Месечен бюлетин: Еврофинансиране за бизнеса
Абонирайте се за Капитал

Всеки петък икономически анализ и коментар на текущите събития от седмицата.
Съдържанието е организирано в три области, за които Капитал е полезен:

K1 Средата (политическа, макроикономическа регулаторна правна)
K2 Бизнесът (пазари, продукти, конкуренция, мениджмънт)
K3 Моят капитал (лични финанси, свободно време, образование, извън бизнеса).

Абонирайте се за Капитал

Месечен бюлетин: Еврофинансиране за бизнеса

Месечен бюлетин: Еврофинансиране за бизнеса

"Капитал" събира информация за програмите, по които компании могат да кандидатстват, както и за средствата, които са разпределени към фирми

3791 прочитания

© Капитал


Ако искате да получавате информация за възможностите за европейско финансиране, може да се абонирате за месечния ни е-бюлетин тук.

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ

Предстояща процедура

"Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП"

Етап: Документите по процедурата бяха публикувани за обществено обсъждане до 28 април. Предстои финално одобрение.

Допустими кандидати: Микро-, малки и средни предприятия, които имат поне три приключени финансови години. Има изискване за минимален размер на нетните приходи от продажби общо за последните три години (2013-2015 г.) - 250 хил. лв. за микро-, 750 хил. лв. за малко и 3 млн. лв. за средно предприятие.

Цел: Целта на процедурата е да се подкрепи развитието на малките и средните предприятия чрез въвеждане на системи за добро управление, добри производствени практики, подобряване на бизнес процесите и т.н.

Разрешени разходи: С европейско финансиране фирмите ще могат да въведат и сертифицират различни системи за управление (на качеството, околната среда, безопасността на хранителните продукти и др.), да получат СЕ маркировка на продукти или знак за екомаркировка, да въведат добри производствени практики или да променят бизнес процесите си. Предприятията ще могат също така да купят оборудване и софтуер за управление на ресурси, клиенти, производство и т.н.

Общ бюджет: 58.7 млн. лв.

Финансиране на един проект: Финансирането се отпуска по режим de minimis, като субсидията за отделен проект е между 50 хил. лв. и 391 166 лв. Безвъзмездната финансова помощ може да бъде до 70% от разходите по проекта.

Допълнителна информация може да прочетете тук.

Новини

Още 274 компании ще получат субсидии за машини

Допълнителни 141 млн. лв. ще бъдат разпределени за закупуване на машини и оборудване от малки и средни предприятия в страната. Средствата са по оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" (ОПИК) и са договорени допълнително към бюджета на процедурата "Подобряване на производствения капацитет в МСП" заради силния интерес и големия брой качествени проектни предложения от страна на най-ниско- и най-високотехнологичните компании. С новите средства ще бъдат финансирани още 274 проекта, които са получили 66 точки или повече при оценката. Досега по трите кръга на процедурата са сключени общо 468 договора, по които е дадено безвъзмездно финансиране от 255.1 млн. лв.

От всичките 274 проекта, които ще получат допълнително финансиране, огромната част - 207, са на нискотехнологичните компании по първия краен срок. По третия краен срок, където кандидатстват предимно компании от IT сектора, ще бъдат финансирани още 67 проекта. По втория краен срок (високотехнологичните производства) също има останали без финансиране проекти, но те са под 66 точки и затова там няма да се добавя финансиране сега

Допълнителна информация може да прочетете тук.

ХОРИЗОНТ 2020

Открита процедура

Процедура по инициативата "Биотехнологични производства"

Общ бюджет: 188.65 млн. евро

Срок: Предложения се подават до 7 септември 2016 г.

Цел: Целта е разработването на продукти на биологична основа и биогорива от негодните части на растения и дървесина и от биоразградими отпадъци. Средствата са разпределени по общо 27 различни теми.

Допустими кандидати: В процедурата могат да участват обединения от поне три организации от различни страни на ЕС или асоциирани страни. Потенциални участници са малките и средните предприятия, средните и висшите учебни заведения, организации с нестопанска цел, които се занимават с научноизследователска дейност, Съвместният изследователски център на Европейската комисия и международни организации с европейско участие.

