ОББ очаква добър резултат от проверката на БНБ

Мениджмънтът на банката предвижда, че няма да е нужен допълнителен капитал и че ще може да се разпредели дивидент през есента

Главният изпълнителен директор на ОББ Стилиян Вътев нарече постиженията на банката скромни за възможностите и потенциала й
Главният изпълнителен директор на ОББ Стилиян Вътев нарече постиженията на банката скромни за възможностите и потенциала й    ©  ЦВЕТЕЛИНА БЕЛУТОВА
Главният изпълнителен директор на ОББ Стилиян Вътев нарече постиженията на банката скромни за възможностите и потенциала й
Главният изпълнителен директор на ОББ Стилиян Вътев нарече постиженията на банката скромни за възможностите и потенциала й    ©  ЦВЕТЕЛИНА БЕЛУТОВА
Банката отчете свиване на печалбата за 2015 г. до 48.9 млн. лв. заради извънредните разходи за провизии покрай стрес тестовете.

Два месеца преди резултата от проверката на качеството на активите (AQR) и стрес теста ръководството на Обединена българска банка (ОББ) прогнозира, че резултатът ще е добър за институцията и това ще позволи през есента да се изплати дивидент за акционерите. Това е основно National Bank of Greece с дял от 99.9%, която на редовно общо събрание одобри отчета за 2015 г., показващ нетна печалба от 48.9 млн. лв. на индивидуална база, или с близо 36% по-малко от предходната година. "Това постижение е скромно за възможностите и потенциала на банката и се дължи основно на по-високите провизии, които трябваше да бъдат заделени заради еднократни събития като AQR-а и вноската за Фонда за възстановяване и преструктуриране на банки", обясни Стилиян Вътев, главен изпълнителен директор на ОББ.

Година на изпитания

За банката, която държи 8% от депозитите на населението и 6% от корпоративните влогове, изминалата година се характеризираше с две основни събития. Първото е отливът на спестители, притеснени от проблемите в Гърция от началото и средата на 2015 г., който бе до голяма степен компенсирано през второто полугодие, като междувременно позволи на ОББ да свие разходите си за лихви с повече от 54% - от 110 млн. лв. на 50 млн. лв. Второто е подготовката за прегледа на качеството на активите и стрес теста, които започнаха през януари тази година и приключват в средата на август. То има отражение от около 20 млн. лв. върху сумата на провизиите, заделени за посрещане на евентуални проблеми при проверките.

През миналата година банката е акумулирала общо 145.8 млн. лв. за провизии, с които да покрива лоши кредити, губещи инвестиции или да посреща евентуални извънредни плащания. Това е с 55% повече от резерва, заделен през 2014 г., и е основната причина за отчетената по-ниска печалба.

В същото време приходите на банката са чувствително по-добри, отколкото през предходната година - нетният доход от лихви се е увеличил със 7% до 256.8 млн. лв., а нетният доход от такси и комисиони е с 4.9% по-висок до 87.3 млн. лв. Значително подобрение има и при приходите от търговия - с 39.8% до 14.6 млн. лв., благодарение на сделки с държавни ценни книжа и валутни операции.

Активите на банката са се свили с 0.4% до 6.5 млрд. лв., като брутният кредитен портфейл е намалял с 1.6% до 4.1 млрд. лв. Това се дължи почти изцяло на заемите за домакинствата, докато при корпоративните клиенти ОББ отчита растеж с 3.7% до 3 млрд. лв.

Положителни новини

Изпълнителният директор на банката Радка Тончева обясни пред акционерите, че резултатите от дейността на банката са следствие на състоянието на икономическата среда, в която през 2015 г. нямаше необходимата степен на оживление. "Не е преживян и колапсът на една от големите банки на пазара", посочи Тончева. Главният изпълнителен директор Стилиян Вътев добави, че основното предизвикателство за тази година са проверките в банковия сектор, като очакванията за ОББ са да не се открие нужда от набавяне на допълнителен капитал. Той прогнозира, че след като излязат резултатите през август, ако се потвърдят положителните му очаквания, ще може да се изплати дивидент от печалбата, която по препоръка на централната банка на този етап е оставена неразпределена. Според Вътев може да се помисли и за разпределяне на част от заделените резерви, което ще подобри показателите за доходност на капитала.

"За доброто развитие на ОББ говорят не само резултатите ни за миналата година, но и тези, постигнати за първите пет месеца на настоящата, които са едни от най-добрите за системата. През настоящата 2016 г. продължаваме усилията си за поддържане на активен и конкурентен банков бизнес и стабилна пазарна позиция, но наред с това се фокусираме върху вътрешната оптимизация на процесите и организацията и особено върху качеството на обслужване на клиентите. На тези неща наблягаме изключително отговорно и сериозно, защото сме убедени, че това ще бъде основното ни конкурентно предимство през следващите години", каза още Стилиян Вътев.

Още от Капитал