"Булгартабак" най-накрая успя да впише промените в борда си

Новите членове продължават да не изпълняват законовите изисквания и събранието може да бъде атакувано от засегнати страни и регулатора

След няколко опита новият съвет на директорите на "Булгартабак", избран на извънредно общо събрание на 31 март, най-накрая е официално вписан в Търговския регистър. Агенцията по вписванията, която два пъти върна документите на компанията заради пропуски, ги е приела, въпреки че все още реално не са изчистени някои от най-съществените нарушения. В средата на миналия месец длъжностното лице по регистрацията към Търговския регистър отказа вписването на новия борд, тъй като най-малко една трета от съвета на директорите на цигарения холдинг би трябвало да са независими, а за никой от петте члена това не може да се твърди поради връзки с холдинга или негови акционери. Освен това имаше непълноти по документите.

Как членовете стават независими

Сега не става ясно как точно е изправена частта с независимите членове. "Булгартабак" е представил нотариално заверени документи на целия борд с дата 12 април. В тях те декларират дали имат участие над 25% в общото събрание и в кои управителни и контролни органи участват.

Единственият от петимата директори, Радослав Рахнев, който би трябвало да е независим, е предишен финансов директор на "Булгартабак", като преди това е заемал същата длъжност в търговската верига "Табак маркет", в която "Булгартабак" притежава миноритарен дял. В декларацията си пред регистъра Рахнев е обявил, че е управител на три дружества с името "Глобал табако трейдинг", регистрирани в Мадрид, Букурещ и Белград, както и член на контролен орган на "Булгартабак лоджистик" - Москва.

В обяснителната си записка по отказите за вписване на новия борд адвокат Светлана Мартева, която беше упълномощена да гласува от името на мажоритарния акционер на "Булгартабак" - BT Invest, и е един от новоизбраните членове на борда на директорите на холдинга, изтъква, че прави впечатление тенденциозното отношение от страна на длъжностните лица по регистрацията спрямо представляваното от нея дружество и моли най-учтиво то да бъде преустановено. Видно молбата й е била взета предвид и вече за Агенцията по вписванията проблемът с липсата на независими членове е отпаднал.

Как сроковете нямат значение

Основното закононарушение, заради което Комисията за финансов надзор и останалите акционери, както и агенцията биха могли да оспорят легитимността на общото събрание обаче, остава в сила. То е, че мениджмънтът на "Булгартабак" е използвал за събранието книга на акционерите към 18 март, докато в обявата за общото събрание изрично е посочено, че акционерите, които имат право на глас, трябва да са придобили участието си най-късно до 17 март. Като е ползвал тази книга, мениджмънтът на "Булгартабак" е дал право на общото събрание да гласува акционер, който не е имал право на това. Това е дубайската компания TGI Middle East FZE, която на 18 март придоби дяловете на депутата от ДПС Делян Пеевски и бизнесмена Едоардо Миролио.

Причините толкова старателно да се избягва публикуване на книга на акционерите са две. На 17 март собственик на 5% от акциите на "Булгартабак" е дружеството "НСН инвестмънт" на депутата от ДПС Делян Пеевски и самият той или негов представител би трябвало да се явят на събранието. На общото събрание би трябвало да присъства и неизвестен купувач, който няколко дни преди това купи дела на Едоардо Миролио от "Булгартабак", а след това го продаде на TGI през същия инвестиционен посредник, който ползва Делян Пеевски, и реализира печалба от 8.5 млн. лв. На 17 март обаче все още мистериозният акционер е собственик на дела на Миролио и би трябвало да гласува на общото събрание.

Според допълнението на книгата на акционерите отново не е ясно кой точно е упълномощил новите акционери от TGI Middle East да гласуват за влизането си в борда на "Булгартабак". В книгата на акционерите е посочена само регистрацията на дружеството в Дубай, мениджърът му Раул Нимкар и предмета на дейност – търговия с храна и напитки. Няма обаче никакво волеизявление на собственика как да гласува мениджърът Нимкар. При представянето си на общото събрание на акционерите Нимкар обясни, че е правен директор на компанията, а главен мениджър е Шреаз Фадниз, който също влиза в борда на "Булгартабак".

Още от Капитал