер - там реализираните приходи са 6.7 млн. лева, но увеличението на годишна база е само 8%. Компанията започва да генерира все повече постъпления от консултантски услуги, които се увеличават близо шест пъти през изминалата година спрямо предходната 2014 г. Ръстът е 493%, но в голяма степен това се дължи на ниската база от която се започва – през 2015 г. приходите са 362 хил. лева спрямо само 61 хил. лева през предходната година.

Основните нови проекти, които допринасят за по-добрите резултати, са четири, всичките покриват задания за публични институции. Първите два са разработване и внедряване на софтуерна система в Държавната комисия по хазарта и на електронен регистър за Министерството на правосъдието. Третият проект е за редизайн и администриране на държавни сайтове. Последният е за внедряване на нова система за управление на човешките ресурси за държавната администрация, който се осъществява заедно с "Технологика". Основните клиенти на "Информационно обслужване" продължават да са държавната администрация, институции и агенции. Водещ в това отношение е Министерството на финансите, което формира 23% от постъпленията на компанията. Едва 21% от приходите идват от корпоративни клиенти, а 12% от физически лица, показва отчета за дейността. В първите влизат големи клиенти като Банка ДСК и електроразпределителното дружество "Енерго про", но също така и държавни дружества като БДЖ, коментира за "Капитал Daily" изпълнителният директор на "Информационно обслужване" Ивайло Филипов. Приходите от физически лица се формират главно от издаване на електронни подписи, допълни той. Според него дейността на компанията е насочена основно към обслужване на IT нуждите на държавата и общините, затова и подобряването на качеството на тези услуги и продукти ще са главния фокус през настоящата година.

Запълване на течовете

От началото на 2015 г., когато управлението на дружеството се поема от Ивайло Филипов, в компанията са предприети редица мерки за оптимизиране на разходите. Персоналът е намален от 552 на 528 души. Разходите за гориво и поддръжка на автомобилния парк са редуцирани с 50%, а с 20% тези за консумативи и канцеларски материали, дават за пример от МТИТС в прессъобщение до медиите. Част от спестените средства са инвестирани в модернизация на компанията, сред тях е изграждането на два нови центъра за данни.

Още от Капитал

Радиопазарът в България

Радиопазарът в България

Минало, настояще, бъдеще

Минало, настояще, бъдеще