Допълнителна информация може да прочетете тук.

ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ

Открита процедура

Програма "Старт на кариерата" - "Компонент 1 - работа в публичната администрация"

Изискванията към кандидатите: възраст до 29 ненавършени години към 20.05.2016 г., включително завършено висше образование, съответстващо на посоченото от работодателя за заемане на конкретното работно място, да нямат трудов стаж по специалността.

Продължителност на стажа – 9 месеца

Обявени работни места:

- в централната администрация – 457: в Министерския съвет, във всички министерства, в Агенцията по заетостта, Агенцията за социално подпомагане, Изпълнителната агенция "Главна инспекция по труда", Агенция "Митници", Агенцията за държавна финансова инспекция, Комисията за защита от дискриминация, Комисията за защита на потребителите и др. Търсят се: младежи, завършили право, икономически специалности, компютърни специалисти, администрация и управление, социални дейности, инженери, архитекти, строители, еколози и др.

- в областните администрации - 48. Най-много от тях са за юристи, икономисти, строителни инженери, специалисти в областта на компютърните системи и технологии, администрация и управление и др.

Краен срок за подаване на документи в бюрата по труда - 20 май 2015 г. Всяко лице може да кандидатства едновременно за три работни места, но до две работни места при един работодател по програмата.

Новини

Подадените поръчки по "Обучение и заетост" ще бъдат анулирани

Подадените поръчки по схемата "Обучение и заетост" ще бъдат анулирани, схемата ще бъде отворена наново, а ресурсът по първия етап от прилагането й се завишава от 8.1 милиона на 30 милиона лева.

Схемата е насочена към безработни над 29 години, като с приоритет са хората от най-уязвимите групи - в предпенсионна възраст, трайно безработните над една година и с ниско образование. Тя е с бюджет 81 млн. лева и ще се проведе на етапи - първият е свързан с предоставяне на първоначална заетост на хората от рисковите групи, а следващите са за обучение и за задържането им на работа. Първоначалното решение беше за първия етап да се отпуснат 10 процента от общия бюджет - т. е. 8.1 милиона лева, но поради големия интерес на работодателите сумата ще бъде увеличена.

Анулирането на схемата се налага заради приетите електронно само за първите два дни от старта й 3720 заявки от 107 бюра по труда в цялата страна, което надхвърля многократно предвидената първоначално сума. По тази причина бюрата по труда престанаха да приемат заявки, което предизвика силно недоволство сред бизнеса.

Земеделие

Предстоящо

Подмярка 7.6 "Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природното наследство на селата" от Програмата за развитие на селските райони

Бюджет - 25 милиона евро

Начален срок – 9 май т.г.

Краен срок – 3 юни т.г.

Могат да кандидатстват: юридически лица, местни поделения на вероизповедания, регистрирани по Закона за вероизповеданията.

Допустими разходи - Финансовата помощ се предоставя за: възстановяване, реставрация, ремонт и реконструкция на сгради с религиозно значение, както и за подобряване на прилежащите им пространства. Ще се финансира и покупката, включително на лизинг, на нови машини, оборудване и обзавеждане, пряко свързани с храма. Допустими са също разходи за компютърен софтуер, придобиване на патенти, лицензи, авторски права, търговски марки. Подмярката финансира в определен процент и общи разходи, свързани с хонорари на архитекти, инженери, консултанти.

Финансови условия: Помощта покрива 100% от общия размер на допустимите разходи, в случай че не се предвижда генериране на приходи от реализацията на проекта. Ако се установи, че след инвестицията има такава възможност, финансирането ще бъде за 75% от разходите.

Максимален размер на субсидията за един проект - 400 000 евро. Допустимо е авансово плащане до 50% от стойността на одобрената финансова помощ по проекта.

Още по темата тук.

