Ако сделката за "Дунарит" пропадне, вероятно ще се стигне до фалит

"В случая с КЗК се надявам да е някакво недоразумение и не бих искал да мисля, че зад него седят някакви нечисти частни интереси", казва Асен Бабански.

Ако сделката за "Дунарит" пропадне, вероятно ще се стигне до фалит

Изпълнителният директор на "Хедж инвестмънт България" Асен Бабански пред "Капитал"

Николай Стоянов
12098 прочитания

"В случая с КЗК се надявам да е някакво недоразумение и не бих искал да мисля, че зад него седят някакви нечисти частни интереси", казва Асен Бабански.

© ЮЛИЯ ЛАЗАРОВА


С определение от края на март Комисията за защита на конкуренцията отказа да се произнесе по искането на оръжейния производител "Емко" да придобие контрол над конкурента му "Дунарит". Така регулаторът практически блокира сделката и даде рамо на едната страна в споровете за контрол над компанията нагоре по веригата на собствеността й. По този повод се свързахме с Асен Бабански, който е изпълнителен директор на "Хедж инвестмънт България" - дружеството, което чрез финансиране от КТБ беше концентрирало контрол над различни компании, сред които "Дунарит" и "Авионамс". Той е и управител на "Кемира" - прекия акционер в "Дунарит".

Kак станахте изпълнителен директор на "Хедж инвестмънт България"? Каква дейност развива това дружество?

- Станах изпълнителен директор на "Хедж инвестмънт България" благодарение на своя дългогодишен опит в привличане на чуждестранни инвестиции в България. Дружеството е създадено със специална инвестиционна цел, като е инвестирало главно в компании от българския военнопромишлен комплекс – "Дунарит" - Русе, и "Авионамс"-Пловдив. По документи основният акционер в "Хедж инвестмънт България" е EFV International Financial Ventures? Имате ли информация кой е крайният собственик на това дружество и кой с кого спори за контрол над него? - В Търговския регистър публично са оповестени акционерите на "Хедж инвестмънт България". Не мога да се ангажирам с отговори, които не са публикувани официално, тъй като рискувам да ви заблудя.

Контролът над "Хедж инвестмънт България" през годините публично се свързва с мажоритарния собственик на КТБ Цветан Василев? Познавате ли го, той ли ви е привличал за мениджър, в какви отношения сте с него и към момента той има ли някакво влияние над компанията и дъщерните й дружества?

- Контролът върху "Хедж инвестмънт България" може и следва да се свързва както сега, така и през годините с управителните му органи, както и по-горе отбелязах, тези органи никога не са били тайна, те подлежат на вписвания, като съществените решения на ръководството също се публикуват в Търговския регистър.

