Енергетика: С надигната глава след кризата

Секторът отчита по-силна 2015 г., като дори държавните дружества подобряват резултатите си

Управляващите трябваше да предприемат истинска реформа, която постепенно да позволи запълването на дефицитите в сектора
Управляващите трябваше да предприемат истинска реформа, която постепенно да позволи запълването на дефицитите в сектора    ©  Надежда Чипева
Управляващите трябваше да предприемат истинска реформа, която постепенно да позволи запълването на дефицитите в сектора
Управляващите трябваше да предприемат истинска реформа, която постепенно да позволи запълването на дефицитите в сектора    ©  Надежда Чипева

Тази статия е част от секторните анализи, публикувани в класацията К100: Най-големите компании за 2015 година. Може да поръчате изданието на хартия или в електронен вариант тук

Трите дружества - ЧЕЗ, ЕВН и "Енерго-про", които снабдяват с електроенергия битовите потребители и дребния бизнес на регулирания пазар, променят минимално позициите си спрямо 2014 г.
Търговците на ток вдигат оборотите си с двуцифрени проценти.

Малък ръст и по-добри финансови резултати. Това показват данните от финансовите резултати на 30-те най-големи енергийни дружества в страната, публикувани в класацията "Капитал 100" на "Капитал".

Очевидното излизане от кризата, в която секторът беше само допреди година, се дължи до голяма степен на усилията на управляващите да изправят държавните компании на крака. Не може обаче да се подмине и фактът, че частните дружества, с някои малки изключения, също отчитат подобрение на резултатите си.

Новото в класацията е нашествието на търговците на ток, които покрай либерализацията вдигат оборотите си с двуцифрени проценти.

Спасяването на НЕК

Традиционно на първо място по приходи в класацията застава Националната електрическа компания (НЕК), макар и с минимален спад от 6.5% спрямо 2014 г. Големият успех по думите на министъра на енергетиката Теменужка Петкова е намалението на загубата на дружеството с 390 млн. лв. само за година. За постигането на този резултат управляващите трябваше да предприемат сериозно пренасочване на финансовите потоци в сектора, което постепенно позволи запълването на дефицитите. Едно от радикалните решения за постигането на тази цел беше създаването на фонд "Сигурност на електроенергийната система", в който всички производители на енергия трябва да внасят 5% от своите приходи. След предстоящите нови законодателни промени такова задължение ще има и за мрежовите оператори "Булгартрансгаз" и Електроенергийният системен оператор. Във фонда влизат и по-голяма част от средствата от продажби на държавните въглеродни квоти - общо 240 млн. лв. за миналата година. Събраните средства на практика се превеждат на НЕК за покриване на разходите за изкупуването на енергията по преференциални цени и за покриване на непризнати разходи за минали периоди. Ценовата политика на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) също допринесе за финансовото стабилизиране на компанията, тъй като изравни таксата "задължение към обществото" за регулирания и свободния пазар. Само от този непопулярен сред бизнеса ход бяха събрани около 300 млн. лв. допълнително, с които да се запуши дупката в НЕК.

Подобрение в държавния сектор

Почти всички държавни енергийни дружества, част от Български енергиен холдинг (БЕХ), също подобриха резултатите си през 2015 г., което се вижда и от данните в класацията. На трето място въпреки намалението от 9% в приходите си тази година излиза газовият търговец "Булгаргаз", който за 2014 г. заемаше второто място в класацията. Важната новина е, че компанията увеличава печалбата си четири пъти.

