НЕК сви загубата си до 154 млн. лв.

Компанията продава по-малко ток, а дълговете растат заради арбитража за "Белене"

Финансовите разходи на дружеството, управлявано от Петър Илиев, се увеличават двойно заради тегления облигационен заем от БЕХ, с който бяха покрити стари задължения на НЕК.
Финансовите разходи на дружеството, управлявано от Петър Илиев, се увеличават двойно заради тегления облигационен заем от БЕХ, с който бяха покрити стари задължения на НЕК.    ©  НАДЕЖДА ЧИПЕВА
Финансовите разходи на дружеството, управлявано от Петър Илиев, се увеличават двойно заради тегления облигационен заем от БЕХ, с който бяха покрити стари задължения на НЕК.
Финансовите разходи на дружеството, управлявано от Петър Илиев, се увеличават двойно заради тегления облигационен заем от БЕХ, с който бяха покрити стари задължения на НЕК.    ©  НАДЕЖДА ЧИПЕВА
Приходите леко падат заради намаленото търсене на електроенергия в региона и понижението на цените с 5-6%

Тази година държавната НЕК произвежда по 50 млн. лв. загуба на всеки три месеца. Което е с 40% по-добре отпреди година, но е далеч от финансово здравословното състояние. Числата се виждат в новия отчет на дружеството за деветмесечието. От тях става ясно, че НЕК продава по-малко и че дълговете растат. Последното вече е известно - компанията беше осъдена да плати над 1 млрд. лв. за поръчаното оборудване за "Белене". Променя се и основният кредитор - НЕК дължи още пари на собственика си БЕХ и по-малко на производителите на енергия.

Едрата сметка

Компанията продължава да отчита загуба от 154 млн. лв., но тя е със 101 млн. лв. по-ниска в сравнение с деветмесечието на 2015 г. Това се дължи на намалението на общите разходи със 154 млн. лв. (6%) и на приходите с 2.3%, показват данните от финансовия отчет. Подобрението на резултата е най-вече заради предприетите през миналата година законодателни и регулаторни мерки. Тяхното положително отражение обаче се изяжда от по-малкото продажби на ток - спад с 25%.

Финансовото положение на компанията леко се влошава спрямо шестмесечието на 2016 г., когато загубата е била 95.2 млн. лв. Това се дължи основно на увеличението на финансовите разходи и съдебните разноски, свързани с арбитражното дело за "Белене".

Двата нови парични потока

Постъпленията във фонд "Сигурност на електроенергийната система" значително намаляват отрицателния финансов резултат на компанията. В него влизат 5% от приходите на всички производители на енергия, които след това се превеждат на НЕК. За деветмесечието тези средствата са 198.5 млн. лв.

Подобрението на резултата (макар и отрицателен) се дължи и на увеличението на приходите от цена задължение към обществото със 101.5% до 502.9 млн. лв. Това се дължи на значителното й увеличение за бизнес клиентите от август миналата година.

Намалени продажби

Резултатът на НЕК можеше да е по-добър, ако пазарната конюнктура не беше довела до значително намаление на продажбите на електроенергия. Най-голям спад от 50% има на сделките на свободен пазар (предприятието само избира доставчика си на енергия), където приходите спадат със 127%. Това се дължи най-вече на намаленото търсене на електроенергия в региона и на спада в цените с 5-6%. От отчета става ясно още, че 35% от енергията за свободния пазар е продадена чрез създадената в началото на тази година енергийна борса.

НЕК отчита значително намаление и на приходите от продадена енергия и за регулирания пазар от 21%. Това се дължи на намаленото на потреблението в този сегемент с 10.9% заради излизането на все повече потребители на свободния пазар, става ясно от доклада за дейността на компанията.

С близо 24% намаляват и приходите от продажба на електроенергия на балансиращия пазар.

Какво става с разходите

Намалението на разходите на компанията с 6% се дължи най-вече на по-малкото количество закупената енергия. Недостатъчното натоварване на двете американски централи ТЕЦ "Контурглобал Марица изток 2" и ТЕЦ "Гълъбово" в сравнение с миналата година обаче оскъпява закупената електроенергия заради задължението на НЕК да изкупи цялата разполагаемост на централите. По тази причина цените, заложени от КЕВР, са значително по-ниски от тези, на които НЕК реално изкупува енергията, което се отразява неблагоприятно върху финансовия резултат, посочват от компанията.

От НЕК допълват, че негативен фактор при приходите е и по-високото производство на възобновяема енергия през третото тримесечие на годината.

Най-голям ръст на разходите има в графата "Други". Двукратното им увеличение до 90 млн. лв. се дължи на съдебните разноски по арбитражното дело за "Белене" и глоби и неустойки към производителите на енергия за неизплатени навреме задължения. Финансовите разходи също се увеличават с 52% до 72.7 млн. лв. заради облигационния кредит от 550 млн. евро, който БЕХ взе през април, за да може НЕК да погаси свои стари задължения. Затова и търговските задължения на НЕК намаляват с 2.3 пъти до 585.7 млн. лв.