"Алкомет" ще инвестира 50 млн. лв. за три години

Шуменският завод планира увеличеното производство да вдигне годишните приходи с 80% до 600 млн. лв.

През последните години "Алкомет" направи нов валцов цех и разшири пресовото производство
През последните години "Алкомет" направи нов валцов цех и разшири пресовото производство    ©  gradat.bg
През последните години "Алкомет" направи нов валцов цех и разшири пресовото производство
През последните години "Алкомет" направи нов валцов цех и разшири пресовото производство    ©  gradat.bg
45%

ще се увеличи капацитетът на завода с новата инвестиция.

Производителят на алуминиеви изделия "Алкомет" подготвя нова голяма инвестиция в предприятието си в Шумен. През следващите три години в завода ще бъдат вложени 50 млн. лв., което ще увеличи капацитета, но също ще позволи на компанията да произвежда нови и по-качествени продукти. Така компанията ще продължи линията си на преориентиране към изделия с по-висока добавена стойност и такива, за които търсенето е високо. Новата инвестиция е част от 10-годишния план на дружеството, който беше одобрен от управителния съвет в края на миналата седмица.

Компанията, която беше приватизирана от турската FAF Metal преди 17 години, за периода увеличи продажбите си над 10 пъти. За последните 10 години в "Алкомет" са инвестирани 150 млн. лв. Със сега планираните инвестиции производството ще скочи с 45%, а приходите с 80% - до 600 млн. лв.

Търси се добавената стойност

Инвестиции ще бъдат направени и в трите цеха на завода – валцов, пресов и леярен. Последният от тях обслужва основно самото предприятие, а за външни клиенти работи само при свободен капацитет. В другите две производства през последните години вече бяха направени инвестиции в ново оборудване и модернизация, но сега компанията има нужда от допълнителни промени. "Целта е да увеличим производството, но заедно с това и да произвеждаме нови продукти и продукцията ни да стане още по-качествена", каза изпълнителният директор Хюсеин Йороджю. "В момента имаме много добри позиции на европейския пазар за определени наши продукти. Искаме този успех да постигнем и с останалите наши продукти", добави той.

През последните години "Алкомет" се наложи като един от основните производители на домакинско фолио в Европа, където държи една пета от пазара. Заводът увеличава и производството на специализирани профили, които са с по-висока добавена стойност.

За предстоящите инвестиции Йороджю загатна още на конференцията на "Капитал" Next Year's Business Plan в края на миналата година. Тогава той коментира, че заводът на практика е достигнал максималния си капацитет и при всички положения ще се наложи разширяване. Конкретните инвестиции обаче ще бъдат съобразени и с търсенето. "Следим къде има недостиг на пазара, какви нови продукти се търсят, които можем да произвеждаме, и съответно преоформяме плановете си", каза Йороджю.

Колко ще е разширението

В резултат на планираната инвестиция след три години компанията очаква капацитетът й да нарасне до 100 хил. тона. В момента валцовият и пресовият цех могат да произвеждат около 70 хил. тона продукция на година. С пренасочването към нови продукти и по-големите обемите "Алкомет" цели да достигне годишен оборот от 600 млн. лв., което е близо 80% ръст.

През 2015 г. приходите от продажби на дружеството нараснаха с 11.6% до 336.1 млн. лв. (виж таблицата). Това стана на фона на почти непроменен обем на производство и се дължеше на преструктурирането на продуктовия микс към по-завършени продукти. Нетната печалба на компанията скочи почти 4 пъти до 9 млн. лв. Към февруари 2016 г. в завода работят 928 души според регистъра ДАКСИ.

Дивидент

Акционерите на публичната компания "Алкомет" ще получат по 0.10 лв. брутен дивидент на акция за 2015 г., което е над два пъти повече, отколкото за предходната година (0.04 лв.). Това реши общото събрание на компанията в края на май. Общо 20% от печалбата след данъци, или 1.8 млн. лв., ще бъдат разпределени като дивидент. Останалите 7.3 млн. лв. ще влязат в неразпределената печалба на дружеството.

Най-големите акционери в "Алкомет" са "Алуметал" (73.25%), която е собственост на турската FAF Metal и двама турски граждани, и самата FAF Metal (16.86%).

Финансови резултати (млн. лв.)
20112012201320142015Промяна 2015/2014
Приходи от продажби273.8260.6286.5301.1336.111.62%
Нетна печалба7.93.92.22.49.1279.17%

Източник: Отчети на дружеството