"Феърплей пропъртис" ще издаде 232 млн. варанта на борсата

Инструментите ще се ползват за дългосрочното финансиране на имотни проекти на дружеството

Главният изпълнителен директор на "Феърплей пропъртис" Маню Моравенов
Главният изпълнителен директор на "Феърплей пропъртис" Маню Моравенов    ©  Мария Съботинова
Главният изпълнителен директор на "Феърплей пропъртис" Маню Моравенов
Главният изпълнителен директор на "Феърплей пропъртис" Маню Моравенов    ©  Мария Съботинова
Всеки варант ще даде право за закупуване на една акция на цена от 1 лв.

Фондът за инвестиции в имоти "Феърплей пропъртис" АДСИЦ възнамерява да издаде емисия варанти. Ценните книжа, които дават право на инвеститорите да закупят акции на компанията, са били одобрени на извънредно общо събрание на акционерите. На пазара се очаква да бъдат пуснати 232 милиона от тях, като първоначалната им цена ще бъде една десета от стотинката.

Дългосрочно набиране на капитал

Целта на емисията е постепенно увеличаване на капитала на дружеството. Срещу всеки варант инвеститорите ще се сдобият с правото да запишат една акция. Емисионната стойност съвпада с номиналната - 1 лв., което теоретично означава, че дружеството може да набере 232 млн. лв. в бъдеще. Акциите на фонда в обращение се търгуват на цена от 0.70 лв., като от началото на годината губят 8.50%. Към средата на тази година основният капитал на "Феърплей пропъртис" е 33.15 млн. лв., след като в началото на тази беше увеличен с малко над 5 млн. лв, а банковите кредити са близо 13 млн. лв.

"Ударното набиране на средства не е целта на фонда", коментира за Капитал Daily главният изпълнителен директор на "Феърплей пропъртис" Маню Моравенов. Идеята зад емисията варанти е да се даде възможност на инвеститорите да се включват в проектите на компанията в един продължителен прозорец от време, а не да се осигури предварително цялостното им финансиране. Именно заради това компанията ще цели да получи одобрение от КФН до края на 2016 г., а книжата да станат достъпни за инвеститорите най-рано в рамките на годината.

В следващите 5 години бизнес проектите на компанията ще включват строежа и продажбата на жилищни имоти в София. Те ще осигуряват по-краткосрочните постъпления за компанията, а изграждането им от основи ще осигурява по-висока доходност, коментира Моравенов. В средносрочен план възможните проекти ще се разширят до инвестиционни имоти като офиси и търговски площи. Същевременно продължава и работата по ваканционното селище "Санта Марина" в Созопол, каза главният изпълнителен директор.

Трансформация на фонда

Крайната цел на "Феърплей пропъртис" е да се доближи максимално близо до класическите имотни фондове (Real Estate Investment Fund), спомена още той. Бизнес моделът включва реинвестиране на остатъка от печалбата заедно с набраните чрез варанти средства в нови проекти и отдаването им под наем или директната им продажба. По-висока доходност ще се търси и чрез включването на дългово финансиране. Tака фондът ще се опита да генерира достатъчно приходи, за да може да осигурява редовни и нарастващи дивиденти на акционерите си. Дружествата от този тип са задължени да разпределят 90% от печалбата си от основна дейност.

Лоша поличба

Наскоро неуспешно приключи увеличението на капитала на "Арко фонд за недвижими имоти (ФНИ)". Компанията търсеше 30 млн. лв. капитал през борсата, за да финансира свои проекти в жилищното строителство. Инвеститорите обаче не проявиха интерес към емисията, която не успя да достигне минималния праг след удължаването на срока.

Въпреки лошия късмет на "Арко ФНИ" "Феърплей пропъртис" остават оптимисти за набирането на капитал през борсата. Моравенов обаче отчита сегашните ограничения на пазара, които отчасти са свързани с проверката на активите на пенсионните фондове, които се очаква да приключат в края на тази година.

Чрез варантите компанията ще се възползва от евентуалното завръщане на институционалните инвеститори на пазара през 2017 г., както и от по-голям оптимизъм у индивидуалните вложители.