Започва третото издание на академия "Иновация в действие"

Целта на инициативата е да обучи млади хора как да развият идеите си до работещи проекти

Освен ръководената от Спирос Номикос (първият вляво) "Солвей Соди" в инициативата тази година ще участват също "Аурубис България" с изпълнителен директор Тим Курт (четвъртият отляво) и Българската мрежа на Глобалния договор на ООН с председател Огнян Траянов (петият отляво)
Освен ръководената от Спирос Номикос (първият вляво) "Солвей Соди" в инициативата тази година ще участват също "Аурубис България" с изпълнителен директор Тим Курт (четвъртият отляво) и Българската мрежа на Глобалния договор на ООН с председател Огнян Траянов (петият отляво)    ©  АНЕЛИЯ НИКОЛОВА
Освен ръководената от Спирос Номикос (първият вляво) "Солвей Соди" в инициативата тази година ще участват също "Аурубис България" с изпълнителен директор Тим Курт (четвъртият отляво) и Българската мрежа на Глобалния договор на ООН с председател Огнян Траянов (петият отляво)
Освен ръководената от Спирос Номикос (първият вляво) "Солвей Соди" в инициативата тази година ще участват също "Аурубис България" с изпълнителен директор Тим Курт (четвъртият отляво) и Българската мрежа на Глобалния договор на ООН с председател Огнян Траянов (петият отляво)    ©  АНЕЛИЯ НИКОЛОВА
100

младежи най-малко се планира да минат през тазгодишното издание на академията "Иновация в действие".

Производителят на калцинирана сода "Солвей Соди" започва за трети път инициативата си академия "Иновация в действие". Тя е насочена към студенти и млади професионалисти, а целта е да им помогне да развият знания и практически умения за създаване на иновативни проекти. Освен досегашните партньори The Business Institute и маркетинговата група HAVAS към инициативата тази година ще се присъединят и двама нови участници – производителят на мед "Аурубис България" и Българската мрежа на Глобалния договор на ООН. Очакванията са в третото издание през академията да преминат над 100 младежи.

Тънка червена нишка

Целта на инициативата е да обучи младите хора как да развият идеите си до работещи проекти. Академията представлява серия от практично ориентирани работилници. Младите хора могат да дойдат с готови идеи или да родят своите идеи след това, а в академията се научават как да ги развият до практическа реализация, обясни Цветелина Тенева, основател на The Business Institute. В работилниците се използват различни бизнес инструменти и методологии, които са познати в университетите в Западна Европа и САЩ, както и в света на предприемачеството. Друг елемент, който води до практическа реализация на идеите, са експертите от бизнеса, които влизат в ролята на обучители. Не на последно място са менторите, които също са практици, подкрепят младите хора и споделят своя опит как идеите могат да бъдат реализирани, каза Тенева.

С проектите, които са развили по време на работилниците, младежите участват в конкурс, който се организира в края на академията. Отличените получават награди, които също са под формата на обучение. "Тънката червена нишка през цялата инициатива е обучение и образование. Дори когато ги привличаме да участват, пак го правим под формата на обучение, на безплатни отворени семинари, на които говорим за иновации", разказа Тенева. Целта не е да се създадат стартъпи, а да се обучат младите хора, да ги "окомплектоваме" с ноу-хау, да знаят къде да отидат, към кого да се обърнат, така че да могат после да развият проектите си в млада компания със съответното финансиране, обясни изпълнителният директор на "Солвей Соди" Спирос Номикос.

Как протича

Всяко издание на "Иновация в действие" има 3-4 основни теми. Тази година фокусът е върху социални и технологични иновации за ефикасно използване на ресурси, здравословния живот и безопасността. Кандидатури се приемат от 20 април до 10 юни. Селекцията се прави на базата на тест за кариерни мотиватори, който изследва личностния потенциал за професионално развитие в областта на иновациите. Тестът е адаптиран за България и сертифициран. Всички кандидати, независимо дали са одобрени или не, получават индивидуален доклад с техните ключови кариерни мотиватори, който може да им помогне в професионален и личен план.

Академията ще се проведе от септември до ноември, като се планира през нея да преминат над 100 души. За сравнение, в първото издание участниците бяха 55 души, а във втория кръг – малко над 70. Освен в София и Варна, където ще се организират работилници, инициативата ще бъде открита и за младежи от други градове на страната. Те ще могат да се включат дистанционно чрез специални онлайн обучителни сесии на живо. Пак до края на ноември участниците трябва да разработят проектите си, а състезанието за най-добрите от тях ще се проведе през декември и януари. Класираният на първо място участник ще получи възможност да участва в лятната програма на Solvay Brussels School of Economics and Management в Брюксел за една седмица. Втората награда е магистърска програма по иновации, предприемачество и финанси, а третата е курс по управление на иновации. Победителите ще станат известни през януари догодина.

Успешни примери

Много от участниците в академията вече са реализирани професионалисти в своята област, каза Тенева. Сред тях са победителите в предишните издания на конкурса. През 2015 г. Велика Петрова беше отличена за идеята си за многоцветен филц от рециклирана пластмаса и вълна и впоследствие беше поканена за разговори от IKEA в групата на потенциални доставчици с иновативни материали. В момента тя разработва набор от нови материали, които комбинират рециклирана пластмаса с естествени материи. Победителят в първото издание Александър Цветков от две години работи по редица проекти, като фокусът му в момента е продуктът Phantom Login. Това е нова система за автентикация, която замества обичайните пароли и е много по-сигурна. Продуктът е финансиран от стартъп фонд и вече има пазарни успехи във финансовия сектор в Западна Европа и САЩ.

Още от Капитал