Търси се нов собственик на "Авионамс" срещу 29 млн. лв.

ЧСИ продава акциите на "Хедж инвестмънт България", която държи близо 100% от капитала на предприятието за ремонт на авиационна техника

Пловдивското предприятие се занимава основно с поддръжка и ремонт на авиационна техника за военната промишленост
Пловдивското предприятие се занимава основно с поддръжка и ремонт на авиационна техника за военната промишленост    ©  Авионамс
Пловдивското предприятие се занимава основно с поддръжка и ремонт на авиационна техника за военната промишленост
Пловдивското предприятие се занимава основно с поддръжка и ремонт на авиационна техника за военната промишленост    ©  Авионамс
Причината за продажбата е необслужван дълг към КТБ.

Свързваното с Цветан Василев пловдивско предприятие за ремонт на авиационна техника "Авионамс" е предложено за продажба в търсене на нов собственик. Промяната трябва да дойде по линия на мажоритарния собственик "Хедж инвестмънт България", чиито акции са предложени за продажба от частен съдебен изпълнител. Причината за това е необслужван дълг на дружеството в размер на 35.1 млн. евро към фалиралата Корпоративна търговска банка (КТБ). Акциите в "Авионамс" са заложени като част от обезпечението по заема. Началната цена на пакета, който представлява близо 100% от капитала, е 28.94 млн. лв. Това е близо два пъти под номиналната стойност на акциите. "Хедж инвестмънт България" е собственик на "Кемира", което е прекият акционер и в "Дунарит", чиято продажба на ЕМКО беше блокирана от КЗК с отказ да се произнесе по сделката. (Интервю с изпълнителния директор на "Хедж инвестмънт България" тук.)

Собственост

Пакетът от общо 2 090 719 акции в пловдивското предприятие (99.97%) "Авионамс" се предлага от частен съдебен изпълнител Стоян Якимов по искане на синдиците на КТБ. Продажбата е насрочена за 10 май. Акциите са собственост на "Хедж инвестмънт", като върху тях през юли миналата година е вписан залог в полза на КТБ.

"Хедж инвестмънт" е мажоритарна собственост на регистрираната на Британските Вирджински острови офшорка EFV International Financial Ventures (90.71%). Самата КТБ притежава 9.27%, а една акция се държи от Бисер Лазов - бившо доверено лице на Цветан Василев, който след затварянето на банката се приема за част от лагера на депутата от ДПС Делян Пеевски.

Тесни връзки

Както много други промишлени предприятия около КТБ, пловдивската "Авионамс" е тясно свързана с фалиралата банка по линия на финансирането. Зависимостта й се вижда и от отчета за 2014 г., който е публикуван едва в началото на тази година. Към края на 2014 г. предприятието е имало общо 21.7 млн. лв. задължения, от които 9.6 млн. лв. към КТБ. Други 10.7 млн. лв. от дълговете са били по договори за цесии, но в отчета не се уточнява с кого. Приходите на компанията рязко спадат – до 6.7 млн. лв. от 32 млн. лв. за 2013 г., и дружеството отчита 2.5 млн. лв. нетна загуба спрямо 13.5 млн. лв. печалба за предходната година. В доклада се посочва, че понижението на приходите се дължи основно на невъзможността да се получи оборотно финансиране за осъществяване на договорените сделки с контрагентите след поставянето на КТБ под особен надзор. Нещо повече, в същото затруднение са били поставени и основните контрагенти на "Авионамс" от военнопромишления сектор – както доставчици, така и клиенти, поради което не е била реализирана готова продукция.

Затварянето на банката е посочено и като основен риск за финансовото състояние на дружеството. Причината за това са получените нотариални покани от квесторите след затварянето на КТБ и опасността от предсрочна изискуемост на кредитите. "Това може да доведе до значително увеличение на дължимите лихви по тях при липса на достатъчно приходи от дейността и/или липса на рефинансиране от друга банка за погасяване на тези задължения", пише в доклада.

Висящ казус

Нерешен е въпросът и с още един заем на мажоритарния собственик "Хедж инвестмънт" от КТБ. Той е в размер на 19.4 млн. евро и е изтеглен в края на 2011 г. с цел увеличаване на капитала на "Авионамс" (която по това време се казва "Телеком"). Кредитът е обезпечен със залог на всички акции на "Хедж инвестмънт" в пловдивското предприятие. В края на март миналата година обаче временните синдици на КТБ предявяват искане към "Авионамс" да погаси просрочените задължения на "Хедж инвестмънт". Като основание за това се посочва договор за встъпване в дълг от януари 2013 г., с който дружеството се задължава пред КТБ за дълга на собственика си. От "Авионамс" обаче твърдят, че този договор е невалиден. Той не е бил заведен в регистрите на дружеството, за него няма решение на съвета на директорите и като цяло сключването му противоречи на закона и устава на компанията.

Неясно бъдеще

Основният проблем на предприятието е липсата на средства, с които да изпълнява поръчки, както и рефинансирането на дълга към КТБ. От ръководството очакваха през април или май 2015 г. да сключат голям договор за ремонт и модернизация на вертолети за Афганистан, което щеше да стабилизира финансово дружеството. Като приоритет се определяше и сключването на споразумение с банката за уреждане на дълга. От одиторския доклад обаче, който е изготвен на 8 декември 2015 г., става ясно, че проблемът не е бил решен. Компанията е преструктурирала задължението си със споразумение от 9 ноември, което да й даде възможност да изпълни сключените търговски договори. Към датата на доклада обаче не е бил подписан окончателен договор с друга банка за оборотен кредит. Евентуалното ненамиране на решение относно финансирането на изпълнението на сключените вече търговски договори би могло да постави под въпрос статута на предприятието като действащо, посочва одиторът.

Още от Капитал