Бихте ли споделили малко повече детайли относно сделката, с която ЕМКО иска да придобие контрол над "Дунарит". Какво точно и как сменя собствеността си - "Дунарит", прекият му собственик "Кемира" или нещо друго? Какви са плановете на купувача? - След поставянето от БНБ на КТБ под специален надзор и блокирането на сметките дружеството започва да изпитва затруднения с обслужване на своите задължения към банката. Поех поста на изпълнителен директор на "Хедж инвестмънт България", осъзнавайки че приоритетно следва да бъдат погасени дълговете към банката. С оглед изпълнение на това намерение установих връзки с мои дългогодишни контакти в Северна Америка и Европа, проведох редица срещи с представители на големи хедж фондове и потенциални стратегически инвеститори. За съжаление крайно рисковата инвестиционна среда особено във военнопромишления комплекс не доведе моите усилия до успех. Разчитах и на основните акционери, но и до този момент, от тяхна страна не се намери решение. В крайна сметка успях да осигуря стратегически инвеститор от България, който е добре известен в тези среди с перфектна репутация и доказан произход на средствата, който да придобие едно от дъщерните дружества – "Дунарит". А именно ЕМКО с управител г-н Емилиян Гебрев.
Доколкото към настоящия момент към КЗК са подадени протоколите от общото събрание на "Дунарит", мога да ви информирам, че основната цел е увеличението на капитала на компанията. Целите, които се преследват, са да се защитят и гарантират справедливите права и интереси на ЕМКО като инвеститор и на "Дунарит" като придобивано предприятие, тъй като и двете дружества са със значение за българската икономика и сигурност. Освен това да се защитят и гарантират справедливите права и интереси на КТБ чрез погасяване на задълженията на "Хедж" към банката, като се извърши пряка инвестиция, с която да се заплатят задълженията. Също така да се защитят и гарантират справедливите права и интереси на държавата, която е заплатила чрез Фонда за гарантиране на влоговете в банките минимално гарантираните размери на направените в тази банка влогове. Исках да привлека надежден партньор и той да осигури ефективни форми на финансиране за дейността на "Дунарит", за да се постигнат благоприятни ефекти от пазарното преструктуриране. Във връзка с това следва да се отбележи, че в предприятието работят около хиляда работници и служители в регион, известен със сериозните си проблеми, свързани с трудовата заетост и в условия на криза, считам, че този ангажимент е изключително важен. Защо преди да се стигне до искането за концентрация от ЕМКО, беше предприето увеличение на капитала на "Кемира" и като мажоритарен собственик в него влезе неизвестното дружество ТМН? Кой е собственикът му и какви са намеренията му? - Относно собствеността на фирма ТМН, както вече отбелязах, това е информация, която се оповестява публично, а намеренията на всеки управител и собственик е да извършва дейност, незабранена от закона и да генерира приход и печалба. Увеличаването на капитала е действие, което се предприема след решение на органите на съответното дружество. Във връзка с това точната причина, разбира се, зависи от конкретни обстоятелства и е недопустимо да бъде оповестявана. Само по себе си увеличаването на капитала обаче е едно напълно законосъобразно и целесъобразно действие, което е следствие от определени обстоятелства и стратегии във всяко едно дружество.
Какъв е размерът на задълженията на "Хедж инвестмънт" към КТБ и парите от сделката за "Дунарит" достатъчни ли са, за да ги покрият? По какъв начин и кой ще погасява задълженията - ЕМКО или "Хедж инвестмънт" с приходи от продажбата? - Реалният размер на задължението би се покрил изцяло в резултат от инвестицията на ЕМКО.

Как си обяснявате действията на държавата и в частност на Комисията за защита на конкуренцията, която отказа да се произнася, докато текат спорове, и така блокира сделката? Тя уведомена ли е, че сделката планира погасяване на заема към КТБ (в несъстоятелност)?

- Първо, нека не отъждествяваме държавния апарат на Република България само с една комисия, била и тя КЗК. Като пример бих ви дал разбирането и добрата ни работа с Фонда за гарантиране на влоговете в банките и синдиците на КТБ. С цел погасяване на задълженията на "Хедж инвестмънт България" към КТБ проведох редица срещи със представители на банката, учредих допълнителни обезпечения по кредитите на дружеството в полза на банката. Срещнах изцяло разбирането им по специфичния бизнес на дъщерните му дружества и невъзможността задълженията на дружеството да бъдат изплатени веднага. От друга страна, разбирам, че като представляващи банката те трябва да защитават интересите й и поради тази причина има заведени от тях дела – за обявяване в несъстоятелност на "Хедж инвестмънт България", запори и последваща ликвидация на дъщерното дружество "Кемира", което е собственик на "Дунарит". А в случая с КЗК се надявам да е някакво недоразумение и не бих искал да мисля, че зад него седят някакви нечисти частни интереси някой да придобие активите на "Хедж инвестмънт България", без да изплати задълженията му към КТБ. Разбира се, че КЗК е информирана относно погасяването на задълженията към банката, това е част от предоставените им документи. В крайна сметка работата на КЗК като пазарен регулатор е да следи за правилното развитие на пазарната икономика чрез предотвратяване на предпоставки за създаване на пазарно доминиране на определени фирми, както и на други функции, вменени й със закона. Но не и да става арбитър в търговски спорове между дружества. Учудват ме мотивите им (или по-скоро липсата на такива), тъй като макар и да съм убеден, че подобни произнасяния не са от компетенцията им, същите не са подкрепени с конкретни факти. В случая регулаторът взема страната на една офшорна фирма без ясен собственик, която дори не може да докаже собствеността си в "Хедж инвестмънт България", и това не е мое твърдение, а част от мотивите на решение на Софийския градски съд от началото на тази година. Тук е много важно да се отбележи, че решението за увеличение на капитала на "Дунарит" не е и не може да бъде оспорено. Нещо повече - същият мажоритарен акционер не предприе никакви стъпки за оздравяване на дружествата, точно обратно - опитва се да възпрепятства сделката необяснимо.