Основната причина за спада в приходите е силното намаление на цената на природния газ през миналата година като следствие на падащите котировки на петрола в световен мащаб. Само за миналата година крайната цена на природния газ, която се определя от КЕВР, падна с 30%, като намалението продължава и през първата половина на тази година. Изпълнителният директор на дружеството Николай Павлов коментира пред "Капитал", че ръстът на печалбата се дължи основно на цедирането на вземания от над 30 млн. лв. на Националната електрическа компания (НЕК) срещу прихващане на нейни задължения към топлофикационните дружества. Отделно събираемостта, която беше един от основните проблеми на "Булгаргаз", се подобрява. По думите на Павлов за първите пет месеца на 2016 г. тя е достигнала 115%. Отделно дружеството е изплатило всичките си задължения към държавата, които само за ДДС бяха достигнали 160 млн. лв. главница.

Атомната централа АЕЦ "Козлодуй" запазва четвъртото си място в класацията от миналата година с почти непроменени приходи и печалба. По време на представянето на финансовите резултати на дружествата Теменужка Петкова коментира, че лекият ръст във финансовите резултати все пак се дължи на по-големите количества, които компанията реализира на свободния пазар вместо на регулирания, където дружеството продава енергията си на загуба.

Според ценовия доклад на регулатора от 1 юли квотата на атомната централа за битовите потребители ще бъде намалена с още 20%, което обаче при ниската цена на енергията в региона не означава непременно подобрение на резултатите от по-високите продажби на свободния пазар.

ТЕЦ "Марица-изток 2" също запазва седма позиция, макар че въпреки увеличението на прихода си компанията отчита значително нарастване на загубата - от малко над два пъти. Една от основните причини за този резултат са сериозно нарасналите разходи за квоти за вредни емисии през 2015 спрямо 2014 г. В същото време дружеството реализира и по-малко приходи от спомагателни услуги като предоставянето на енергия за студен резерв.

Друго дружество, което запазва 13-ота си място в класацията, е "'Булгартрансгаз", но при изключително добра печалба от 93 млн. лв. На практика това е най-високият резултат за компаниите от групата на БЕХ. И е рекордно висока рентабилност на приходите в цялата класация. Години наред шампиони по този показател бяха двете американски централи.

Друго държавно дружество - ЕСО, тази година заема осмо място, което е с две позиции напред в сравнение с 2014 г. Кампанията подобрява резултатите си както по отношение на приходите, които се увеличават с 22.3%, така и на печалбата, която нараства 3.3 пъти. От ЕСО коментираха, че тези добри резултати се дължат на отчетените през миналата година съществени по размер приходи от финансиране с безвъзмездни средства, чрез "Национален план за инвестиции 2013 – 2020 г. на Република България" и от Европейския финансов инструмент "Механизъм за свързване на Европа". "Важно е да се отбележи, че тези приходи са с променлив характер и респективно не водят до създаване на постоянна трайна тенденция при формирането на положителен финансов резултат от лицензионната дейност на ЕСО", допълват от компанията.

Застой в регулирания сектор

Трите дружества - ЧЕЗ, ЕВН и "Енерго-про", които снабдяват с електроенергия битовите потребители и дребния бизнес на регулирания пазар, променят минимално позициите си спрямо 2014 г. Докато снабдителните дружества отчитат свиване на печалбите през 2015 г., мрежовите им компании отбелязват значителен ръст.

От ЕВН коментираха, че пониженият резултат на "ЕВН България електроснабдяване" отразява негативната тенденция за продължаващо кръстосано субсидиране и непълно признаване на разходите на компанията от КЕВР. От "Енерго-про продажби" допълват, че финансовият резултат за 2015 г. е по-неблагоприятен в сравнение с предходната предимно заради намалението в продажбите на електрическа енергия на стопанските потребители заради либерализацията на пазара. От компанията обясняват, че това се дължи на кръстосаното субсидиране между цените на бизнеса и бита, което накара първите масово да излизат на свободния пазар, където цените са много по-изгодни.

Разпределителните дружества, макар и много по-назад в класацията, имат значителен ръст в печалбите си за 2015 г. От "Енерго-про" коментираха, че основното положително влияние върху резултата на компанията оказва намаляването на технологичните загуби. Това се дължи на подобряване на техническото състояние на мрежата в резултат на инвестиции, както и на мерки за ограничаване на неправомерното използване на електроенергия.

