"Холдинг Одесос" е придобил "Астра асет мениджмънт"

Стоян и Десислава Тошеви са продали мажоритарния си дял в управляващото дружество

Председателят на съвета на директорите Стоян Тошев е един от първите професионални портфолио мениджъри в България
Председателят на съвета на директорите Стоян Тошев е един от първите професионални портфолио мениджъри в България    ©  ГЕОРГИ КОЖУХАРОВ
Председателят на съвета на директорите Стоян Тошев е един от първите професионални портфолио мениджъри в България
Председателят на съвета на директорите Стоян Тошев е един от първите професионални портфолио мениджъри в България    ©  ГЕОРГИ КОЖУХАРОВ
За един месец холдингът е увеличил дела си в капитала от 7.07% до 94.48%.

"Холдинг Одесос" е придобил мажоритарен дял в управляващото дружество "Астра асет мениджмънт". Компанията е изкупила дяловете на досегашните акционери в края на юни, става ясно от бюлетина на Централния депозитар. Финализирането на сделките е повишило дела на холдинга в капитала на управляващото дружество от 7.07% на 94.48%.

Кой излиза от дружеството

От "Астра асет мениджмънт" излизат Стоян и Десислава Тошеви, които са контролирали компанията посредством личните си дялове и чрез свързано дружество. Тошев е бивш председател на Българската асоциация на управляващите дружества и сред първите професионални портфолио мениджъри у нас.

"Топ про" е продала дела си от 27.59% на "Холдинг Одесос". Тя е създадена през март 2011 г. с предмет на дейност финансово консултиране. Управител на дружеството е Стоян Тошев, а като едноличен собственик в учредителния акт е записана Десислава Тошева. Освен собственик в "Топ про" тя е притежавала и 49.86% от капитала на "Астра асет мениджмънт", който впоследствие бива закупен от "Холдинг Одесос".

Последният дял от 9.96% пък е продаден от председателя съвета на директорите Стоян Тошев.

За "Капитал" Тошев уточни, че рокадите в собствеността на капитала не са нещо необичайно. Според него преминаването на "Холдинг Одесос" от миноритарен към мажоритарен собственик е по волята на бившите акционери на компанията. Колкото до условията това да се случи, той отказа коментар. Тошев също така подчерта, че няма да има промени в мениджмънта на фонда, като остава в борда на директорите.

Профил на купувача

Мажоритарен собственик на варненското дружество "Холдинг Одесос" е Мартин Георгиев, който притежава около 83% от акциите, показват данни от последното общо събрание в Търговския регистър. Дружеството се управлява от трима директори, сред които е и миноритарният акционер Иван Манолов, който контролира около 6% от капитала. В бизнеса на групата влизат множество компании с различен предмет на дейност, сред които "Одесос инвест" и "Одесос лизинг".

"Астра асет мениджмънт" управлява 5 доверителни фонда с обща нетна стойност на активите около 17.16 млн. лв. Около 86.6% от средствата са вложени в схема за инвестиция в нискорискови активи на паричния пазар, като от началото на годината възвращаемостта му е 0.90%. За същия период най-доходоносен е фондът, инвестиращ в суровини, генерирайки 10.35% възвращаемост при 480 хил. лв. (270 хил. долара) нетна стойност на активите. На другия полюс пък е по-рисковият "Астра ценни метaли", който губи 5.58% при инвестирани близо 12.9 хил. лв. (7287 долара)

Към края на 2015 г. дружеството излиза на загуба от 51 хил. лв., а година по-рано отрицателният финансов резултат е 9 хил. Приходите на "Астра асет мениджмънт" са се понижили на годишна база с 34% до 120 хил. лв. главно заради по-малкото постъпления по договори за управление на активи. Към края на миналата година основният източник на приходи за компанията е генерирал 108 хил. лв., 31.21% по-малко спрямо 2014 г.