Имате ли информация дали ЕМКО продължава да има интерес към сделката и дали ще обжалва определението на КЗК?

- Към настоящия момент определението на КЗК се обжалва пред ВАС, като се надявам, че общественият интерес ще надделее и ще се отмени актът на комисията, за да може да се финализира тази стратегическа сделка, и да се покрият задълженията на "Хедж инвестмънт България" към КТБ.Какво очаквате да се случи с "Хедж инвестмънт" и с "Дунарит", ако сделката пропадне?

- В случай че сделката не бъде осъществена, това естествено ще доведе до необратими последствия, които ще рефлектират както върху дружеството, така и върху работниците. Отделно от това държавата се отказва от удовлетворяване на вземането на Фонда за гарантиране на влоговете, като напълно ще се съглася с извода, който правите, че по този начин няма да може да се събере най-голямата сума от еднократна сделка в КТБ, и най-вероятно ще се стигне до несъстоятелност и продажба на безценица. В случай че се развие този най-лош сценарий, разбира се, няма абсолютно никакви шансове "Хедж инвестмънт България" да погаси своите задължения към бюджета на българската държава.

С определение от края на март Комисията за защита на конкуренцията отказа да се произнесе по искането на оръжейния производител "Емко" да придобие контрол над конкурента му "Дунарит". Така регулаторът практически блокира сделката и даде рамо на едната страна в споровете за контрол над компанията нагоре по веригата на собствеността й. По този повод се свързахме с Асен Бабански, който е изпълнителен директор на "Хедж инвестмънт България" - дружеството, което чрез финансиране от КТБ беше концентрирало контрол над различни компании, сред които "Дунарит" и "Авионамс". Той е и управител на "Кемира" - прекия акционер в "Дунарит".

Благодарим ви, че четете Капитал!

Вие използвате поверителен режим на интернет браузъра си. За да прочетете статията, трябва да влезете в профила си.

Влезте в профила си

Всеки потребител може да чете до 5 статии месечно без да има абонамент за Капитал.

Вижте абонаментните планове
Close
Бюлетин
Бюлетин

Вечерни новини

Най-важното от деня. Всяка делнична вечер в 18 ч.


2 коментара
 • 1
  teob avatar :-(
  Теодоси Бялков

  То бива , бива ама бивол за курбан не бива. Голяма разсипия , голямо крадене :(

 • 2
  drilldo avatar :-|
  Георги Георгиев

  При положение че толкова дълго време са били "в играта", не виждам към момента за какво реват. Гражданите трябва да викат пред парламента, че по този начин се вреди на бюджета. От компанията нямат право да се оплакват. Те са едни мошеници с офшорна собственост като всички изчадия на Цветан Василев. Именно благодарение на тях родните институции стигнаха до такова беззъбо положение.


Нов коментар

За да публикувате коментари,
трябва да сте регистриран потребител.


Вход

Още от Капитал

My Motto се завръща

My Motto се завръща