От ЧЕЗ също посочват, че добрите финансови резултати се дължат на намаляването на технологичните разходи. Освен това през 2015 г. се наблюдава нарастване на потреблението на електроенергия, коментираха от компанията.

При ЕВН подобрението на резултатите през 2015 г. се дължи на признаването на разходи за минали периоди, които не са били отчетени от енергийния регулатор през 2014 г. "Без този ефект резултатите за 2015 г. биха се запазили, основно заради продължаващо непълно признаване от КЕВР на оперативните разходи, реалните нива на технологичен разход, постигнати от компанията, и др.", коментираха от дружеството.

Двете частни централи -AES "Марица-изток 1" и "КонтурГлобал Марица-изток 3", също отчитат увеличение на приходите и печалбите си. Първата причина е увеличеното натоварване на централите, което беше заложено от КЕВР в средата на миналата година. В случая с AES има и допълнителен източник на растеж, тъй като в дългосрочния им договор за изкупуване на енергията е заложено стъпаловидно увеличение на цена за капацитет (поддържане на мощности в готовност за работа). От AES коментираха, че увеличението на приходите през 2015 г. спрямо 2014 г. е в резултат на по-голямото натоваbuрване на централата (повече произведен и продаден ток). "Основните причини за увеличената печалба са по-ниски разходи за външни услуги (в резултат от оптимизиране на фиксираните разходи), по-ниски лихвени плащания (в резултат на намалените банкови заеми) и положителни валутни преоценки", допълват оттам.

Настъплението на търговците

Търговците на електроенергия вече традиционно заемат част от местата в класацията на "Капитал". През 2015 г. някои от тях като "ЧЕЗ трейд" подобряват позициите си. Компанията отчита силен ръст на приходите си от 48%, а на печалбата - 45%. Това не е изненада като се има предвид, че все повече фирми излизат на свободния пазар на електроенергия, избирайки доставчика си. Владимир Дичев, изпълнителен директор на "ЧЕЗ трейд", коментира, че компанията е на пазара от 10 години и е станала голяма, преди останалата част от търговците да се появяват. "Има ли сме достатъчно време да натрупаме опит и да разширим портфолиото си от клиенти", допълва той. Като цяло "ЧЕЗ трейд" е насочена към индустриални и бизнес клиенти на всички мрежи, а не толкова към дребни бизнес и битовите клиенти.

Сериозен напредък отбелязва и търговецът на "Енерго-про", който през миналата година беше една от най-динамичната компании в сектора. За 2015 г. дружеството също отбелязва значителен ръст на приходите, а печалбата се увеличава 5.6 пъти. Подобен ръст може да се обясни с агресивната стратегия за навлизане на пазара на електроенергия. През миналата година дружеството създаде и онлайн платформа за смяна на доставчика, която значително да облекчи този процес.

Друга компания, която отчита бурен ръст на приходите, е "Енерджи маркет", чиято собственост се свързва с тази на ТЕЦ "Видахим" и ТЕЦ "Свилоза". През миналата година капиталът на дружеството беше вдигнат с 11 млн. лв. чрез придобиването на молдовската марка COMPLIMENT, която е била оценена на въпросната сума.

Сериозно разместване има и в позицията на "Ес И И пауър трейдинг", която за миналата година беше лидер в класацията на най-бързо растящите фирми. Тогава от компанията посочиха като причини за ръста разбирането на пазарите в региона, стриктната политика по управление на риска и капитализирането на натрупаните печалби.

Като цяло резултатите за 2015 г. показват, че сектор енергетика започва да се надига от финансовата криза, в която беше изпаднал, а по-всичко изглежда, че 2016 г. ще е още по-обещаваща, особено за фирмите, които са подготвени да оцеляват в пазарни условия.

Още от Капитал