Новини

Фонд "Земеделие" подписа договори с одобрените по мярка "Преструктуриране и конверсия на лозя"

Държавен фонд "Земеделие" подписа договори с одобрените кандидати, подали заявления за подпомагане за финансовите 2016, 2017 и 2018 г. по мярка "Преструктуриране и конверсия на лозя" от Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор, да подпишат договорите си. Одобрените заявления са общо 132. За 2016 г. те са 44, за 2017 г. - 50, а за 2018 г. - 34. Ангажираните средства за трите финансови години са 50 016 966 лева, от които 19 983 847 лв. са предвидени за 2016 г., 14 000 716 лв. - за 2017 г., и 16 032 404 лв. - за 2018 година.

Мярката "Преструктуриране и конверсия на лозя" се финансира от Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ), а целта й е повишаването на конкурентоспособността на българските лозари. Дейностите по мярката, за които ще бъдат подпомогнати лозарските стопани, са: засаждане на лозя с права от националния резерв; презасаждане с или без промяна на местонахождението; изграждане на системи за капково напояване и изграждане на противоерозионни съоръжения.

Два милиона лева за контрол на вредители по картофи и домати

Управителният съвет на фонд "Земеделие" одобри за 2016 г. финансов ресурс от 1 млн. лева по Схемата за държавна помощ за компенсиране на разходите за закупуване на средства за растителна защита за контрол на почвени неприятели по картофите.

Заявления за участие в схемата ще се приемат в областните дирекции на фонда до 13 май. До 20 юни земеделските стопани трябва да представят отчетни документи за извършените дейности по третиране на картофените насаждения. Срокът за сключване на договори и изплащане на помощта е до 15 юли 2016 г.

Фонд "Земеделие" отпуска един милион лева и за борба с вредители по доматите. Заявленията се приемат до 30 септември т.г. До 21 октомври одобрените кандидати по схемата трябва да представят отчетни документи за закупени и приложени продукти за растителна защита. Срокът за сключване на договорите и за изплащане на помощта е 30 ноември 2016 г.

Допълнителни над 10 млн. лева за животновъди

Управителният съвет на Държавен фонд "Земеделие" взе решение за допълнително финансиране с над 10 млн. лв. производителите в сектор "Животновъдство". Средствата са от националния бюджет по схемата за временна извънредна помощ, с която се цели преодоляването на смущенията на пазара на сурово мляко.

През ноември миналата година бяха утвърдени четири схеми за извънредно подпомагане на производителите на животински продукти, засегнати от кризата в сектора. По тях в края на 2015-а фондът изплати общо 13 281 609.13 лв., от които 11 740 501.53 лв. са предоставени от ЕС, а 1 541 107.60 лв. – от националния бюджет.

Ако искате да получавате информация за възможностите за европейско финансиране, може да се абонирате за месечния ни е-бюлетин тук.

Благодарим ви, че четете Капитал!

Вие използвате поверителен режим на интернет браузъра си. За да прочетете статията, трябва да влезете в профила си.
Влезте в профила си
Всеки потребител може да чете до 10 статии месечно без да има абонамент за Капитал.
Вижте абонаментните планове

1 коментар
  • 1
    proizvoditel avatar :-|
    proizvoditel

    Тия субсидии за "нашите хора" унищожиха всичко нормално доказало се в конкурентната борба. Или ще давате на всички, или няма да давате на никого. Кой извърши оценка какво се случи след европейското финансиране в съответната фирма, в нейния бранш или в България. Всичко краде и преточва. Да видим какви резултати ще имат великите ни иноватори, дето ще присвоят евромилиардите през този програмен период. За мен това е поредната схема за източване на парите за бизнеса от чиновниците назначени в министерства и агенции от мафията. ЕС трябва да разбере, че или тя трябва да ни оценява проектите и разпределя парите по фирмите, или трябва да прекрати с тия финансирания на мафията, защото с тия пари мафията убива всичко, дето може да ни извади от дъното.


Нов коментар

За да публикувате коментари,
трябва да сте регистриран потребител.


Вход

Още от Капитал

Намери ми наемател

Намери ми наемател

С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност.