Парите от фонда за енергийна сигурност увеличиха печалбата на НЕК

Ръководената от изпълнителния директор Петър Илиев НЕК е произвела и продала по-малко електроенергия през първото тримесечие на годината

Парите от фонда за енергийна сигурност увеличиха печалбата на НЕК

Състоянието на държавните дружества в сектора се влошава през първото тримесечие на 2016 г.

4718 прочитания

Ръководената от изпълнителния директор Петър Илиев НЕК е произвела и продала по-малко електроенергия през първото тримесечие на годината

© НАДЕЖДА ЧИПЕВА


Слабото търсене и спадът в износа на електроенергия са основната причина за по-слабите резултати на енергийните дружества.

По-ниски приходи, но значителен ръст на печалбата отчете Националната електрическа компания (НЕК) за първото тримесечие на 2016 г. Подобряването на крайния финансов резултат обаче се дължи на преводите, направени от фонда "Сигурност на електроенергийната система", който беше създаден в средата на миналата година главно с цел да се намали тарифният дефицит в НЕК, и без тях на практика държавната компания би излязла на загуба. В същото време приходите на дружеството намаляват, което се дължи основно на слабото търсене на електроенергия.

Това е и причината за влошените резултати на повечето от останалите енергийни дружества, става ясно от публикуваните отчети. Към края на март задлъжнялостта и ниската ликвидност остават основни проблеми за компаниите. Отчетите не отразяват получения от Българския енергиен холдинг (БЕХ) заем през април, с който до голяма част бяха покрити междуфирмените задължения в сектора.

Печалба под условие

Приходите на НЕК за първото тримесечие на годината намаляват в резултат на спада на производството и продажбите на електроенергия. Намалените водни ресурси в язовирите са причината за свиването близо наполовина на производството на електроенергия от собствени ВЕЦ. С около четвърт се понижават и продажбите на електроенергия, като особено силно (над 86%) е намалението на свободния пазар, където търсенето продължава да е слабо главно заради влошената икономическа ситуация в съседни страни, които внасят ток. Това е и причината за намалението в изкупените количества електроенергия, главно от "КонтурГлобал Марица-изток 3" и заводските електроцентрали. Натоварването като цяло на американските централи в Маришкия басейн се е отразило негативно на резултатите на НЕК, тъй като е останало по-голямо количество нереализирана разполагаемост, която се заплаща на по-високи цени. Заради по-малките количества закупена електроенергия като цяло обаче спадат и разходите на НЕК, която продължава да работи на загуба на регулирания пазар.

Въпреки това загубата от регулирана дейност намалява значително, което се дължи на законовите промени, се посочва в отчета. През миналата година бяха направени промени в секторните закони, с които се намали количеството електроенергия от възобновяеми източници и от високоефективно комбинирано производство, което НЕК изкупува по преференциални цени. Създаден беше и фонд "Сигурност на електроенергийната система", в който се събират 5% от приходите на производителите на електроенергия, а със средствата се покриват разходите на НЕК за изкупуване на енергията от възобновяеми източници, двете американски централи "AES Mарица-изток 1" и "КонтурГлобал Марица-изток 3" и високоефективната енергия на топлофикационните дружества.

Общата печалба на компанията се увеличава към края на март, което е резултат единствено от преведени 67.1 млн. лв. от фонда. Без тези средства финансовият резултат би бил отрицателен – около 28 млн. лв. загуба.

Дружеството продължава да изпитва хроничен недостиг на парични средства и закъснения при погасяване на задълженията към доставчиците, пише още в отчета. Той обаче не отразява заема от 535 млн. евро, който БЕХ получи през април от международен консорциум, с който НЕК успя да се разплати с двете американски централи, а "Мини Марица-изток" получи по сметките си 343 млн. лв., натрупани от задълженията на двете централи.

Огледало за дъщерните дружества

Спад на приходите и ръст на печалбата преди данъци отчита и компанията майка БЕХ. По-ниски са постъпленията от холдингови споразумения, с които БЕХ предоставя услуги по корпоративно управление на дъщерните си дружества. Увеличават се обаче приходите от лихви за забава на дължим дивидент на част от дъщерните дружества поради влошената им ликвидност през 2015 г.

Като цяло отчетът на холдинга дава представа за финансовото състояние на компаниите в сектора. В него се посочва, че през януари БЕХ е подпомогнал "Мини Марица-изток" със заем за 4.4 млн. лв. за изпълнението на проект, съфинансиран от фонд "Козлодуй". През февруари мините пък са получили и кредитни линии за общо 45 млн. лв. от холдинга.

Заради влошеното финансово състояние на ТЕЦ "Марица-изток 2" компанията не е събрала необходимите приходи през миналата година и не е успяла да изплати текущите си задължения към БЕХ. През март 2016 г. съветът на директорите на холдинга е взел решение да трансформира дълга и да увеличи капитала на централата с 49.6 млн. лв. чрез непарична вноска. В момента се чака разрешение от министъра на енергетиката.

Проблемни производители

Увеличението на разходите на ТЕЦ "Марица-изток 2" е една от причините за това компанията да отчете загуба за първото тримесечие на годината. Най-сериозен скок има при разходите за парникови газове – от 1.6 млн. лв. до малко над 14 млн. лв., което е резултат от по-малкия обем безплатни квоти за дружеството. Негативен ефект е оказала и вноската от 7.5 млн. лв. във фонда за енергийна сигурност. До края на годината общата сума се очаква да достигне над 30 млн. лв., което ще се отрази на резултатите на дружеството, се посочва в отчета.

В същото време приходите, които идват основно от свободния пазар, намаляват заради понижението на цените и компанията отчита загуба към края на март. От отчета става ясно, че основните причини за отрицателния финансов резултат са регулаторните и нормативни промени през последните години, най-съществените от които са силно намалелите приходи от предоставяне на разполагаема мощност на Електроенергийния системен оператор (ЕСО) и непрекъснато увеличаващите се променливи разходи (в които влизат тези за емисии).

От дружеството отчитат също и значително увеличение на задълженията през 2015 г. и първото тримесечие на тази година, както и голямо просрочие с обслужването им.

По-малко от една четвърт от планираните близо 20 млн. лв. инвестиции са направени през първото тримесечие на годината в "Мини Марица-изток". Липсата на свободен финансов ресурс е основната причина за неизпълнението на инвестиционната програма, пише в отчета. Приходите на мините намаляват с над 10% спрямо миналата година, а разходите се увеличават с повече от 9%. В резултат на това загубата на компанията нараства три пъти и половина.

Ефекти от свитото търсене

Намаленото търсене на електроенергия на пазара е причина и за по-слабите резултати на ЕСО. За първото тримесечие дружеството отчита спад на преноса и чувствително по-ниски количества на изнесената електроенергия. Тенденцията за намаление на износа започна още в средата на 2015 г. В Европа се наблюдава общо намаление на цените на електроенергия с 15-20% заради големите количества, търгувани от Норвегия и Швеция на ниски цени, се посочва в отчета. Друга причина е поевтиняването на природния газ, което накара много страни като Италия да пуснат газовите си централи, което допълнително наводнява пазара с евтин ток. В същото време заради девалвацията на турската лира намалява и износът към Турция, която е един от основните пазари на България.

В резултат на по-малките количества електроенергия приходите от основна дейност (достъп и пренос) на ЕСО намаляват. Общите приходи обаче се увеличават леко единствено благодарение на по-високите други приходи (финансиране с привлечени средства, глоби и неустойки, финансови приходи и т.н.). Печалбата преди данъци на компанията се свива с близо 30%.

С около 1% по-малко енергия е произвела и продала и АЕЦ "Козлодуй", което е довело до спад на приходите. В същото време разходите са нараснали значително, особено по перото "Други разходи", което се дължи главно на новата 5-процентна вноска във фонд "Сигурност на електроенергийната система". Така печалбата преди данъци спада почти наполовина. От компанията обаче отчитат спад на задълженията – както на дългосрочните заради изплащането на главницата по кредитното споразумение с ЕВРАТОМ, така и на текущите.

Финансови резултати (млн. лв.)
Приходи Q1 2015Приходи Q1 2016ПромянаПечалба преди данъци Q1 2015Печалба преди данъци Q1 2016Промяна
Национална електрическа компания909.3862.2-5.2%25.139.055.4%
Български енергиен холдинг0.60.4-28.8%8.89.912.3%
АЕЦ "Козлодуй"227.9222.6-2.3%63.336.8-41.9%
ТЕЦ "Марица-изток 2"167.6159.1-5.1%-9.35.8
"Мини Марица изток"146.8131.1-10.7%36.710.7-70.9%
Електроенергиен системен оператор169.5169.1-0.2%29.320.7-29.4%

Слабото търсене и спадът в износа на електроенергия са основната причина за по-слабите резултати на енергийните дружества.

По-ниски приходи, но значителен ръст на печалбата отчете Националната електрическа компания (НЕК) за първото тримесечие на 2016 г. Подобряването на крайния финансов резултат обаче се дължи на преводите, направени от фонда "Сигурност на електроенергийната система", който беше създаден в средата на миналата година главно с цел да се намали тарифният дефицит в НЕК, и без тях на практика държавната компания би излязла на загуба. В същото време приходите на дружеството намаляват, което се дължи основно на слабото търсене на електроенергия.


Благодарим ви, че четете Капитал!

Вие използвате поверителен режим на интернет браузъра си. За да прочетете статията, трябва да влезете в профила си.

Влезте в профила си

Всеки потребител може да чете до 5 статии месечно без да има абонамент за Капитал.

Вижте абонаментните планове
Close
Бюлетин
Бюлетин

Вечерни новини

Най-важното от деня. Всяка делнична вечер в 18 ч.


1 коментар
  • 1
    hva01356609 avatar :-|
    hva01356609

    Има, може би техническа, грешка в анализа изложен в статията, а именно: ММИ не е на загуба за 1-во тр. , а е на печалба в р-р на 10,7 млн. лева!?


Нов коментар

За да публикувате коментари,
трябва да сте регистриран потребител.


Вход

Още от Капитал